Home‎ > ‎

Đăng ký nhạc chờ Mobifone

NHẠC CHỜ - FUNRING

Định nghĩa dịch vụ :
Dịch vụ Nhạc chuông chờ - FUNRING là dịch vụ giá trị gia tăng cho phép khách hàng là thuê bao di động của mạng MobiFone có thể lựa chọn đoạn nhạc hay những hiệu ứng âm thanh ưa thích thay cho hồi chuông chờ thông thường. Bạn bè và người thân sẽ được thưởng thức những đoạn nhạc hay các hiệu ứng âm thanh vui nhộn thay vì phải nghe hồi chuông chờ "tút, tút" đơn điệu.

 • Tên gọi chính thức của dịch vụ: FUNRING
 • Cách đọc tên: Phăn Rinh.
 • Logo dịch vụ:

Các tính năng chính của dịch vụ:

 • Tìm kiếm nhạc chờ Funring: Bạn có thể tìm kiếm nhạc chờ bằng nhiều cách khác nhau: vào trang web dịch vụ www.mobifonemedia.com.vn hoặc www.Funring.vn, gửi tin nhắn hoặc gọi đến 9224 để tìm và nghe những bản nhạc chờ yêu thích.
 • Tải (mua) nhạc chờ Funring: Khi đã đăng ký dịch vụ FUNRING, bạn có thể tải về (mua) những bản nhạc chờ và lưu vào Thư viện nhạc chờ của bạn.
 • Copy nhạc chờ Funring: Bạn có thể sao chép nhạc chờ của thuê bao FUNRING khác làm nhạc chờ của mình bằng cách bấm 1 và # hoặc 2 và # khi đang nghe nhạc chờ của thuê bao đó.
 • Tặng nhạc chờ Funring: Bạn có thể gửi tặng bản nhạc chờ cho thuê bao MobiFone khác bằng cách soạn tin nhắn:
  TANG_ < mã nhạc chờ >_ < số thuê bao nhận > gửi 9224.
 • Cài đặt nhạc chờ Funring: Bạn có thể cài đặt nhạc chờ theo nhiều hình thức: nhạc chờ mặc định, nhạc chờ cho các số điện thoại khác nhau hoặc nhạc chờ để chơi vào những thời gian khác nhau v.v...
Đối tượng sử dụng:Tất cả các thuê bao của MobiFone đang hoạt động trên mạng.


Hướng dẫn sử dụng
Đăng ký dịch vụ
Bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

STT

Cách đăng ký

Cách thao tác

1

Nhắn tin

DK gửi 9224

2

Qua hệ thống USSD

Bấm: *090#, bấm Gọi/Yes/Ok
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send

3

Gọi đến 9224 – Hệ thống trả lời tự động (IVR)

Bấm 1 - Chọn tiếng Việt
Bấm 1 - Tạo tài khoản
Nhập 2 lần mật khẩu tự chọn để tạo tài   khoản.

4

Sử dụng tính năng sao chép Onekey Copy

Bấm 1 và # hoặc 2 và # trên điện thoại khi nghe nhạc chờ của một thuê bao FUNRING khác.

5

Đồng ý nhận nhạc chờ do thuê bao khác tặng

Gửi tin nhắn tới 9224
DONGY_<mã xác nhận> hoặc
DONGY_<mã xác nhận>_NN

6

Tới các Trung tâm Giao dịch của MobiFone, hoặc gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9244.

 


Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo việc đăng ký sử dụng dịch vụ thành công và cung cấp cho bạn mật khẩu gồm 6 ký tự. Bạn sẽ sử dụng mật khẩu này để truy nhập Web và truy nhập hệ thống IVR của dịch vụ Nhạc chờ - FUNRING.
Sau khi đăng ký dịch vụ Nhạc chờ FUNRING, bạn có 01 bản nhạc chờ mặc định (miễn phí). Bạn có thể làm phong phú thêm Thư viện nhạc chờ bằng cách tải về (mua) thêm nhiều bản nhạc chờ khác.


