VẦN THƠ CUỐI ĐỜI


Nguyễn Phúc Vĩnh Tung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD Ngâm Thơ

 • Nhìn Lại
 • Chờ Mong (Audio)
 • Tình Xuân
 • Nhân Sinh
 • Từ Thuở Xa Nguồn (Audio)
 • Tàn Phai
 • Trăng Nước Hương Bình (Audio)
 • Lẻ Bóng
 • Khất Nợ
 • Canh Bạc Đời
 • Cũng Đành
 • Lời Thỉnh Nguyện (Audio)
 • Cảnh Cũ Người Xưa
 • Tình Xa
 • Băn Khoăn
 • Tơ Trời
 • Tóc Đã Đổi Màu (Audio)
 • Lời tâm tình của tác giả (Audio)