Campertips


Inhoudstafel
 1. - Praktische raadgevingen voor het eerste gebruik
 2. - Enkele raadgevingen
 3. - Het chassis
 4. - De overnachting
 5. - Verluchting
 6. - Gebruik van de ramen
 7. - Dakluik Heki
 8. - De gasinstallatie
 9. - Gebruik van de gasapparatuur
 10. - De watertoevoer
 11. - Het gebruik ( s winters)
 12. - De elektrische installatie
 13. - Werking van de elektrische centrale (verwarming)
 14. - Het onderhoud van uw motorhome
 15. - De dienst na verkoop
 16. - Druk bij luchtbanden in geval van koude
 17. - Rechten en taken van de campingtoerist

1 Praktische raadgevingen voor het eerste gebruik.
Nooit rijden met de bovenlichten van het open wagendak.
Nooit rijden met een toestel dat op gas werkt.
Sluit de gasfles(sen) voor het vertrek.
De ramen ontgrendelen door op de centrale knop te drukken, vooraleer aan de
deurklink te draaien.
Gebruik enkel water en een soepele spons om de ramen schoon te maken.
Nooit het dak van Heki III meer dan 2/3 verduisteren.
Nooit de waterpomp zonder druk laten, wanneer u buiten de voertuig bent.
Nooit kokend water gieten in de gootsteen, de lavabo, de douche en de
toiletten.
Maak s wint er s de wat er boiler s schoon die uit ger ust zij n met een manuele
klep.
Koppel de reservebatterij los na zeker te zijn dat deze goed opgeladen is,
voor halt es die langer dan 1 maand dur en.
Maak elk jaar de afzuigsystemen schoon en de kokers/schoorstenen van de
Trumaticapparaten en van de diepvries met samengedrukte lucht.

2 Enkele raadgevingen.
(!) Dit signaal, dat in deze gebruiksaanwijzing herhaald wordt, is een symbool
dat bij alle paragrafen, die met de veiligheid van personen te maken hebben,
vermeld staat. Het niet opmerken van deze voorschriften/waarschuwingen
kan een ernstig gevaar voor de gebruikers van uw motorhome inhouden.
(!) Algemene omschrijving
Laat nooit kinderen zonder toezicht in uw motorhome. Deze
voorzorgsmaatregel geldt vooral door de aanwezigheid van elektrische
voorzieningen en huishoudtoestellen die met gas werken.
DE LADING
Om een over lading van uw motorhome te vermijden, leg lijsten aan voor de
afwas, de kleren, Wij raden u aan om deze zaken een vaste plaats te geven,
rekening houdend met de talrijke voorzieningen, om deze spullen makkelijk
terug te vinden. Gebruik de opbergruimte optimaal, zoals de bar, de
kleerkast, de koffers buiten aan uw voertuig.
(!) Gebruik niet het vakje , gelegen onder de chauffeurszetel of
passagierszetel als opbergruimte, in geval dat dit vakje als plaats voor de
reservebatterij dient: er is gevaar voor kortsluiting of brand.
Denk eraan om u te voorzien van de basismiddelen zoals een wegenkaart,
EHBO-kistje, gereedschap, herlaadbatterijen, vervangbuis voor het waterr
eservoir , een verlengsnoer 220V,
Neem maatregelen tegen de sneeuw als u in de winter reist (schopje, bezem,
krabber ) om het gangpad, het dak en de ramen schoon t e maken.
(!) De motorhome die u gebruikt is officieel goedgekeurd in functie van precieze
technische voorschriften ( lading met een tolerantie van ca 5%, nuttige
lading geschat, totaal gewicht met een tolerantie van ca 5% etc.) die
gerespecteerd dienen te worden.

Opmerking:
Wat de lading betreft (in de berekening werd rekening gehouden met het totaal
aan benzine, proper water, gas en passagiers), moet deze verdeeld zijn over de
verschillende opbergruimtes van uw voertuig.
Hou rekening met zwaar gewicht en zoals:
- het reservoir met reservewater
- de airconditioner 220V + ?
- etc.
Deze zaken kunnen ervoor verantwoordelijk zijn dat de veiligheid van de
motorhomes niet gerespecteerd wordt / vermindert (wegligging, etc ).
(!) Heel belangrijk Vermijd spuitbussen in de motorhome. Er is inderdaad ontploffingsgevaar,
aangezien deze spuitbussen niet mogen blootgesteld zijn aan temperaturen
hoger dan 50°C. Bovendien, in de zomer, kan de temperatuur van het verblijf
deze waarde overschrijden.
(!) Brandbeveiliging
Voorzie een brandblusapparaat met een capaciteit van ten minste 1 kg die
officieel goedgekeurd is. Zorg dat u vertrouwd bent met de
gebruiksaanwijzing ervan en met de lokale voorzorgsmaatregelen in geval
van brand. Het is aangeraden een niet-brandbaar deken vlakbij de keuken
te voorzien.
BIJ VERTREK
Uw motorhome is altijd klaar om te vertrekken. Er is dus geen
computersysteem. Nochtans dient een nazicht zich aan, om
eventuele ongemakken te vermijden.
De volgende lijst bevat een fiche. We nodigen u uit deze te kopiëren zodat
u ze bij hebt op het moment van vetrek.
(!) Nooit rijden met een toestel dat op gas werkt. Sluit de gasfles(sen)
voor het vertrek.
* Koppel de aansluitingen 220V los
* Plaats de diepvries/koelkast op positie 12V vanaf het moment dat de motor
draait
* Vergrendel de deur van de diepvries/koelkast
* Sluit de bovenlichten
* Sluit de deur en laat het trapje in (automatische sluiting als het trapje
elektrisch is)
* Sluit alle ramen
* Sluit alle lades
* Vergrendel de kasten en sluit de deuren van de kleerkast en van de badkamer
* Vermijd voorwerpen op de tafels en de keuken
* Kijk uw gezichtveld in de motorhome na
Het vervoer:
Hou op de weg altijd de afmetingen van uw voertuig in uw achterhoofd:
-> Opgelet voor de hoogte
(bruggen, ondergrondse doorgangen, parkings, takken van bomen, verlagingen
bij benzinestations enz.)
-> Opgelet voor de breedte
(vermijd te smalle straatjes)
-> Opgelet voor overhangende/onstabiele gedeeltes
(bij moeilijke handelingen, aarzel niet om u te laten assisteren door een
persoon buiten uw voertuig)
9
PARKING
Kiezen voor een vlak terrein zal bijdragen aan het comfort van het voertuig. Als
u voor deze optie gekozen hebt, zullen de vijzels, die zich aan de achterkant van
het voertuig bevinden, ervoor zorgen dat de motorhome gestabiliseerd wordt.
In geen enkel geval moeten ze gebruikt worden om een eventuele helling te
corrigeren.
-> Discretie:
Het is de eerste kwaliteit van de motorhomechauffeur om erop toe te zien dat
geen enkel spoor van passage zichtbaar is. The know-how, respect voor de ander
en bescherming van het milieu zijn universele waarden die vooral op de chauffeur
van een motorhome van toepassing zijn.
-> Water:
U kan zich bevoorraden in de benzinestations terwijl u tankt. Bovendien zijn
quasi alle benzinestations voorzien van een waterinstallatie op initiatief van
gemeentes. Aarzel niet om deze te gebruiken voor het vullen van proper water
en het ledigen van verbruikt water.
