★ Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích


Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Ngày cập nhật: 15.5.2011

I- Giới thiệu:


Phim tư liệu về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị, các đồng chí và các bạn !
★ Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn:


Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Trân trọng kính chào !


Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích