PHONG THỦY
VÀ CUỘC SỐNG HÔM NAY


Nguyễn Phúc Vĩnh Tung

Nhận Xét Về Tác Phẩm (Audio)

Phần Thứ Nhất: Khái Niệm Về Phong Thủy
Chương 1: Phong Thủy là gì? (Audio)
Chương 2: Vài khái niệm về khoa Phong Thủy
Chương 3: Những "vị thuốc" của khoa Phong Thủy

Phần Thứ Hai: Nhà Ở
Chương 4: Thế đất và vị trí căn nhà trên lô đất
Chương 5: Vị trí của căn nhà đối với đường đi
Chương 6: Bốn mặt của một căn nhà
Chương 7: Hướng nhà
Chương 8: Cách tìm hướng nhà và Ý nghĩa của mỗi hướng (Audio)
Chương 9: Đường vào nhà và cửa chính
Chương 10: Tám hướng hay tám cung của một căn nhà
Chương 11: Hình dáng của căn nhà
Chương 12: Ảnh hưởng phần khuyết và phần lồi của một căn nhà
Chương 13: Bốn phần quan trọng nhất trong một căn nhà

Phần Thứ Ba: Cơ Sở Thương Mãi
Chương 14: Phong Thủy dưới cái nhìn của người Tây phương
Chương 15: Những nguyên tắc căn bản về cơ sở thương mãi
Chương 16: Những điều nên biết về Phong Thủy khi chọn một cơ sở thương mãi
                                                                                         Chương 17: Biểu hiệu – Bảng hiệu – Quảng cáo
                                                                                         Chương 18: Cách thiết trí một cơ sở thương mãi
                                                                                         Chương 19: Cách thiết trí một văn phòng chuyên môn

                                                                                         Phần Thứ Tư: Áp Dụng Phong Thủy
                                                                                         Chương 20: Làm thế nào để áp dụng Phong Thủy
                                                                                         Chương 21: Phong Thủy giữa thiên nhiên và đô thị (phụ bản)