-> Verbruikt water:
De parkings langs autosnelwegen, grensovergangen, benzinestations of andere
bieden vaak een mogelijkheid. Zoals voor proper water, wacht niet af tot het
laatste moment.
HET CHASSIS
De gebruiksaanwijzing en het onderhoudsboekje van het chassis uitgegeven door
de automobielsector moeten u gegeven worden bij de levering door uw
concessiehouder. We raden u aan om hier kennis van te nemen en de instructies
voor het onderhoud van het chassis te volgen.
(!) Opgelet, het is noodzakelijk dat de regeling van de (goede) sporing van de
wielen, uitgevoerd in de fabriek door de bouwer van het chassis,
gecontroleerd wordt op 1500km. Een nieuwe controle op 20000km is sterk
aangeraden. Deze tussenkomsten zijn ten laste van de gebruiker.
Om de wegligging van uw motorhome te behouden, moet u rekening houden met
enkele voorzorgsmaatregelen wat betreft de lading van uw voertuig. Het doel is
om het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden en vooraf de wagenas acheraan.
Dit staat toe de negatieve effecten op de vering te verminderen zoals de het
slinger en en het st ampen,
De zware voorwerpen worden best, indien mogelijk, dicht bij de bodem van de
motorhome geplaatst en tussen de twee assen. De kasten onder het wagendak
en de koffers, gesitueerd achter de achterste as, zullen dus gereserveerd zijn
voor de relatief lichte voorwerpen. Het brandblusapparaat bevindt zich dus in
de cabine van de chauffeur.
Het reservewiel zit in een korf/mand onder de planchervloer achteraan, of in de
bergruimte in sommige modellen.
U zal de krik in de gaskoffer vinden. Om een wiel te vervangen, raadpleeg het
boekje van de constructeur van het chassis. De druk van de banden is aangeduid
op een bord dat u zal terugvinden op de laatste pagina van de handleiding.
(!) OPGELET: gevaar voor een ongeval
Het niet genoeg oppompen van de banden brengt de veiligheid van het rijden en
vermindert de kilometerstand.
Deze uitrustingen moeten uiteraard officieel goedgekeurd worden en uitgerust
zijn met een aangepast elektrisch circuit.
In sommige gevallen, is de plaatsing van een versterking AR aangeraden
(contacteer uw concessiehouder).
11
In het geval van een span/koppeling, wil erop toezien goed de gegevens in
verband met de lading te respecteren, die aangegeven zijn op het etiket.
De volgende zaken zijn verplicht:
- Waarde S (in kg): maximale verticale lading die de aanhangwagen
mag uitoefenen
- Waarde D (in kN): deze staat toe de maximale massa van uw toegelaten
aanhangwagen te bepalen door de span/koppeling, de volgende berekeningen
volgend:
-> M.R. = D x T
_________
(9,8xT) D
Met : M.R. = maximale massa van de aanhangwagen (in ton)
T = PTAC van uw voertuig (in ton)
D = waarde (in kN) om te lezen in uw (aaneen)koppeling
Voorbeeld: T= 3,5t D = 12,5 kN
-> M.R. = 12,5 x 3,5
_____________
(9,8 x 3,5) 12,5
Resultaat: M.R. = 2 t
Let bovendien op om het totaal rijdend gewicht (PTR) van uw voertuig niet te
overschrijden.
(!) Het spreekt voor zich dat deze uitrustingen/voorzieningen een vermindering
van de capaciteit van de lading van de motorhome met zich meebrengen en een
verandering van rijstijl en van de wegligging van de motorhome waaraan de
chauffeur zich moet aanpassen (snelheidsbeperking in sommige landen, enz ).
Een deel van het gamma Pilote stelt een montage van verlengstukken en
koppelingen voor die officieel goedgekeurd zijn. Daarvoor, hartelijk dank om uw
concessiehouder te raadplegen.
12
(!) In geen enkel geval kan Pilote verantwoordelijk gesteld worden voor de
montage van de koppeling of de porte-moto die niet officieel erkend zijn
door zijn technische diensten.
MOTORHOME MET DUBBELE VLOER EN/OF GARAGE
De technologie van de dubbele vloer en/of de aanwezigheid van een garage biedt
een heel belangrijk en goed geplaatst laadvolume aan aangezien deze de verlaging
van het zwaartepunt toestaat.
Het is in alle gevallen aangeraden de technische voorschriften wat betreft te
lading goed te volgen. Bovendien moeten zware ladingen vastgezet of gestut
worden om elke beweging te vermijden.
(!) Het niet respecteren van deze voorschriften kan leiden tot gevaarlijke
situaties voor de bestuurder en de passagiers in geval van bruusk remmen
of een onverwacht e schok .
13
DE OVERNACHTING
Het baret/stapelbed :
Bruikbaar op elk moment (behalve onderweg), leent het baret/stapelbed zich
door de matras met latten te verlagen.
Het etentje/kindermaaltijd (verschillende versies) :
Het principe bestaat erin de tafel op het niveau van de bankjes te verlagen. Om
dit te doen, moet u staven van de tafel losmaken door de haken links en rechts
los te maken. Na de voet van de tafel teruggeplooid te hebben, plaatst u de
tafel in positie op de voorziene steunpunten. Plaats de kussen op de tafel.
(!) Aangezien de bedjes gebruikt worden door kinderen, vooral die onder 6 jaar,
let op het gevaar van vallen. Gebruik de beschermingsnetjes. Deze bedjes
horen niet bij kinderen zonder toezicht.
VENTILATIE
De maatschappij Pilote vestigt grote aandacht hierop die aangepast zijn aan de
Europese normen.
De aanwezigheid van permanente ventilatie, hoog en laag, is onontbeerlijk om een
constante luchtverversing te verzekeren. De lage ventilatie wordt over het
algemeen tot stand gebracht door een uitsnijding in de vloer onder de koelkast.
De hoge ventilatie wordt verzekerd door de bovenlichten die over een
permanentie ventilatie beschikken. Deze luchtinstallaties zorgen voor een
natuurlijke luchttoevoer, aan de binnenkant van de bankjes inbegrepen (vandaar
de aanwezigheid van luchtstroom aan de voet van de koffers). Ze moeten in geen
enkel geval afgeschermd worden , zelfs niet in de winterperiode.
Opgepast om ze netjes te houden en stof te vermijden (een jaarlijks nazicht is
aangeraden).
(!) De constante luchtverversing, gecombineerd met een adequate dosering van
verwarming in de winter, zorgt voor een aangenaam gevoel aan de binnenkant
van de motorhome.
14
(!) Opgelet: Zet nooit voorwerpen of dergelijke voor de ventilatieopeningen van
de opslagruimtes of gasflessen.
15
HET GEBRUIK VAN DE RAMEN
Opgelet: De ramen moeten gesloten worden als het voertuig in beweging is
en als u het verlaat.
Bestelling van het raam met projectie:
Om het raam te openen, moeten alle handvaten open zijn. Om dit te bekomen,
drukt u op de vergrendelingsknop in het midden van het handvat en draait u 90°.
Vanaf nu, kan de ruit naar buiten geprojecteerd worden tot de gewenste
openingshoek is bereikt.
