แผนที่จังหวัดพิจิตร


แผนที่จังหวัดพิจิตร

posted Oct 13, 2009, 12:54 AM by eve bangpu   [ updated Aug 11, 2011, 1:38 AM ]


ร้านอาหารที่น่าสนใจ

posted Oct 13, 2009, 12:53 AM by eve bangpu   [ updated Aug 17, 2011, 8:22 PM ]

Photobucket้่้่้ 

ปลาใหญ่
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5660 1188
 จวนโภชนา่
อาหารป่า
ที่อยู่ : 221/1 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5668 9240
 สบาย สบาย
หยุดวันอาทิตย์
ที่อยู่ : 18 หมู่ 3 อำเภอโพทะเล จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5666 7036
 ปลาแม่น้ำ
ที่อยู่ : 18 หมู่ 3 อำเภอโพทะเล จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5666 7036
อำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5666 0047
 สะบัดช่อ
อาหารป่า หยุดวันอาทิตย์
ที่อยู่ : 31 หมู่ 4 ถนนรอบบึง อำเภอเมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5661 1843
 พลอย
ที่อยู่ : 39/41 ถนนเจริญผล อำเภอเมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5665 0154, 08 1675 2065
ขวัญข้าว
 ขวัญข้าว
ที่อยู่ : 2/247-8 ถนนศรีมาลา อำเภอเมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5661 1159, 0 5665 0341
 ร้านข้าวแกงมายิน
ที่อยู่ : 2/206-207 ถนนศรีมาลา อำเภอเมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5669 1118
 เจ๊ติ๋ม
>หยุดวันอาทิตย์
ที่อยู่ : ริมบึงสีไฟ อำเภอเมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 08 1926 5120
 เรือนทอง
ที่อยู่ : 60 หมู่ 13 อำเภอสามง่าม จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0 5569 1074

1-2 of 2