Home

Comunicare manageriala: Concepte, deprinderi, strategie

Autori: Rodica M Candea si Dan Candea

Editura EXPERT, Bucuresti, 1996

Intregul tiraj al cărții a fost epuizat. In lipsa posibilității de re-editare, pentru a veni in sprijinul studenților, masteranzilor și doctoranzilor, am încărcat-o elecronic. Fiecare capitol poate fi descărcat separat, sub formă pdf.

Cuprins [PDF]

Prefata [PDF]

Introducere [PDF]

Partea I: Concepte de baza in comunicarea manageriala / p.25 - Capitolele:

Cap. 1 - Comunicarea interumana [PDF]
Cap. 2 - Elementele determinante ale specificului comunicarii manageriale [PDF]
Cap. 3 - Comunicarea manageriala ca avantaj strategic al organizatiei [PDF]
Cap. 4 - Etica in comunicarea manageriala [PDF]
Cap. 5 - Cum se formeaza si care sunt deprinderile de comunicare manageriala [PDF]

Partea II: Deprinderi de comunicare manageriala / p.88 - Părțile A, B, și C cuprinzând Capitolele:

A. Deprinderi de receptionare a mesajelor / p.89

Cap. 6 - Autoanaliza si autocunoasterea. Autoexpunerea [PDF]
Cap. 7 - Deprinderea de a asculta eficace si eficient [PDF]
Cap. 8 - Deprinderea de a citi eficace si eficient [PDF]
Cap. 9 - Constientizarea si reducerea perturbatiilor din comunicare [PDF]
Cap. 10 - Folosirea feedback-ului [PDF]

B. Deprinderi in analiza, sinteza si interpretarea mesajelor / p.135

Cap. 11 - Analiza si sinteza ca etape in interpretarea mesajelor [PDF]
Cap. 12 - Interpretarea si folosirea limbajelor neverbale [PDF]
Cap. 13 - Interpretarea si folosirea limbajului grafic [PDF]

C. Deprinderi de redare a mesajelor / p.171

Cap. 14 - Redarea orala [PDF]
Cap. 15 - Redarea in scris [PDF]

Partea III: Strategia comunicarii manageriale / p.241 - Capitolele:

Cap. 16 - Gandirea strategica in comunicarea manageriala [PDF]
Cap. 17 - Abordarea strategica a actului de comunicare [PDF]
Cap. 18 - Strategii de comunicare la nivel de organizatie [PDF]
Cap. 19 - Climatul comunicarii manageriale [PDF]

Bibliografie suplimentară / p.285

Dicționar explicativ / p.289

Anexe / p.297

Addenda / p.353

Cartea are 358 pagini si cuprinde în anexă o serie de teste de autodiagnosticare si scheme practice care sprijină dezvoltarea deprinderilor de comunicare.

Aparuta în Editura Expert, București, în 1996, cartea "Comunicare manageriala: Concepte, deprinderi, strategie" este prima lucrare in domeniul comunicarii manageriale scrisa de autori romani.

Aceiasi autori au mai publicat si Comunicarea manageriala aplicata (Editura Expert, Bucuresti,1998) si Competentele emotionale si succesul in management (Editura Economica, Bucuresti, 2005).