Om het raam te sluiten, moet de ruit tot het maximum geprojecteerd zijn
daarna lichtjes gesloten. Om te eindigen, het handvat 90° draaien. Het handvat
staat zowel goed toe de ruit te sluiten als de ventilatiepositie vast te zetten. In
dit geval, moet de vork gekoppeld worden onder de smalle kant van het kader.
In gesloten staat, moet het voorste (buitenste) deel van de vork zich op het
kader aan de binnenkant bevinden.
Bestelling van het schuifraam :
Om het raam te openen, duw het handvat in en verschuif de ruit in de gewenste
openingspositie. Om het raam te sluiten, verschuif het raam tot ze gesloten is
en zorg ervoor dat handvat ingedrukt is.
Bestelling van de rolluik :
la barre terminale = x ( ?)
De x moeten altijd tot in het midden gezakt zijn.
Om de r olluiken t e sluit en (voor ver duist er ing), dr uk op de x en (?)
Om de rolluiken te openen, duw de x in de richting van de verduistering, tot op
het eind, en los dan de x los.
Voer nu de x opnieuw in van de manuele hor (?)
16
Voorzorgen voor het onderhoud :
- De acrylramen moeten schoongemaakt worden met een
onderhoudsproduct.
- De vlekken en kleine schrammen op de acrylramen kunnen behandeld
worden met een schoonmaakproduct en een vod.
- De afdichting in caoutchouc onderhouden met talkpoeder.
- De rolluiken enkel schoonmaken met water en zeep.
- In geval van het niet respecteren van deze aanbevelingen, is er automatisch
verlies van de rechten op garantie.
17
DAK- DOME HEKI
DAK- DOME HEKI 2
1. Volledige opening
2. Halve opening
3. Vergrendelingsknop
OPMERKINGEN
- Sluit de HEKI volledig vooraleer met het voertuig op de weg te komen.
- la barre terminale = x ( ?)
De x moeten altijd tot in het midden gezakt zijn.
Om de r olluiken t e sluit en (voor ver duist er ing), dr uk op de x en (?)
Om de rolluiken te openen, duw de x in de richting van de verduistering, tot op
het eind, en los dan de x los.
Voer nu de x opnieuw in van de manuele hor (?)
- Niet op de acrylruit wandelen!
- Niet handelen met de HEKI onderweg!
- Het voertuig niet verlaten wanneer de HEKI openstaat, eerst sluiten!
- In geval van defecten of storingen, een gespecialiseerd atelier raadplegen!
DAK- DOME HEKI 3
Opening/sluiting van het dakraam :
- Om de Heki 3 te openen, draai aan de hendel. De maximale opening zal
bereikt zijn vanaf dat u een weerstand zal voelen, de openingshoek zal dan
70° bedragen.
- Om de Heki 3 te sluiten, draai aan de hendel in de andere richting. Om het
dakraam perfect te grendelen, wanneer die naar beneden is, is het
onontbeerlijk 2 à 3 keer meer aan de hendel te draaien, om zeker te zijn
dat de Heki 3 volledig vergrendeld is.
Opmerking: u kunt de vergrendeling gemakkelijk controleren door met de hand
tegen het dakraam te duwen.
18
Gebruik van de rolluiken : - Openen: U kan de Duette rolluik laten uitschuiven in functie van uw behoeftes.
Om de hor te openen, klik de twee rolluiken samen in, met behulp
van de handvaten.
- Sluiten : Om de twee rolluiken te sluiten, moet u de twee handvaten
ver gr endelen, let er wel op dat u de hor op z n plaat s houdt ,
om te vermijden dat deze te vlug terugkeert.
Persoonlijke regeling :
U kan de helderheid van uw dak regelen zoals u dat wenst.
Opmerking: om uw Heki 3 van fel zonlicht te beschermen, is het onontbeerlijk
om uw Duette rolluik niet volledig te sluiten, om een permanente
ventilatie te waarborgen en om de natuurlijke samengehouden
warmte onder het dak te vrijwaren.
Veiligheidsvoorschriften :
1. Elke interventie moet exclusief door gespecialiseerd personeel uitgevoerd
worden.
2. Als u anomalieën of defecten ziet, contacteer uw handelaar.
3. Verifieer of uw acryldak niet beschadigd is door takken of giftige producten.
4. Niet op het dak wandelen.
5. De Heki 3 volledig sluiten vooraleer u vertrekt (de goede vergrendeling
controleren).
6. Laat de Heki niet open als u het voertuig verlaat, eerst sluiten.
7. De Heki niet openen in geval van felle win of hevige regen.
8. Vooraleer het dak te openen, verwijder, indien nodig, eerst eventuele sneeuw,
rijmplekken of afval/vuil.
9. In geval van schadevergoeding, contacteer een gespecialiseerd atelier.
10. Maak het dak niet schoon met onderhoudsproducten die alcohol bevatten.
19
De gasinstallatie
(!) GASWAARSCHUWING :
Nooit rijden met een toestel dat met gas werkt. Sluit de fles(sen) voor
het vertrek.
De 2 gasflessen moeten in de buitenste koffer geplaatst worden.
De installatie is voorzien om enkel op PROPANE te functionneren. Voor de
gecommercialiseerde voertuigen in Spanje, Portugal en Groot-Brittannië, is het
nodig de plaatselijke handelaar te raadplegen.
De gebruiksdruk bedraagt 30mbar. Verander het type van uitdover niet.
De toestellen niet gebruiken onder een druk van verschillende dienst.
Werking
In functie van het gamma van producten, kan uw motorhome op de volgende
manier uitgerust zijn:
Installatie 1 fles
Open de gasfles
Open de kranen die vastgemaakt zijn aan de trapleuning/helling in de keuken
of de kleerkast die overeenkomen met de te gebruiken toestellen.
Installatie 2 flessen met automatische terugwerking
Open de kranen van de 2 flessen en volg de gegevens op de
gebruiksaanwijzing van uw wisselstuk.
(!) Deze aanwijzingen zijn natuurlijk ook te respecteren bij vervanging van de
fles.
Om een betere werking van uw wisselstuk te waarborgen,, moeten de 2 flessen
simultaan geopend worden.
De kranen vastgemaakt aan de trapleuning/helling in de keuken of onder de
kleerkast komen overeen met de te gebruiken toestellen.
20
ONDERHOUD (!) Controleer regelmatig de goede staat van de flessen. Ze vervangen door
een officieel goedgekeurd model, zowel in dezelfde lengte als van het
oorspronkelijk model, als in even goede staat. Let bovendien ook op de
houdbaarheidsdatum die altijd op de buis vermeld staat.
- Nooit het flexibele verlengstuk gebruiken.
21
GEBRUI K VAN DE TOESTELLEN DI E MET GAS WERKEN
Kooktoestel, oven, mini-grill, diepvries, verwarming, waterverwarmer (volgens
model): al de toestellen die op gas werken zijn met veiligheden uitgerust: de gas
wordt automatisch afgesloten in geval van het uitdoven van de vlam.
Lees aandachtig de bijsluiter bij deze toestellen.
(!) BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID :
- Nooit kooktoestellen of draagbare verwarmingstoestellen gebruiken, andere
dan elektrische radiatoren die niet van het type met directe straling, die het
risico op brand en verstikking vergroten.
- Nooit veranderingen van installaties en toestellen die op gas werken
aanbrengen, behalve als dit gebeurt door ervaren installateurs.