Các tính năng của hệ thống Nhạc chờ - FUNRING

Dịch vụ FUNRING cung cấp rất nhiều tính năng thú vị như lựa chọn nhạc chờ, copy nhạc chờ, tặng nhạc chờ, cài đặt nhạc chờ, v.v.... Khi sử dụng dịch vụ FUNRING, bạn có thể sử dụng các tính năng này bằng cách:
 • Gửi tin nhắn đến số 9224
 • Thao tác trên máy Điện thoại di động
 • Gọi đến số 9224 - Hệ thống Trả lời tự động (IVR)
 • Truy cập vào trang web www.mobifonemedia.com.vn hoặc www.Funring.vn
Nhắn tin đến số 9224:
Soạn tin nhắn và gửi đến 9224 để sử dụng các tính năng của dịch vụ:

STT

Ứng dụng

Nội dung tin nhắn

1

Tải (Mua) bản nhạc chờ FUNRING 

1.1

Tải (Mua) 01 bản nhạc chờ FUNRING và sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

CHON_<mã nhạc chờ>

1.2

Tải (Mua) 01 bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

CHON_<mã nhạc chờ>_NN

1.3

Tải (Mua) 02 bản nhạc chờ FUNRING
Bản nhạc chờ thứ 2 sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

CHON_<mã nhạc chờ 1>
_ <mã nhạc chờ 2>

1.4

Tải (Mua) 02 bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

CHON_ <mã nhạc chờ 1>_
<mã nhạc chờ 2>_ NN

2

Tặng và Nhận/Từ chối bản nhạc chờ FUNRING

2.1

Tặng bản nhạc chờ FUNRING
Bạn có thể gửi tặng bản nhạc chờ FUNRING cho các thuê bao MobiFone khác.

TANG_
< mã nhạc chờ>_
<số thuê bao nhận>

2.2

Nhận bản nhạc chờ FUNRING do thuê bao khác tặng và sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

DONGY_< mã xác nhận>

2.3

Nhận bản nhạc chờ FUNRING do thuê bao khác tặng đchơi ngẫu nhiên.

DONGY_< mã xác nhận>_ NN

2.4

Từ chối bản nhạc chờ FUNRING

TUCHOI_< mã xác nhận>

3

Tìm kiếm nhạc chờ FUNRING

3.1

Tìm kiếm nhạc chờ FUNRING tuyển chọn
Hệ thống sẽ gửi lại danh sách và mã số của Top 05 nhạc chờ FUNRING do MobiFone tuyển chọn.

TOP

3.2

Tìm kiếm theo tên nhạc chờ FUNRING
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ FUNRING có tên  chứa < tên nhạc chờ >

TIM_TEN _ < tên nhạc chờ >

3.3

Tìm kiếm theo mã nhạc chờ FUNRING
Hệ thống sẽ gửi lại tên bản nhạc chờ  được qui định bởi <mã nhạc chờ>

TIM_MA_<mã nhạc chờ>

3.4

Tìm kiếm nhạc chờ FUNRING mới cập nhật
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ FUNRING mới được cập nhật.

TIM_MOI

4

Tính năng quản lý thư viện nhạc chờ

4.1

Xem danh sách nhạc chờ Funring mặc định
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin về  các bản nhạc chờ mặc định hiện tại của bạn.

MD

4.2

Xem danh sách nhạc chờ Funring trong Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của 05 bản nhạc chờ đầu tiên trong Thư viện nhạc chờ của bạn

DS

4.3

Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định.

DAT_<mã nhạc chờ>

4.4

Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định cho một số thuê bao.
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có  mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định khi số thuê bao nhất định gọi đến.

DR_<mã nhạc chờ>_<số thuê bao>

4.5.

Xóa nhạc chờ Funring khỏi Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ xóa bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng khỏi Thư viện nhạc chờ của bạn.

XOA_<mã nhạc chờ>

5

Tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên

5.1

Bật tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
Tất cả các bản nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ sẽ được chơi ngẫu nhiên.

NN_BAT

5.2.

Tắt tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
Hệ thống sẽ chọn bản nhạc chờ cuối cùng được tải về Thư viện nhạc chờ làm bản nhạc chờ mặc định.

NN_TAT

6

Đăng ký, hủy, tạm ngừng dịch vụ

6.1

Lấy lại mật khẩu

MATKHAU

6.2

Tạm dừng dịch vụ

TAMNGUNG

6.3

Kích hoạt lại dịch vụ

KICHHOAT

6.4

Hủy đăng ký dịch vụ

TAT

7

Trợ giúp

TROGIUP


Thao tác trên máy Điện thoại di động để thực hiện tính năng Copy

STT

Tính năng

Cách thao tác

 

Copy bản nhạc chờ

 

1

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và sẽ là bản nhạc chờ mặc định của bạn.

