WEBLOG‎ > ‎

Generieke Poortinstructie (GPI)

Geplaatst 20 mrt. 2019 07:34 door CapriCorn Advies Nederland   [ 20 mrt. 2019 07:43 bijgewerkt ]
Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Een aantal organisaties accepteert deze veiligheidsinstructie om toegang te krijgen tot de bouwplaats nu al. Het initiatief voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Steeds meer organisaties sluiten zich als Onderschrijver aan bij de Governance Code.

Waarom de GPI
Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheid bewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De gloednieuwe Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven. De norm is en wordt hiermee gezet.

Wat gaat veranderen
Tot de verplichte invoering van de GPI op 1 april 2019 handhaven de bij de GCVidB aangesloten bouw- en installatiebedrijven hun eigen veiligheidseisen nog, maar accepteren de nieuwe veiligheidsinstructie ook al. Vanaf die datum moeten alle eigen medewerkers en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats hun GPI gehaald hebben en laten zien om toegang te krijgen tot de bouwplaats. De aangesloten partijen hebben ook de mogelijkheid om per bouwplaats aanvullende specifieke veiligheidseisen te stellen.

CapriCorn Advies onderschrijft de doelstellingen die genoemd zijn in de Governance Code Veiligheid ( zie bijlage)

Ċ
CapriCorn Advies Nederland,
20 mrt. 2019 07:41