In geval van een gaslek (sterke propaangeur):
De flessen sluiten
Verluchten door alle openingen te openen
Geen licht, zaklamp, aansteker of lucifer aansteken. Geen enkel elektrisch
toestel aansteken (noch openen, noch sluiten), totdat er helemaal geen
propaangeur meer is.
KOOKTAFEL
Druk de verwarmingsknop in door deze lichtjes naar links te draaien,
zet in werking met een gasaansteker of een lucifer of met behulp van
een elektronische knop (naar gelang de versie),
behoud de druk gedurende ongeveer 3 à 5 seconden en dan loslaten
De kooktafel mag in geen enkel geval als verwarmingstoestel gebruikt worden.
Bovendien, het is onont beer lij k om het t oest el t e lat en ver lucht en gedur ende
de kookperiode om de vorming van waterdamp en condensatie te vermijden.
Algemene opmerking wat betreft de verwarming :
Onze motorhomes bevinden zich in de verwarmingsklasse nummer 2 (EN 1646-1
volgend).
22
KOELKAST Waarschuwing voor het gebruik van uw koelkast :
Bij het opbergen van voedingsmiddelen moet rekening gehouden worden met de
specifieke voorwaarden bij de werking van een koelkast geïnstalleerd in een
voertuig, die variëren volgens functie:
- veranderlijke klimatologische voorwaarden
- de stijgende temperatuur aan de binnenkant van uw gesloten voertuig tijdens
het parkeren, tijdens blootstelling aan de zon (de temperatuur kan in dit geval
50°C bereiken of overstijgen)
- het gebruik, zeker tijdens een lange rit of een lang traject en van de
energiebron van 12 volt
- de blootstelling aan de zon van de koelkast die achter een raam geplaatst
wordt
- een te vlug gebruik van de koelkast na het in werking treden van de optimale
temperatuur
In deze gevallen, kan dit toestel de gewenste temperatuur niet waarborgen voor
de bewaring van erg bederfelijke etenswaren.
Lijsten van erg bederfelijke etenswaren: alle producten die een
houdbaarheidsdatum, geassocieerd met een houdbaarheidsdatum van net of
onder de 4°C, in het bijzonder: vleeswaren, vis, gevogelte, charcuterie, bereide
gerechten.
Aanbevelingen :
- Verpak rauwe voedingswaren en gekookte voedingswaren met aluminiumfolie
of vershoudfolie apart.
- Verwijder de bovenste kartonnen of plastieken verpakking, enkel als de nodige
aanwijzingen (DLC, temperatuur , gebr uiksaanwij zing ) af gebeeld zij n op de
verpakking die in contact is met het product.
- Laat ingevroren producten niet te laat buiten de diepvries liggen.
- Leg de producten waarvan de houdbaarheidsdatum het dichtstbij is vooraan.
- Plaats restjes in gesloten verpakkingen en verbruik ze zo vlug mogelijk.
- Was de handen vooraleer u voedingswaren aanraakt, tussen het bewerken
van verschillende voedingswaren en op het moment dat u aan tafel gaat.
- Maak de koelkast regelmatig schoon met zeepwater. Spoel het uit met
chloorwater.
23
Informatie :
De houdbaar heidsdat um (DLC) ver schij nt onder de vorm: Houdbaar t ot of
Tenminst e houdbaar t ot , gevolgd door de dat um zelf , of wel met
plaatsaanduiding waar het product te bewaren valt ofwel met een figuur op het
etiket.
Algemene opmerkingen wat betreft de koelkast :
(!) Denk eraan om de buitenste (af)dekbladen van de bovenste en onderste
ventilatoren te verwijderen (in geval van gaswerking).
(!) Sluiting van de gasvoorziening !
In geval van defect van de koelkast voor een onbepaalde tijd, sluit de kraan en
het ventiel van de fles.
24
DE WATERVOORZIENING
PROPER WATER
De vervanging gebeurt door een buitenkoepeltje voorzien van een slot met
sleutel die door een zelfklevend symbool aangeduid wordt.
Het reservoir is gesitueerd in een kofferbankje of in de dubbele planchet,
volgens de verschillende modellen. De starten van de lichtschakelaar gesitueerd
op de elektronische centrale staat de druktoevoer van de waterdienst toe. De
pomp werkt dan automatisch op elke daling gecreëerd door de opening van de
ramen gesitueerd op de gootsteen van de keuken of de lavabo in de badkamer.
De druktoevoer na een lange winterse periode leidt tot een schokkend effect bij
de watertoevoer. De druk wordt constant wanneer de lucht volledig langs de
buizen ontsnapt is.
Een zwak watervermogen kan de pomp met schokkende bewegingen doen werken.
De kolf van 10l van het warmwatersysteem TRUMATIC of gecombineerd met
C3400 moet gevuld worden in geval van gebruik van warm water (kijk dit na op de
gebruiksaanwijzing van TRUMATIC).
(!) Nooit kokend water in de gootsteen, de lavabo, de douche en de toiletten
gieten.
Tijdens het gebruik, stuurt de pomp automatisch water uit het reservoir in de
kolf om die te vullen of te verwarmen.
De waterniveaus zijn zichtbaar te lezen op de elektronische centrale.
VERBRUIKT WATER
Dit wordt opgevangen in één of twee reservoirs gesitueerd in het voertuig. De
afvoergoot staat in verbinding met de soepele buis achter de x in aluminium,
vastgemaakt aan het ventiel om het water te laten wegvloeien. Een zelfklever
duidt de plaats van het ventiel aan.
25
Wat te doen in geval van ontregelingen? Het verbruikt water stijgt naar boven in de douche:
wanneer het reservoir van het verbruikt water te vol is, kan het wateroverschot
naar boven komen in de douche door verschillende luchtgaten. Om dit probleem
te vermijden, leeg regelmatig de reservoirs.
GEBRUIK IN DE WINTER
Over het algemeen, volgens het gebruik van de motorhome, afhankelijk van het
aantal personen, de parkingplaats, de vochtigheid en de temperaturen binnen en
buiten, moet u er op toekijken dat de motorhome voldoende verlucht en
verwarmd wordt;
Aangezien de motorhome bewoond wordt en dat de verwarmingstoestellen en
warmwatertoestellen gebruikt worden, bevriezen het waterreservoir met proper
water en de waterbuizen niet. In geval van nalatig gebruik (wanneer de
buitenste koffer slecht gesloten is bijvoorbeeld), bij blootstelling aan hevige
windrukken of uitzonderlijk intense koude (temperatuur lager dan 5°C), is
vriesgevaar niet uitgesloten en is het onontbeerlijk om dan een grotere aandacht
aan dit probleem te besteden.
Bij de combinatie van Trumatic C3402 of C6002 bevindt zich een automatische
antigelventiel, die automatisch opent wanneer er vriesgevaar in het voertuig is.
Dit ventiel opent zich op een automatische manier, aangezien de celbatterij niet
aangesloten is.
Wil erop toezien dat de verborgen luchtverfrissers in plaats van de koelkast
gezet worden. Deze moeten zeker verwijderd worden bij gaswerking.
Verwarm de binnenkant van het voertuig voldoende wanneer u weggaat, zodat de
waterleidingen (vooral die voor het toilet of die voor het wegstromen van het
water) niet vervriezen.
De binnenkant van de motorhome is waterdicht gemaakt door de verspreiding van
lucht, dit wil zeggen dat de verdamping die verschijnt wanneer men kookt, een
douche neemt of wanneer men natte kleren laat drogen, niet automatisch
verdampt. Daarom moet u alles goed verluchten wanneer u sterkt uw voertuig
verwarmt.
