ที่ตั้งหน่วย/ติดต่อเรา


e-mail address : pattaniarmy@gmail.com

ที่ตั้ง จังหวัดทหารบกปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  94170

 หมายเลขโทร  องค์การ 073-340140  ทบ.5 ตัว 43000 โทรสาร 073-340140 
ข้อมูล e-mail กำลังพลแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของหน่วย  ท่านสามารถ click ที่ เส้นทาง ( Directions )  เพื่อระบุตำแหน่งต้นทาง เพื่อมายังหน่วยของเราได้ครับ