eBuletin de proiect

Lansarea proiectului la CN Calistrat Hogaș: luna mai 2016
Parteneri instituționali: ADR Nord Est
Inițiatori proiect: elevii de la clasa a IX-a E (clasa a X-a în anul școlar 2016-2017)
Profesori coordonatori: prof. Petruța Lostun, prof. Brîndușa Andrei
ETAPELE PROIECTULUI:
I. PROLOG: CAMPANIA DE SENSIBILIZARE TOLERANȚA ȘI FENOMENUL MIGRAȚIONIST ÎN EUROPA (contactul cu problematica migrației contemporane) - aprilie/mai 2016
Tipuri de activități: implicarea elevilor instituției în 4 evenimente distincte ale Campaniei de sensibilizare„Toleranța și fenomenul migraționist în Europa”, o campanie organizată de Centrul Regional de Studii - ADR NORD-EST; documentarea în echipe a argumentelor pro și contra pe moțiuni vizând criza refugiaților și rolul instituțiilor Uniunii Europene și al statelor membre în soluționarea acestei crize, dezbateri World Schools - cu public, întâlnire cu experți în politologie, sociologie, politici europene, conferință lansare de carte având ca subiect problematica migrației.
Rezultat: documentarea primară asupra problematicii migrației și conștientizarea importanței implicării tinerilor în dezbaterea publică pe această temă; creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic și politic european contemporan.
II. FACT: EUROPA ȘI REALITĂȚILE EI (documentare, dezbatere, leadership) - 31 mai/21 iunie 2016
Tipuri de activități: lansarea propriu-zisă a proiectului Euroscola în școala noastră, ca răspuns la provocarea lansată de ediția din acest an a competiției pentru liceeni; lansarea site-ului proiectului și actualizarea lui periodică; alcătuirea echipei de proiect; distribuirea responsabilităților între membrii echipei; constituirea grupurilor de lucru pe activități/ domenii; planificarea acțiunilor și resurselor; documentare aprofundată, în presa scrisă și on-line, privind problematica migrației contemporane; identificare cauze, analiza unor date statistice privind amploarea fenomenului; efectuarea de analize și studii de caz; analiza efectelor fenomenului migraționist (sub aspect economic, politic, social).
Rezultat: dezvoltarea la elevi a capacității de a se documenta cu privire la o temă dată; exersarea și dezvoltarea competențelor de analiză și sinteză; informarea și înțelegerea complexă a fenomenului migrației de către elevi.
III. REFLECTEUROPA PE CARE MI-O DORESC (analiză, creativitate și leadership) - 22 iunie/31 iulie 2016
Tipuri de activități: analiza informațiilor acumulate în etapele precedente; identificarea în societate a unor prejudecăți și stereotipuri referitoare la fenomenul migrației și la imaginea refugiaților; analiza activității CE și PE, a altor instituții europene abilitate să acționeze și să adopte decizii privind gestionarea crizei refugiaților; reflecții în grup privind problematica migranților: Cum este fenomenul migrației receptat de europeni?, Care sunt cauzele reale ale acestei migrații? Care este impactul acestui fenomen asupra indivizilor și statelor europene? Ce măsuri au fost adoptate la nivelul UE? Sunt aceste măsuri în concordanță cu valorile fundamentale ale democrației europene? Sunt respectate drepturile omului în abordarea problematicii migrației?
Rezultat: îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta; conștientizarea necesității implicării cetățenilor în identificarea de strategii care să permită soluționarea crizei refugiaților în spiritul valorilor europene.
IV. ACT: EUROPA PE CARE O CONSTRUIESC (conceperea, realizarea și înregistrarea video a unei scurte piese de teatru1 august/ 5 octombrie 2016
Tipuri de activități: conceperea scenariului pentru reprezentația artistică, prin lucru în echipă; organizarea și desfășurarea repetițiilor; administrarea resurselor necesare pentru reprezentația teatrală; organizarea și desfășurarea spectacolelor cu public.
Rezultat: dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare, a leadershipului; dezvoltarea competențelor de lucru în echipă; stimularea creativității elevilor și diversificarea mijloacelor de expresivitate culturală ale acestora; exersarea și interiorizarea unor comportamente și atitudini specifice democrației participative (implicare socială, toleranță, respect pentru valorile umaniste europene).

Sceneta realizata FACT - REFLECT - ACT

Sceneta realizata FACT - REFLECT - ACT

Spectacole înregistrate la 28 septembrie 2016, Sala de Festivități. Spectatori: elevi ai liceului nostru, din diferite clase, profesori.
Înregistrarea video a celui de-al doilea spectacol a fost vizionată la ședința cu părinții din 4.10.2016.

V. EVALUARE (internă și externă): 1/10 octombrie 2016
Tipuri de activități: evaluare internă, prin colectarea și analiza feedback-ului; analiza impactului activităților de proiect asupra participanților și asupra celorlalte grupuri țintă; evaluarea rezultatelor obținute; evaluare externă prin participarea la ediția a IX-a a Concursului Euroscola. 
Rezultat: dezvoltarea educației pentru cetățenie democratică europeană și asigurarea sustenabilității acestui tip de educație în instituția noastră.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:

1. Participarea la Campania de sensibilizare „Toleranța și fenomenul migraționist în Europa” (aprilie – mai 2016)

2. Lansarea proiectului FACT – REFLECT – ACT și înscrierea în  Concursul Național Euroscola (31 mai 2016)

3. Popularizarea proiectului în grupul țintă (30 mai – 5 iunie)

4. Organizarea echipelor de lucru pe etape și activități (5 – 20 iunie)

5. Documentare aprofundată (21 iunie – 1 august)

6. Echiparea site-ului proiectului cu resurse informaționale utile (permanent)

7. Elaborarea scenariului (1 august – 12 septembrie 2016)

8. Organizarea și desfășurarea repetițiilor pentru spectacol (12 – 28 septembrie 2016)

9. Înregistrarea video a reprezentației (28 septembrie 2016)

10. Spectacole cu public (28 - 30 septembrie 2016)

11. Alcătuirea dosarului de candidatură pentru concurs (1 – 5 octombrie 2016)

12. Evaluare (5 – 10 octombrie 2016)


EVENIMENTELE ÎN IMAGINI:
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI...
Repetiții, spectacole - proiectul ca trecere de la ideal la real... (iunie - septembrie 2016)

PROLOG LA PROIECT....Campania Toleranța și fenomenul migraționist în Europa (CNCH - partener al ADR Nord Est)
Dezbatere - tema migrației (10 mai)                    Concurs de dezbateri (9 - 12 mai)                   Lansare de carte (10 mai)

ETAPA DE DOCUMENTARE... Întâlnire cu experți
Invitat - Oana Chimina, expert Relații internaționale (21 iunie)

YouTube Video

Invitat - Alexandru Ciobanu, expert, ADR Nord Est - film vizionat în cadrul Campaniei Toleranța și fenomenul migraționist în Europa (12 mai 2016)