26
Lees nat uur lij k aandacht ig het hoof dst uk wint er in de gebr uiksaanwij zing van
uw consessiehouder.
De wer king van een gasf les van het t ype Twinny kan ver st oor d wor den in koude
tijden, door het verbruik van een belangrijk gas (het gebruik van een C3402
bijvoorbeeld). In deze omstandigheden, gebruik deze slechts in reserve en
gebruik liever een fles van 13kg.
Overwintering van de motorhome
De bescherming van een niet-bewoonde en niet-verwarmde motorhome is nodig
en de volgende regels voor een goede watertoevoer samen met de installatie van
proper water moeten gerespecteerd worden.
Afvalwater afvoeren:
- Het reservoir van gebruikt water door het ventiel van de watertoevoer. Voor
de voertuigen met alleen dubbel planchet, open het afvoergat op het uiteinde
van het reservoir.
- Het reservoir met proper water door de schuifdeur gesitueerd onder de
airbags, open het afvoergat op het uiteinde van het reservoir.
- De open kranen in gemiddelde positie, de sproeikop van de douche op het einde
van de badkuip.
Op de waterverwarmer Trumatic referentie BS10/BS14, open de beveiligde
ventielen van de watertoevoer (gele grendel in verticale positie).
Op de verbinding Trumatic C3402/C6002, druk op de rode knoppen van het
antivriesventiel.
Zet de pomp in werking, om het water van alle buizen te verwijderen.
De waterafvoer is compleet wanneer het water niet meer langs het ventiel van
de waterverwarmer stroomt.
De pomp kan verscheidene minuten draaien, zonder beschadiging.
Het is dus onontbeerlijk om de toevoer van 12V te stoppen als het voertuig niet
bewoond is!
27
Maak de binnenkant van de reservoirs schoon om de vorming van onaangename
geurtjes of wieren veroorzaakt door stagnerend water, zelfs in kleine
hoeveelheid, te vermijden. Een toegangstrap is voorzien op alle reservoirs.
Een knop voor de watertoevoer is voorzien in het reservoir van proper water
(toegang langs de trap).
Om het water van het Thetfordtoilet af te voeren, zet de x in werking.
28
DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
(!) HEEL BELANGRIJK
NOOIT veranderingen aan installaties en elektrische toestellen toestaan of
uitvoeren, behalve door officieel erkende installateurs.
Elke verandering of herstelling van het elektrische circuit, op een niet conforme
manier uitgevoerd en zonder rekening te houden met de technische
karakteristieken van het circuit, kan afwijkingen in de werking veroorzaken en
het risico op brand vergroten. Een incorrecte montage van de elektrische
accessoires houden een risico in om de motorhome serieus te beschadigen en kan
leiden tot de annulatie van de garantie.
De belangrijkste elementen van het circuit zijn:
- De voorkant van de controle (of centraal), meestal gesitueerd boven de deur
- De transformator, in de nabijheid van een bergruimte gesitueerd
(!) HEEL BELANGRIJK
Tijdens de trajecten: alle functies van de centrale moeten afgezet worden.
De toevoer van 12V van de koelkast gaat automatisch in werking bij het
vertrek van het voertuig.
Tijdens uw afwezigheid (zelfs kort): de toevoer naar de pomp moet
afgesneden worden.
De elektrische installatie bestaat uit een deel van 230V veranderlijke stroom en
een deel van 12V constante stroom.
* De toevoer op sector 230V
Deze is gevestigd door een kabel aan de buitenkant waarvan de vertakking op de
motorhome tot stand gebracht wordt door het blauwe stopcontact PL17,
vastgemaakt op de carrosserie. Dit stopcontact bevat een verplichte
bewer king om elk ongeluk te vermijden. Breng de beveiligingsschakelaar op
gang, deze bevindt zich in de buurt van uw transformator, om de cel te
activeren.
29
De toevoer van sector 230V staat de volgende zaken toe:
- het gebruik van een stopcontact in de keuken
- het gebruik van de koelkast met 230V
- het gebruik van een batterijoplader
* De toevoer op 12V:
1)
De toevoer 12V komt van de batterijen van de motorhome. Er zijn er twee:
één voor de motor en één voor de cel. Alle elektrische voorzieningen maken deel
uit van het deel van het automobiel dat gevoed wordt door de accu van de motor.
De celbatterij voedt de elektrische toestellen van de cel.
Deze bat t er ij est van het t ype half st at ionair e . Ze mag in geen enkel geval
vervangen worden door een startbatterij. Voor elke vervanging, raadpleeg uw
concessiehouder.
2)
Deze twee batterijen zijn gescheiden door een elektronische zekering die de
oplading van de wisselstroomgenerator of de oplading van de automatische
oplader verzekert.
Een oplading ter compensatie wordt aangebracht aan de motorbatterij door de
Schaudtlader. Deze laat de volledige heroplading van een lege batterij niet toe
maar laat wel t oe de zwakke ver br uiker s t e compenser en. Deze zij n t e wij t en
aan de werking van bijvoorbeeld een autoradio of een alarm.
3) Onontbeerlijke basisprincipes om de energie van uw motorhome te
beheren :
Vooraleer op reis te vertrekken en vooral na een lange periode van nietgebruik,
aarzel niet om de twee batterijen te herladen.
Verbind uw motorhome tijdens de reis zo vaak mogelijk met een elektrisch
stopcontact 230V, om aan autonomie/bereik en aan levensduur te winnen.
Als de verbinding van 230V niet mogelijk is, gebruik de motorbatterij niet die
moet behouden/bewaard worden voor het vertrek.
30
Vergeet niet dat de zonnepanelen vaak een onvoldoende aanvullende lading
leveren, in geval van nachtelijk gebruik en simultaan met elektrische
appar at en, zoals licht , t elevisie, verwarming,
Na de reis:
a) Rustperiode van een week tot een maand: schakel de (licht)schakelaar van de
elektronische centrale over in totale stoppositie.
b) Rustperiode van meer dan 1 maand: koppel de doppen van de motorbatterij en
van de reservebatterij los nadat u van hun goede lading verzekerd bent.
Inderdaad, een heropgeladen batterij is gevoelig aan vorst. Schakel alle
apparaten uit en doof alle lampen alvorens de batterij los te koppelen.
* Losmaken van het zonnepaneel
Het losmaken van het zonnepaneel moet gebeuren aan de voorkant van het
elektrobloc BLOCK 4. Het is belangrijk de montage-instructies goed te volgen.
Deze worden geleverd bij de handelaar van zonnepanelen.
31
(!) RESERVEBATTERIJ
- De batterij is een gevaarlijk accessoire en bij foutieve handelingen kan deze
elektrische ladingen van een grote intensiteit veroorzaken. Vermijd dus ten
allen tijde om de batterij te benaderen met vuur of aangestoken sigaretten.
Geen vonken veroorzaken: ontploffings- en brandgevaar.
- Let op uw lading: in geen enkel geval, mogen voorwerpen (vooral spuitbussen)in
contact gebracht worden met uw batterij. Als dit zich toch voordoet, let er
dan op dat het deksel goed gesloten blijft.
- Schakel alle apparaten uit en doof al uw lampen vooraleer de reservebatterij
te ontkoppelen.