Bấm 1 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

2

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và bản nhạc này sẽ được chơi ngẫu nhiên.

Bấm 2 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.Quay số 9224 và làm theo hướng dẫn của IVR để thực hiện những ứng dụng sau:
 • Nghe nhạc chờ (theo danh mục, theo mã, theo bảng xếp hạng, v.v...)
 • Tải (mua) nhạc chờ
 • Tặng nhạc chờ
 • Đăng ký/ Hủy dịch vụ/ Tạm ngừng/ Kích hoạt lại dịch vụ
Truy cập vào trang web www.mobifonemedia.com.vn hoặc www.Funring.vn
 • Đăng nhập tài khoản:  Mật khẩu tài khoản Nhạc chờ - FUNRING được gửi đến sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.
  Lưu ý: Sau khi đã là thuê bao FUNRING, bạn có thể đăng nhập tài khoản bằng mật khẩu của MobiFone Portal (www.mobifone.com.vn).


 • Xem danh sách, tìm kiếm nhạc chờ
  Theo thể loại
  Theo tên nhạc chờ, theo mã nhạc chờ, theo tên ca sỹ, theo giá
  Theo vần
  Hoặc theo danh sách tuyển chọn
 • Nghe thử; Tải về, Tặng nhạc chờ
 • Xem danh sách/Xóa các bản nhạc chờ đã tải về:
  Trong phần My FUNRING – Các bài hát đã tải về.
 • Quản lý nhóm: tạo các nhóm khác nhau, đưa các số điện thoại vào các nhóm: Trong phần My FUNRING – Quản lý nhóm. Mỗi nhóm có tối đa 10 số điện thoại.
  Chọn một hoặc nhiều bản nhạc chờ theo yêu cầu để làm nhạc chờ mặc định: Trong phần Cài đặt FUNRING – Cài đặt cơ bản.
 • Hẹn ngày, giờ, tên bản nhạc chờ sẽ chơi khi một thuê bao hoặc một nhóm thuê bao khác gọi tới:
  Trong phần Cài đặt FUNRING – Cài đặt nâng cao.
 • Đổi mật khẩu, Tạm ngừng dịch vụ, Hủy đăng ký dịch vụ
  Trong phần Tài khoản.Hủy dịch vụ
Bạn có thể hủy sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

  STT

  Cách hủy sử dụng

  Cách thao tác

  1

  Nhắn tin

  TAT gửi 9224

  2

  Qua hệ thống USSD

  Bấm: *090#, bấm Gọi/Yes/Ok
  Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send
  Chọn Trả lời/Answer, nhập số 2, chọn Gửi/Send

  3

  Gọi đến 9224 – Hệ thống trả lời tự động (IVR)

  Bấm 1-Chọn tiếng Việt
  Bấm 0-Hủy đăng ký dịch vụ

  4

  Tới các Trung tâm Giao dịch của MobiFone, hoặc gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9244.

   

  5

  Sau 05 ngày bị khóa dịch vụ mà bạn chưa nạp tiền vào tài khoản đủ để sử dụng dịch vụ (chỉ áp dụng đối với thuê bao trả trước).

     Sau khi bạn huỷ đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận việc hủy đã hoàn thành.
Các tính năng mới

  STT

  Tính năng

  Cách thao tác

  1

  Copy bản nhạc chờ Funring để chơi ngẫu nhiên

  Bấm 2 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

  2

  Các tính năng ngẫu nhiên khác

  Soạn Tin nhắntheo cú pháp sau và gửi đến 9224

  2.1.

  Bật tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
  Tất cả các bản nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ sẽ được chơi ngẫu nhiên.

  NN_BAT

  2.2.

  Tắt tính năng chơi FUNRING ngẫu nhiên
  Hệ thống sẽ chọn bản nhạc chờ cuối cùng được tải về Thư viện nhạc chờ làm bản nhạc chờ mặc định.

  NN_TAT

  2.3.

  Tải (Mua) bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

  CHON_ <mã nhạc chờ>_NN

  2.4.

  Tải (Mua) cùng lúc 02 bản nhạc chờ FUNRING để chơi ngẫu nhiên.

