Trang chủ


THÔNG BÁO


 
Gởi mọi người bảng điểm môn "Quản trị chất lượng" cô Kiều An.- Chúc mừng các bạn thi lần 2 môn QTDA (Cô Hà) đã qua hết!
iem đã up điểm tham khảo rồi đó!
----------------------------------------------------------------------------

  Thông báo đóng học phí HK5 nhé các bạn, cụ tỉ tại:
http://sdh.dhbd.vn/vi/19.view.php?f=438&t=22352
Time: từ ngày 2.3.2015 - 31.3.2015
HP: 16.000.000đ
Ráng ngoan, kiếm ít tiền lì xì mà đóng HP nhé! :D
-------------------------------------------------------------------------------

Đã có điểm môn Quản trị SX (Thầy Dũng) và QTKD  Quốc tế (Cô Chỉnh),
mời các bạn tham khảo tại mục Tải tài liệu!
Tiếc là còn 1 vài bạn ko qua được!
 ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có vài cái thông báo mini cho mọi người tham khảo:
*  Thực hiện quy trình tổ chức bảo vệ LVTN của học viên
http://sdh.dhbd.vn/vi/19.view.php?f=438&t=20437
Kế hoạch thi AV đầu ra B1 năm học 2014-2015
http://sdh.dhbd.vn/vi/19.view.php?f=351&t=20439
*  CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆCTHỰC HIỆN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QTKD
http://sdh.dhbd.vn/vi/19.view.php?p=52833#p52833

                                     __________________________________


Danh sách lớp K5-cuối tuần

đăng 14:52 16-01-2013 bởi Thai Thanh Phong   [ đã cập nhật 21:47 13-01-2014 ]

DANH SÁCH LỚP 4 - KHÓA 5 CAO HỌC BÌNH DƯƠNG –
(LỚP HỌC CUỐI TUẦN - 12CH04)
(Cập nhật ngày 11/08/2013)

        Ai thiếu Tên or Thông tin gì thì thông báo nhé.

STT

Ma HV

H

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Email

ĐT

01

120000185

Ngô Thanh

An

07/05/78

Tây Ninh

ngothanhanisc@gmail.com

0918  612345

02

120000003

Lê Th Hoàng

Anh

01/11/87

Bình Dương

hoangleanh1187@gmail.com

0914 274 437

03

120000004

Nguyn Hoàng

Anh

24/05/73

Ninh Thun

anh.brother@yahoo.com

0918 501 767

04

120000186

Nguyn Thanh

Cn

07/01/72

Bình Dương

cannt1@bidv.com.vn

0982 839 250

05

120000011

Trn Đc

Cnh

14/08/70

Bc Giang

canhtd2020@yahoo.com.vn

0908 255 103

06

120000019

Nguyn Cao M

Đăng

 15/04/88

Bình Dương

ncmydang577@gmail.com

0908 501 577

07

120000190

Lê Minh

Đo

16/09/76

Long An

 

0987 300 179

08

120000033

Đng Văn

Dũng

18/02/75

Bình Dương

tonybinhduong123@yahoo.com.vn

0918 081 774

09

120000034

Phan Văn

Dũng

20/03/82

Ngh An

phandung.thktbd@gmail.com

0938 696 503

10

120000035

Vương Thái

Dương

06/02/81

Bình Dương

duongvt@bidv.com.vn

0989 006 613

11

120000039

Lê Th M

Duyên

19/10/88

Tin Giang

 

0978 394 739

12

120000194

Trương Hng

14/03/82

Bình Dương

truongminha@gmail.com

0918 615 616

13

120000043

Đoàn Th L

Hng

17/04/80

Bình Phước

 