- Op de Explorateurmodellen, is de batterij geplaatst in de vleugel aan de kant
van de chauffeur.
( !) HEEL BELANGRIJK
De vloeistof die zich bevindt in de reservebatterij, zoals in de hoofdbatterij, is
giftig en bijtend. Vermijd alle contact met de huid of de ogen. Let erop de
batterij niet de benaderen met een vlam, dit is een mogelijke bron voor vonken,
of een spuitbus: ontploffings- en brandgevaar.
(!) Het gebruik van elektrische rolluiken kan gevaarlijk zijn. Zorg ervoor dat
tijdens de beweging van de rolluiken, de passagiers niet blootgesteld worden
aan verwondingsgevaar.
* Zekeringen
Behalve de zekeringen, geplaatst op het elektrische x Schaudt van uw voertuig
(zie beschrijving hierna), beschermen de zekeringen uw elektrische installatie
als volgt:
- Voor alle voertuigen:
Rode zekering 50A voor de motorbatterij
Rode zekering 50A voor de reservebatterij
Grijze zekering 2A voor de verbinding met de wisselstroomgenerator/
elektrische x
32
Grijze zekering 2A voor de meter/indicator van de hulpbatterij van de
centrale Rode zekering 10A voor de meter/indicator van de motorbatterij en het
herladen van de batterij
- Ter aanvulling, voor de voertuigen uitgerust met een koelkast van 97 liter:
Blauwe zekering 15A voor de koelkast en de meter/indicator van de
motorbatterij van de centrale
- Ter aanvulling, voor de voertuigen uitgerust met een koelkast van 142 liter:
Rode zekering 10A, enkel voor de meter/indicator van de motorbatterij in de
centrale; de zekering van de koelkast (25A) bevindt zich in de nabijheid van
deze laatste, toegankelijk door de buitenste ventilatie
Localisatie:
In functie van het ontwerp van het voertuig, zijn verschillende plaatsingen
mogelijk: altijd in de buurt van de Electrobloc Schaudt, zijn ze in het grootste
deel van de gevallen gesitueerd in het bankje voor het rechtse of in het
achterbed, uitzonderlijk in de kleerkast.
(!) Elektrogene groep
Opgepast voor het gebruik van een elektrogene groep die aangesloten is op het
netwerk van 220V van de motorhome. Deze moet perfect geregeld zijn (gevaar
voor de verminderde werking van de interne lader).
33
WERKI NG VAN DE ELEKTRONI SCHE CENTRALE SCHAUDT
Inleiding
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies voor de werking van het
controle- en besturingspaneel in volledige veiligheid. Het is onontbeerlijk de
gegeven veiligheidsvoorschriften te lezen en te volgen.
Neem altijd de gebruiksaanwijzing in de motorhome/caravan mee. Breng de
veiligheidsvoorschriften over aan andere gebruikers.
(symbool) Als u geen rekening houdt met dit symbool, riskeert u personen in
gevaar te brengen.
(symbool) Als u geen rekening houdt met dit symbool, riskeert u schade te
berokkenen aan het toestel of de verbruikers die ermee verbonden
zijn.
(symbool) Dit symbool duidt aanbevelingen of bijzonderheden aan.
De imitatie, vertaling of een kopie van een deel van het document of het
volledige document zijn verboden, behalve bij geschreven toelating.
Veiligheidsvoorschriften
Het controle- en besturingspaneel zijn gebouwd volgnes de regels van de kunst
en de algemeen erkende regels in functie van de veiligheid. Maar personen
kunnen gewond raken of het controle- en besturingspaneel kunnen beschadigd
raken als de veiligheidsvoorschriften van deze gebruiksaanwijzing niet
gerespecteerd worden. Gebruik het controle-en besturingspaneel enkel
wanneer deze in een perfecte technische staat is. Hou rekening met de
gebruiksaanwijzing. Storingen die de veiligheid van personen of van het
controle- en besturingspaneel beïnvloeden, moeten onmiddellijk hersteld
worden door een gespecialiseerd iemand.
34
(symbool)
- De elektrische installatie van de motorhome of van de caravan moet
overeenstemmen met de richtlijnen DIN, VDE en ISO. Veranderingen aan de
elektrische installatie kunnen een halt toeroepen aan de veiligheid van
personen of van het voertuig en zijn dus verboden.
- Veranderingen uitvoeren aan het controle-en besturingspaneel is ten
strengste verboden.
- De aansluitingswerken mogen enkel buiten (hoog)spanning uitgevoerd worden.
- Enkel een gespecialiseerd persoon is toegelaten elektrische aansluitingen te
volbrengen, die overeenstemmen met het montagevoorschrift van de firma
Schaudt.
(symbool)
- Een vermindering of langdurige oplading van de batterij van de woonruimte
brengt onherstelbare schade met zich mee.
- Schakel de (licht)schakelaar 12V uit als u het voertuig verlaat. Dit staat toe
een onnodige herlading van de batterij te vermijden.
Conforme beschrijving en gebruik
Het controle- en besturingspaneel LT300 laat toe de elektrische functies van
het bewoonbare deel van de motorhome te beheren en de verschillende
waardemeters, zoals de druk, de stroom van de batterijen of de niveaus van
het waterreservoir, te tonen.
Dit systeem omvat:
- het elektrische geheel met een oplaadmodule, de volledige verdeling 12V
en de bescherming van de stroomomloop
- receptoren voor de meting van het niveau in de waterreservoirs
35
(Figuur 1 Het controle- en besturingspaneel LT 300)
1 Controlelampjes van het waterniveau
2 Schakelaar voor het niveau van het reservoir
3 Controlelampjes van de druk van de batterij
4 Schakelaar voor de druk van de batterij
5 Controlelampje 230V
6 Hoofdschakelaar 12V
7 Schakelaar voor de toevoer van de elektrische pomp
Eigenschappen van de elektriciteit
Drukspanning
12V (10-14,5V), toevoer door het elektrische geheel
Gebruik
1. Activering en désactivering van de toevoer 12V van de woonruimte
Hoofdschakelaar 12V
De hoofdschakelaar 12V die gesitueerd is op het controle-en besturingspaneel
laat toe alle verbruikers aan of uit te schakelen.
Met uitzondering van:
- antivriesventiel
- verwarming
- trapje
- koelkast AES/met druk
- voor de EBL 269 en de EBL 269A: circuit 1, verlichting luifel
- voor de EBL 269-2 en de EBL 269-2A: circuit 4, circuit 5
Druk op de bovenste schakelaar: de toevoer 12V wordt geactiveerd.
Het groene controlelampje gaat aan.
Druk op de onderste schakelaar: de toevoer 12V wordt gedesactiveerd.
Het groene controlelampje gaat uit.
(symbool) Schakel de schakelaar 12V uit als u het voertuig verlaat.
Dit zorgt ervoor dat u een onnodige heroplading van de batterij
vermijdt.
36
2. Controle van de druk van de batterij
Drie controlelampjes duiden de staat van lading van de batterij aan, afhankelijk
van de druk van de batterij op 3 niveaus. Vanaf het moment dat de schakelaar
geactiveerd is, gaat het controlelampje branden voor de overeenkomstige
drukmarge.
Drukschakelaar van de batterij:
- Druk op de bovenste schakelaar:
de druk van de batterij van de woonruimte wordt zichtbaar.
- Druk op de onderste schakelaar:
de druk van de startbatterij wordt zichtbaar.
