Narodna biblioteka

Adresa: 
Narodna biblioteka "Detko Petrov"
Sutjeska 2i
Kontakt osoba:
Ivan Ivanov, direktor
Tel. 010/360-042
Tel/fax. 010/360-035


Narodna biblioteka u Dimitrovgradu osnovana je 1.januara 1898.god. Njen nastanak vezan je za rad glumačkog društva (osnovanog 1888.god.), koje je bilo inicijator i pokretač ideje o otvaranju gradske biblioteke ili čitaonice. Iste godine kada je osnovana, Biblioteka dobija i Statut (Ustav) koji je nekoliko godina kasnije, tačnije 1902, štampan u Trnu (Bugarska).
Rad Biblioteke je finansiran od strane Ministarstva prosvete Bugarske koje je veliku pažnjju posvećivalo kulturnom razvoju ovog kraja. Već krajem 19. i početkom 20. veka u Caribrodu (Dimitrovgrad) se javljaju i prvi časopisi. Tako 1889. godine izlazi prvi broj časopisa za nauku i književnost "Domašen učitel", 1901. pojavljuje se nedeljnik "Caribrod", a 1908. izlazi list "Nišava". Desetak godina kasnije pojavljuje se list za humor i satiru "Klopotar". Godine 1909. u Caribrodu izlazi i prva štampana knjiga "Stihovi i proza" autora Hrista Goceva. Godine 1902. Biblioteka se nalazi u malom dućanu u glavnoj ulici u gradu. Knjige je izdavao i primao mesni učitelj, te je u to vreme Biblioteka radila kao jedna od delatnosti škole.
Posle političkih promena nastalih Nejskim dogovorom, već 1920. godine ceo fond biblioteke je prenet u grad Dragoman u Bugarskoj, a kasnije prebačen u Sofiju. Istovremeno sa prenošenjem biblioteke u Sofiju, menja se i njeno ime, pa ona nije više Caribrodsko gradsko čitalište, već Caribrodsko bežansko čitalište-Sofija.
Godine 1928. omladina Caribroda osniva svoju biblioteku i čitaonicu "Iskra” u kojoj se okupljala napredna omladina toga doba . Knjižni fond ove biblioteke činila je uglavnom marksistička literatura . U tom periodu biblioteka je radila kao deo Niže građanske škole. Godine 1931. u Caribrodu je osnovan Jugoslovenski nacionalni klub čija je čitaonica raspolagala velikim brojem knjiga.
Osmog aprila 1941. godine u Dimitrovgradu se ponovo uspostavlja bugarska vlast. Desetog novembra iste godine Osnivačka skupština donela je odluku o osnivanju biblioteke "Otec Paisij". Do spajanja mesne biblioteke u Caribrodu "Otec Paisij" i izbegličke biblioteke iz Sofije dolazi 1. novembra 1942. godine. Takva jedinstvena biblioteka ostaje sve do 8. septembra 1944. godine kada je srušena fašistička vlast. Odmah po uspostavljanju nove vlasti, već početkom 1945. godine u Caribrodu je osnovana biblioteka "Hristo Smirnenski". Pri biblioteci je radilo i amatersko pozorište "Hristo Botev", a u prostorijama biblioteke bila je smeštena i knjižara.
Godina 1950. bila je veoma značajna za kulturu Caribroda. Započeta 1946. godine, te 1950. svečano je otvorena za građanstvo nova, lepa zgrada Doma kulture. Kulturne institucije u gradu (bioskop, biblioteka, KUD, Amatersko pozorište „Hristo Botev“) koje su do tada bile smeštene u nekoliko zrada, sada su sve u novoj zgradi Doma kulture. Po podacima iz 1950. Caribrodski srez ima 45 biblioteka i 17 čitališta sa oko 15000 knjiga.Godine 1996. Biblioteka se osamostaljuje i seli u novu zgradu, u kojoj se i danas nalazi.
Biblioteka je uvek bila nosilac mnogih kulturnih aktivnosti u gradu. Ona je svojevrsni "glasnik" knjige i lepe reči. Čitaocima je na raspolaganju fond od oko 40000 publikacija, najviše literature na srpskom i bugarskom jeziku. U saradnji sa drugim ustanovama kulture i kulturnim radnicima organizuju se književne večeri, tribine, promocije knjiga. Ravnopravno negujući književnosti dva susedna naroda, biblioteka je ustanova koja povezuje srpsku i bugarsku kulturu, most prijateljstva.
Pored osnovnog zadatka popularisanja knjige biblioteka ima i izdavačku delatnost koja je do izražaja došla poslednjih pet godina. Izdaju se knjige na srpskom i bugarskom jeziku autora iz Dimitrovgrada i okoline. Na taj način se posebno afirmišu mladi autori da stvaraju i da razvijaju stvaralaštvo na oba jezika.
Od 2000. godine u Biblioteci je počela da radi Pesnička radionica, mala škola pisanja koja okuplja dečake i devojčice, učenike osnovne i srednje škole, ljubitelje lepe reči. Kao rezultat rada Pesničke radionice nastalo je pet knjiga zbirki pesama; veći broj polaznika Radionice dobio je značajne nagrade za poeziju kako kod nas tako i na konkursima u Republici Bugarskoj; rađena su dva igrokaza, organizovane književne večeri i promocije; zbirka učenika gimnazije „Šaputanja u začaranom krugu“ je na Festivalu „Dani Gordane Brajović“ u Aleksincu osvojila posebnu pohvalu kao najbolja knjiga za decu i omladinu.
Godine 2004. po odluci Upravnog odbora biblioteke i Skupštine opštine Dimitrovgrad (osnivača) biblioteka je dobila ime po velikom književnom stvaraocu iz našeg kraja Detku Petrovu.
(Više o biblioteci u knjizi „Biblioteka u Dimitrovgradu: 1898-1998“ Momčila Andrejevića) 

Comments