  CHON_ <mã nhạc chờ 1>_
  <mã nhạc chờ 2>_NN

  2.5.

  Nhận bản nhạc chờ FUNRING do thuê bao khác tặng và chơi ngẫu nhiên.

  DONGY_<mã xác nhận>_ NN

  3

  Tính năng quản lý thư viện nhạc chờ

  3.1.

  Xem danh sách nhạc chờ Funring mặc định
  Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của bản nhạc chờ mặc định hiện tại của bạn.

  MD

  3.2.

  Xem danh sách nhạc chờ Funring trong Thư viện nhạc chờ
  Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của 05 bản nhạc chờ đầu tiên trong Thư viện nhạc chờ của bạn

  DS

  3.3.

  Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định
  Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định.

  DAT_<mã nhạc chờ>

  3.4.

  Thiết lập nhạc chờ Funring mặc định cho một số thuê bao.
  Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có  mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định khi số thuê bao nhất định gọi đến.

  DR_<mã nhạc chờ>_<số thuê bao>

  3.5.

  Xóa nhạc chờ Funring khỏi Thư viện nhạc chờ
  Hệ thống sẽ xóa bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng khỏi Thư viện nhạc chờ của bạn.

  XOA_<mã nhạc chờ>


Giá cước

STT

Nội dung

Mức cước ( đã bao gồm VAT)

Cước nhắn tin đến số 9224

Miễn phí

Cước gọi đến IVR 9224

50% cước cuộc gọi thông thường

Cước thuê bao

4.500 đ/15 ngày

Cước tải (mua) bản nhạc chờ

3.000 đ/bản nhạc chờ/lần/180ngày

5

Cước Copy nhạc chờ

3.000 đ/bản nhạc chờ/lần/180ngày

6

Cước tặng nhạc chờ

3.000 đ/bản nhạc chờ/ thuê bao/lần/ 180 ngày


 • Nguyên tắc trừ tiền:
  • Cước thuê bao: 4.500 đồng/15 ngày
  • Cước thuê bao sẽ được trừ sau khi bạn đăng ký thành công và tiếp tục trừ theo chu kỳ 15 ngày.
   • Đối với thuê bao trả sau: cước thuê bao tháng, cước tải (mua), copy nhạc chờ, tặng nhạc chờ sẽ được ghi vào hóa đơn cước hàng tháng.
   • Đối với thuê bao trả trước: Cước thuê bao tháng, cước tải (mua), copy nhạc chờ, tặng nhạc chờ được trừ trong tài khoản chính.
Các quy định của dịch vụ nhạc chờ - FUNRING
 • Quy định đối với nhạc chờ Funring:
  • Khi đăng ký dịch vụ thành công, bạn có 01 bản nhạc chờ mặc định (miễn phí). 01 bản nhạc chờ này KHÔNG lưu vào Thư viện nhạc cá nhân của bạn.
  • Thời hạn sử dụng các bản nhạc chờ đã tải về (mua) hoặc được tặng: 180 ngày.
  • Nếu các bản nhạc chờ hết hạn sử dụng mà bạn chưa gia hạn lại (bằng cách tải về (mua) lại), hệ thống sẽ tự động chuyển sang chơi bản nhạc chờ mặc định.
 • Qui định về khoá, mở dịch vụ: Dịch vụ sẽ tự động khoá trong các trường hợp sau:
  • Thuê bao trả trước không còn đủ tiền trong tài khoản (chính) khi đến chu kỳ trừ cước.
  • Trong vòng 60 ngày sau khi bị khóa dịch vụ, hệ thống vẫn lưu lại tất cả các bài hát và cài đặt đang sử dụng. Hết thời hạn nói trên, hệ thống sẽ xóa dữ liệu thuê bao, bạn sẽ đăng ký lại khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ khách hàng
Bạn có thể tham khảo thông tin về dịch vụ Nhạc chờ - FUNRING qua các kênh hỗ trợ sau:
 • Cách 1: Truy cập trang web dịch vụ Nhạc chờ - FUNRING www.mobifonemedia.com.vn hoặc www.Funring.vn hoặc trang web MobiFone Portal www.mobifone.com.vn
 • Cách 2: Nhắn tin TROGIUP đến số 9224: bạn sẽ nhận được các câu lệnh để sử dụng dịch vụ Nhạc chờ - FUNRING.
 • Cách 3: Gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9244.

 
Comments