Het volgende overzicht staat toe de drukmarges van de batterij van de
woonruimte te interpreteren die afgebeeld worden door de controlelampjes.
Deze waarden zijn geldig wanneer de installatie in werking is en niet inactief is
(geen druk).
Rode batterij
-> drukmarge van de batterij: minder dan 10,9V: risico op ontlading
-> reiswijze: - het toestel rijdt: geen lading door de elektrische generator
- het netwerk van 12V is heropgeladen
-> werking van de batterij: - voertuig in ruststand zonder aansluiting 230V
- niet-geactiveerde schakelaars: lege batterij
- geactiveerde schakelaars: heropgeladen batterij
-> werking van het elektriciteitsnet: - voertuig in ruststand met aansluiting
230V
- geen lading door de elektrische eenheid
- het netwerk van 12V is heropgeladen
Gele batterij
-> drukmarge van de batterij: van 10,9V tot 12,3V
-> reiswijze : - geen lading door de elektrische generator (1)
- het netwerk 12V is heropgeladen (1)
-> werking van de batterij: normale marge
-> werking van het elektriciteitsnet: - geen lading door de elektrische eenheid
(1)
- het netwerk van 12V is heropgeladen (1)
(1) = Als de druk deze marge niet overstijgt gedurende meerdere uren.
37
Groene batterij -> drukmarge van de batterij: meer dan 12,3V
-> reiswijze: laden van de batterij
-> werking van de batterij: de batterij is integraal geladen
-> werking van het elektriciteitsnet: laden van de batterij
(symbool)
- Een duurzame ontlading of heroplading van de batterij van de woonruimte
brengt onherstelbare schade met zich mee.
- Een deel van de schakelaars inactiveren in geval van heroplading van het
netwerk 12V.
- De st ille schakelaar s ver oor zaken soms de ver r ader lij ke ont lading van de
batterij.
3. Het alarm van de batterij van de woonruimte
(symbool)
Een duurzame ontlading van de batterij van de woonruimte brengt soms
onherstelbare schade met zich mee.
Alarmeringslampje van x van de batterij
Het rode controlelampje dient sowieso als alarmeringslampje en gaat branden
van zodra de druk van de batterij van de woonruimte lager is dan 10,8V.
(symbool)
- Schakel alle schakelaars uit.
- Her laad de bat t er ij door het r ond die r ond z n as t e dr aaien of door aansluit ing
aan sector 230V.
38
4. Controle van het niveau van het reservoir
Vier controlelampjes tonen het niveau van het waterreservoir.
Het niveau van het reservoir wordt getoond simultaan met de activering van de
schakelaar.
(symbool)
De controle van de niveaus van het reservoir stemt niet overeen met de
voortdurende werking. Dit kan schade berokkenen aan de metingsreceptoren.
De schakelaar van het niveau van het reservoir
- Druk op de bovenste schakelaar:
het niveau van het waterreservoir wordt afgebeeld.
- Druk op de onderste schakelaar:
het niveau van het waterreservoir van het verbruikte water wordt afgebeeld.
Het volgende overzicht laat toe met juistheid het niveau van het reservoir die
door de controlelampjes getoond wordt, te interpreteren.
Controlelampje x : het niveau van het reservoir is vol of bijna vol
Controlelampje x : het niveau van het reservoir is voor ¾ vol
Controlelampje x : het niveau van het reservoir is voor ½ vol
Controlelampje x: het niveau van het reservoir is voor ¼ vol
Geen enkel controlelampje brandt: leeg of bijna leeg
5. Controle van elektriciteitsnet 230V
Controlelampje 230V
Het gele controlelampje 230V brandt als er druk van het elektriciteitsnet
aanwezig is aan de ingang van de elektrische eenheid.
39
6. Activering en desactivering van de toevoer van stroom naar de pomp
Pompschakelaar
- Druk op de bovenste schakelaar:
de activering van de pomp is mogelijk. Het groene controlelampje brandt.
- Druk op de onderste schakelaar:
de activering van de pomp is onmogelijk. Het groene controlelampje gaat uit.
Als u op de onderste schakelaar drukt, is het mogelijk de waterkraan te openen
zonder de pomp te doen werken (om bijvoorbeeld de waterleidingen schoon te
maken).
Het in dienst stellen
Het controle-en besturingspaneel mag alleen in dienst gesteld worden met de
elektrische eenheid en de metingsbenodigdheid van het niveau van het
waterreservoir.
(!) De aansluitingswerken mogen enkel buiten druk uitgevoerd worden.
Onderhoud
Het controle-en besturingspaneel heeft geen onderhoud nodig.
Schoonmaken
Maak de frontale plaat schoon met een lichtjes bevochtigde vaatdoel en met een
zacht schoonmaakproduct.
Gebruik nooit ethanol of een verdunningsmiddel of een gelijkaardig product
gebruiken. Geen enkele vloeistof mag in contact komen met de binnenkant van
het controle-en besturingspaneel.
Het stilstaan
Wanneer het voertuig gedurende een lange periode niet gebruikt wordt (vb.
tijdens de winter), scheid de batterij van de woonruimte van het netwerk 12V.
Herlaad de batterij van de woonruimte ten volle vooral u het voertuig lange tijd
laat stilstaan.
40
Scheiding van de batterij van de woonruimte van het netwerk 12V
Respecteer de volgorde van de stappen van het werk als volgt:
1) Zet de hoofdschakelaar 12V op het controle-en besturingspaneel buiten
werking.
2) Koppel de kilometerstand los van de kern van de batterij.
(symbool)
Volg de raadgevingen van de gebruiksaanwijzing van het overeenkomstige
elektrische geheel wat betreft andere maatregelen die te maken hebben met
het stilstaan van uw voertuig.
Defecten, mogelijke oorzaken en oplossingen
Indien u zelf het defect niet kan oplossen met behulp van de volgende tabel,
richt u dan tot ons adres van de dienst naverkoop.
Als dit niet mogelijk is, door bijvoorbeeld een bedrijf in het buitenland, is een
gespecialiseerd atelier ook altijd nuttig om het controle- en besturingspaneel te
herstellen.
In geval van uitgevoerde herstellingen op een niet conforme manier, is de
garantie op het controle- en besturingspaneel niet meer geldig en kan de
vereniging Schaudt GmbH niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade
die hieruit voortkomt.
Defect: de toevoer 12V functioneert niet.
Mogelijke oorzaak: de hoofdschakelaar 12V is uitgeschakeld.
Oplossing: activeer de hoofdschakelaar 12V.
Defect: het controlelampje 12V is uitgedoofd.
Mogelijke oorzaak: - de hoofdschakelaar 12V is uitgeschakeld.
- de batterij van de woonruimte is niet opgeladen.
Oplossing: - activeer de hoofdschakelaar 12V.
- laad de batterij van de woonruimte op.
41
Defect: geen druk op de batterij van de woonruimte.
Mogelijke oorzaak: - de batterij van de woonruimte is niet opgeladen.
- stille verbruikers veroorzaken de ontlading van de batterij,
vb. het antivriesventiel van de gecombineerde verwarming
Oplossing: - een langdurige ontlading van de batterij van de woonruimte brengt
onherstelbare schade met zich mee.
- de batterij van de woonruimte volledig opladen vooraleer u de
motorhome lange tijd laat stilstaan
Defect: de pomp werkt niet.
