Bienvenidos / benvinguts

  
Hola:

Si echáis un vistazo a los nombres de las calles, veréis que muchos están cargados de historia. En muchos casos, se da nombre a la calles en recuerdo de personajes ilustres de la ciencia, el arte y la cultura; otras veces, en homenaje a lugareños destacados. En esta secuencia didáctica te planteamos un doble reto: descubrir qué calles de Blanes tienen nombres de autores de la literatura castellana y conocer los datos más relevantes de su vida y obra.


Hola,

Si doneu un cop d'ull als noms dels carrers, veureu que molts estan carregats d'història. En molts casos, es dóna nom als carrers per recordar personatges il.lustres de la ciència, l'art i la cultura; altres vegades, en homenatge a vilatans destacats. En aquesta seqüència didàctica, et plantegem un doble repte: descobrir quins carrers de Blanes tenen noms d'autors de la literatura catalana, i conèixer les dades més rellevants de la seva vida i obra.

Departamento de lengua castellana: Lourdes Domenech , Marta López
Departament de llengua catalana: Elisabet Cortadellas, Anna Rosell

Departament de Visual i plàstica: Mireia Perxés  

INS Serrallarga de Blanes