לו"ז תפילות שבת ויגש

והשבוע 8/12-13/12

מנחה של ערב שבת     16:20

שחרית של שבת          8:30

מנחה של שבת            15:15

ערבית של מוצ"ש         17:15


שחרית - ימות השבוע

א,ג,ד,ו               07:00

           ב,ה               06:50


מנחה וערבית - ימות השבוע

16:20