Mogelijke oorzaak: de betrokken schakelaar is uitgeschakeld.
Oplossing: de betrokken schakelaar activeren.
42
HET ONDERHOUD VAN UW MOTORHOME
Het onderhoud van het autodeel
Het is onontbeerlijk om zich te richten tot de gebruiksaanwijzing van uw
constructeur. Vergeet niet de staat van uw reservebatterij te controleren.
Vooraleer u de weg opgaat, ga dan systematisch de goede werking van de
signalisatietoestellen na.
Het onderhoud van de deur- en vensteropeningen
Het acrylglas moet schoongemaakt worden met een zeepwasmiddel en water of
met een speciaal onderhoudsproduct (risico op krassen en barsten).
De voegen in rubber moeten onderhouden worden met talk.
De rolluiken mogen enkel met water schoongemaakt worden en met een
wasmiddel met lichte zeep. Laat de rolluiken niet gesloten gedurende een lange
tijd, want anders kan een vroegtijdige slijtage van de materialen opduiken.
Het wassen van de buitenkant
Was zowel de carrosserie als de ramen zo vaak mogelijk met veel water.
Gebruik enkel zachte sponsen en zachte vodden. Schuurpapier en detergenten
zijn te vermijden.
Het schoonmaken van de wanden gebeurt met een vochtige spons zonder
specifiek product. Voor het gebruik van de hogedrukreiniger, probeer u best
een te intensief gebruik te vermijden, want dit kan sommige onderdelen van de
car r osser ie beschadigen (de voegen, plast ieken onder delen, ).
(!) DUBBELE RAMEN
Gebruik nooit oplosproducten of producten die alcohol bevatten, degene die
onmiddellijk de ramen kunnen beschadigen. De schoonmaak gebeurt enkel met
water.
(!) HEEL BELANGRIJK
Hou geen spuitbussen in de motorhome. Er is ontploffingsgevaar, aangezien de
spuitbussen niet blootgesteld mogen worden aan temperaturen boven de 50°C.
Bovendien kan in de zomerse periode, de temperatuur van de woonruimte deze
waarde overschrijden.
43
DE DIENST NAVERKOOP
Dankzij een uitstekende dienst van levering van aparte onderdelen, is PILOTE in
staat in minder dan 72 uur te leveren aan alle Europese concessiehouders,
volgens de voorraad in stock.
PILOTE heeft sinds meerdere jaren een systeem van stockage ontwikkeld die op
lange termijn aparte onderdelen kan leveren. De concessiehouders van ons
netwerk zien erop toe dat alle nodige onderdelen voor de herstelling en het
onderhoud van uw voertuig voorzien zijn (verf, ontvlekkingsmiddel, stof,
zelf klevende pleist er s, ).
(!) RESERVEONDERDELEN
Omwille van veiligheidsredenen, moeten de reserveonderdelen van een toestel
conform zijn aan de specificaties van het toestel en is het onontbeerlijk dat ze
goedgekeurd zijn door de officieel erkende vertegenwoordiger.
44
LUCHTDRUK VAN DE LUCHTBANDEN, UITGEDRUKT IN BARS*
FIAT / CITROËN
Voor banden met een metalen ventiel (type Michelin Camping):
band : 215/70 R 15 XC (109/107) Q
druk vooraan in bars: 5,0
druk achteraan in bars : 5,5
band: 215/75 R 16 XC (113/111) Q
druk vooraan in bars: 5,5
druk achteraan in bars: 5,5
Voor andere banden (enkel in 16 duimen) :
band: 215/75 R16 (113/111 R)
druk vooraan in bars: 4,5
druk achteraan in bars: 4,5
* precieze gegevens door de bandenfabrikanten
Hoe uw banden sparen?
Het is heel belangrijk om geregeld de luchtdruk van uw banden na te kijken.
Vergeet niet dat het reservewiel hier ook deel van uitmaakt. Wij raden u aan
hier om de twee weken aandacht aan te schenken ofwel vooraleer u op een grote
reis vertrekt.
Tijdens de controle, zijn uw banden koud. Als u ooit de controle op warme
banden uitvoert, voorzie dan 0,3 bars meer.
Als uw banden moesten rijden met een onvoldoende druk, dan zou dit een
oververhitting kunnen veroorzaken, die dus uw banden op een belangrijke manier
zou kunnen beschadigen.
45
(!) Opgelet, de regeling van de goede sporing van uw wielen, uitgevoerd in de
fabriek door de bouwer van het chassis, moet altijd gecontroleerd worden
op 1500 km. Een nieuwe controle is sterk aangeraden op 20000km.
Deze tussenkomsten zijn op verantwoordelijkheid van de gebruiker.
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE BESTUURDER
PILOTE ondersteunt de actie van het Comité van Verbinding van de Motorhome
(de CLC) en raadt elke gebruiker aan de uitgegeven handvest door de CVC te
volgen.*
1) Het gebruik van motorhomes als vervoermiddel moet aan de regels van het
wegverkeer voldoen, en dit in de categorie van voertuigen waarin de
motorhomes behoren (uitzonderlijke voertuigen).
2) Het gebruik van motorhomes als woonruimte omvat het respecteren van de
regels wat betreft de bewoners van vaak bezochte plaatsen.
3) In stadscentra of in een landelijk milieu, is het aangeraden om
parkeerplaatsen te kiezen waar:
-> er een zwakke bevolkingsdichtheid is
-> u de zichtbaarheid van handelszaken niet belemmert
-> de afmetingen van de motorhome het verkeer niet hinderen
4) Om dezelfde redenen als hierboven vermeld, is het gebruik van motorhomes
als woonruimte aangeraden op de volgende plaatsen:
-> een plaats waar u de ruimte aan de buitenkant van het voertuig niet
overschrijdt
-> een plaats waar u de naburige bewoners geen last berokkent
-> een plaats waar u de openbare ruimte niet volledig zelf in beslag neemt
-> een plaats waar u uw huisdieren in de gaten houdt zodat u de overlast
en het vuil beperkt ten opzichte van anderen
46
5) Het verwijderen van verbruikt water moet op de volgende manieren
gerealiseerd worden:
-> u doet dit op aangepaste plaatsen en in geen enkel geval vlakbij
woonplaatsen of waterstromen
-> het ledigen van het toiletwater is strikt verboden in de nabijheid van
rivieren of andere waterstromen
6) Tijdens de trajecten, moeten alle ventielen om water te laten wegstromen,
gesloten zijn.
7) Zelfs het wegvloeien van zuiver water, moet met discretie gebeuren,
om dit niet verdacht te laten overkomen.
8) Men moet altijd proberen vertrouwd te zijn met de middelen die lokaal
beschikbaar zijn, om het water altijd in goede omstandigheden te
verwijderen.
9) Het verwijderen van huishoudelijk afval moet in huisvuilzakken gebeuren,
en deze moeten geplaatst worden op de daarvoor voorziene plaatsen.
Het is door het geheel van deze principes op een goede manier te respecteren
dat iedereen tenvolle kan profiteren van de het grote genot die de passie voor
de motorhome verschaft.
* De CLC is samengesteld uit de volgende verenigingen:
- het syndicaat voor constructeurs van motorhomes : SICVERL
- het syndicaat voor de verdelers van motorhomes : DICA
- de federatie van clubs van gebruikers van motorhomes : FACCC
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.
Comments