Coneixement del Medi

 L'Univers

i La Terra
Formació Sistema Solar (Vídeo)
El sistema solar (informació)
Del sistema solar a nuestro planeta (Agrega)
La gravetat
L'Univers (WebQuest)
El sistema solar (JClic)
Astronomia
Astronomia per a nens i nenes

La terra dins l'Univers
Dinàmica terrestre (Vídeo)
Les plaques tectòniques (Vídeo)
Els Volcans
Volcans i terratrèmols (JClic)
Agents geològics externs(vídeo)
El cos  humà
EuropaMapes Interactius
El relleu d'Europa (mapes interactius)
El relleu d'Europa
 Toporopa
Europa física
Atlas d'Europa
Europa Política (joc)
Unió Europea
El relleu de la Península Ibèrica
Mapes interactius
Unitats de Relleu de la Península Ibèrica
Estudi físic d'Espanya (Jclic)
Geografia d'Espanya (Jclic)
Els climes d'Espanya
Els climes d'Espanya (webQuest)
Temps i clima
AEMET
Com fer un climograma
Com fer un climograma -2
Climes i vegetació d'Espanya
Canvi climàtic
Més sobre canvi climàtic
Canvi climàtic fàcil d'entendre
Relleu i climes d'Espanya (Jclic)

Les C. Autònomes (WebQuest)

Comunitats Autònomes 1

Comunitats Autònomes 2

Comunitats Autònomes 3

Més Comunitats Autònomes

Joc de geografia

Activitats  Econòmiques

Províncies d'Espanya (puzzle)

Províncies d'Espanya 1

Províncies d'Espanya 2Recursos de Medi 6è


Desenvolupament Sostenible
Ecociutat

Reciclatge

Salvem la terrra

Energies renovables

Canvi climàtic

Canvi climàtic2

Medusa Jones (Biodiversitat i canvi climàtic)
EnergiaL'electricitat

El joc d'en Doll

D'on ve l'electricitat

Història de l'electricitat (vídeo)

D'on ve l'electricitat (Vídeo)

Magnetisme

Magnetisme (Endesa Educa)

El magnetisme i els imants

Els imants

Magnetisme (experiment)

Experiments amb el magnetisme

Juguem amb l'energia

Les energies renovables (Video)
 Estructures construir estructures
Estructures ressistents
Història:
Edat Moderna
Pàgines web edat Moderna. Recursos

L'Època dels descobriments (espai de treball)

L'Edat Moderna

Cristobal Colón (pel·lícula)

Descobriment d'Amèrica (vídeo)

Cristòfol Colom (Jclic)

La máquina del tiempo(castellà)

La primera volta al món (vídeo)

La primera volta al món 2 (vídeo)

Hernán Cortés i los Aztecas (Víd)

Los Incas (Vídeo)

Los Incas II (Vídeo)

Museo del Prado (Visita virtual)
 VARIS Trivial de ciències

Subpàgines (1): Mapes
Comments