0938 069 522

14

120000044

Nguyn Thanh

Hng

05/04/88

Hà Ni

thanhhang088@gmail.com

0121 797 0554

15

120000198

Trn Th Tuyết

Hu

14/03/87

Bình Dương

tranthituyethau@yahoo.com.vn

0984 872 873

16

120000048

Trn Th Thu

Hin

17/11/76

Bình Dương

hienxnc@gmail.com

0918 48 1234

17

120000201

Lương Trung

Hiếu

24/11/89

Bình Dương

hieult52@bidv.com.vn

0987 766 607

18

120000203

Nguyn Xuân

Hương

10/09/77

Ngh An

huongnx1@bidv.com.vn

0903 151 941

19

12000266

Trnh Th

Huyn

25/12/78

Hà Nam

trinhhuyen78@gmail.com

01234454556

20

120000206

Nguyn Mnh

Khiết

11/06/63

Tp HCM

 khietbvtd@yahoo.com.vn

0918 507959

21

120000209

Huỳnh Th Thúy

Kiu

02/12/76

Qung Ngãi

huynhthi.thuykieu@gmail.com

0944 928 776

22

120000215

Nguyn Phương

Nghip

11/02/83

Thái Bình

nghiepnp@bidv.com.vn

0985 052 346

23

120000091

Võ Tho

Nguyên

12/08/77

Sơn La

nguyencabd@yahoo.com

099 3333 777

24

120000095

T Công

Nhàn

20/09/83

Qung Ngãi

nhanchebien@gmail.com

0938 334 747

25

120000102

Nguyn Th Hng

Nhung

1983

Bình Dương

nthnhung.bdu@gdt.gov.vn

0906 917 808

26

120000105

Thái Thanh

Phong

22/10/75

Bình Dương

dongxanhbpc@gmail.com

0903 322 755

27

120000108

Huỳnh Thanh

Phong

23/09/85

Bình Dương

phong_winbd@yahoo.com

0978 39 5678

28

120000110

Nguyn Thanh

Phú

09/03/78

Bình Dương

 

0903 152 912

29

120000112

Trn Xuân

Phương

01/08/79

Bình Dương

phuong.tranxuan010879@gmail.com

0907 833 899

30

120000113

Trn Th Yến

Phương

19/10/79

Đng Nai

yenphuonglhu@yahoo.com.vn

0918 535 950

31

120000114

Nguyn Hunh Yến

Phượng

24/02/85

Bình Dương

yenphuong242@yahoo.com

0909 477 131

32

120000221

Nguyn Lê Kim

Phượng

02/07/87

Bình Dương

nglekimphuong@gmail.com

0988 636 162

33

120000118

Trn Th Kim

Quy

01/04/76

Nam Đnh

quyttk1976@yahoo.com.vn

0918 397 699

34

120000222

Nguyn Thành

Sang

11/04/78

Bình Dương

sangnt78@gmail.com

0918 170 954

35

12000261

Nguyn Hng

Sơn

27/04/89

Bình Dương

nhson7@yahoo.com.vn

01684141630

36

120000224

Khut Quang

Thái

 11/09/87

Bình Dương

 

0919916159

37

120000225

Huỳnh Trn Toàn

Thng

15/03/76

Bình Đnh

thanghtt@bidv.com.vn

0918 831 441

38

120000127

Võ Tun

Thanh

05/05/84

Tây Ninh

maituyet06th@yahoo.com

0988 955 895

39

120000227

Nguyn thị Phương

Tho

28/11/76

Bình Dương

thaontp6@bidv.com.vn

0919 600 601

40

120000131

Đng Đình

Thi

21/03/78

Qung Tr

dangdinhthi213@gmail.com

0933 228 933

41

120000228

Phm Bá

Thip

07/10/76

Qung Ngãi

phambathiep@yahoo.com.vn

0986 658 357

42

120000132

Nguyn Đình

Thnh

28/12/80

Thanh Hóa

duc_thinh_281278@yahoo.com

0988 664 539

43

120000135

Vương Th Minh

Thu

23/04/84

Bình Dương

thuvtm@bidv.com.vn

0919 670 292

44

120000140

Nguyn Th Bích

Thy

21/09/79

Ngh An

hangthuybna@gmail.com

01683 490 388

45

120000141

Lê Nguyên

Thy

13/07/81

Bình Dương

lenguyenthuy81@yahoo.com.vn

0909 900 560

46

120000143

Phan Hà Như

Thy

12/11/80

Bình Dương

phanhanhuthuy@gmail.com

0987 933 156

47

120000145

Trn Th

Toan

08/04/76

Hưng Yên

toantt.bpc@techcombank.com.vn

0917 85 7777

48

120000146

Lý Vit

Toàn

06/12/83

Bình Dương

lyviettoankt@yahoo.com

0908 703 553

49

120000159

Trn Đc

Trung

01/05/70

Bình Dương

trung.tranduc70@gmail.com

0903 130 830

50

120000161

Đoàn Quang

Trung

19/05/85

Thái Bình

quangtrung@bdp.vn

0942 060 060

51

120000238

Nguyn Minh

Tun

27/10/75

Hà Ni

nmtuan75@gmail.com

0913 724 595

52

120000239

Trương Lê Ngc

Tường

13/11/87

Bình Dương

tuyentln@vms.com.vn

0908 48 48 38

53

120000240

Trương Lê Ngc

Tuyn

13/06/84

TP HCM

tuyentln@vms.com.vn

0128 403 68 68

54

120000181

Nguyn Thúy

Vy

26/09/84

Bình Dương

vynn184@yahoo.com

0907 202 223

Comments