Cantori

    


      Muziek begint waar het woord eindigt . . .


De Cantorij werd opgericht in het jaar 2000 onder impuls van musicus Johan Heylen. Aanvankelijk gestart met een 12-tal leden is het koor ondertussen uitgegroeid naar een 4-stemmige bezetting met 15 leden.

Het plezier om onderling te musiceren verschafte zoveel voldoening,  dat de drang om naar buiten te komen zich uiteindelijk liet gelden.

Met de huisconcerten werd beantwoord aan het verlangen om met de ingestudeerde zang- en muziekstukken naar een publiek toe te treden.

Sindsdien trad de Cantorij al diverse malen op in fel gesmaakte huisconcerten bij leden van het koor, voor organisaties of naar aanleiding van een feestviering.

In 2005 organiseerde de Cantorij haar eerste groot concert in samenwerking met het ensemble ' Amabile ', gastsoliste ' Martine Verlinden ' en presentator ' Jan Vanlangendonck '. ' Muziek begint waar het woord eindigt ' was de rode draad in gans het project.  

Op 15 oktober 2007 werd ons 2de groot concert gelanceerd. ' De stilte in de muziek '  was ditmaal de leidraad  in dit concert dat overwegend  een religieus getint en mediterend geheel is geworden. Titels als ' Cantique de Jean Racine ' van G.Fauré, ' Verleih uns Frieden ' van F.Mendelssohn en ' Litanei ' van F.Schubert mogen u een indruk geven van dit herftsconcert.

                          Ons 3de groot concert, 14 november 2009 met als titel    ...Deemstering... naar het

                          het  gedicht van Alice Nahon,  mogen we uitermate geslaagd noemen.  Het    

                          concert  ging door op 14 november in de kerk Sint-Remigius te Beerzel.  Onze 

                          vaste gast -  soliste was Ellen Geerts die zowel solo zong als een aantal bekende 

                          werken voor solo  en koor.  

                         2de gastsoliste was Nele Peeters die samen met Ellen enkele  duo's zong,  al dan 

                         niet  samen met het koor.  Ook de solozang van Nele werd uitermate gesmaakt  

                         door het publiek.   Amabile ' was  van  de partij om voor de instrumentale 

                          afwisseling te zorgen  en om een aantal koorliederen te begeleiden.

                      Ons 4de kerkconcert op 12 november 2011 in de kerk te Beerzel is getiteld :

                                                             Opus sanctorum Angelorum

                                         Dit programma staat helemaal in het teken van de Engelen. 

        Wij bezingen de hiërarchie van de negen Engelenkoren. 

   De Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, 

 de Heerschappijen, de Machten de Krachten, 

de Vorsten, de Aartsengelen en de Engelen.

Enkele life opnames kan u beluisteren via YouTube      

Sei stille dem Herrn

Pie Jesu

                                              Sarabande uit de 5de Cello-Suite van J.S.Bach

The Lord is my shepherd

 I waited for the Lord

Hear my prayer / O for the wings of a dove

Quia respexit

The Lord's Prayer

Nunc dimitis      Aria van Lotti     Gebed