1.1 Qui va ser Marc Vitruvi Pol·lió?

Marc Vitruvi Pol·lió, anomenat Vitruvi, va ser un arquitecte romà del
segle I aC.

Es desconeix el lloc i l'any que va néixer, però se sap que va viure durant l'època de Cèsar i August. Vitruvi va tenir una llarga existència, essent soldat amb Cèsar a Hispània i a Grècia. 

Tot i que Vitruvi va tenir una gran influència en la seva època, el Renaixament va ser el punt clau de justificació de les seves teories, a l'hora de construir i reproduir les seves formes arquitectòniques. Vitruvi va ser ajudat, en la seva joventut, per Juli Cèsar i, després, per August amb una subvenció vitalícia.

A Roma, l'arquitecte va compondre durant els seus últims dies de la seva vida, la seva famosa obra: De Architectura va ser l'única obra amb característiques de l'antiguitat clàssica i l'única que va tractar diferents aspectes: (deplanificació, enginyeria,arquitectura de la ciutat romana...).


                                
    

Comments