Competiția națională Euroscola, ediția a IX-a: lansare proiect CNCH


Anunț:
Colegiul Național Calistrat Hogaș Piatra-Neamț lansează proiectul Fact - 
Reflect - Act, proiect participant la cea de-a IX-a ediție a Competiției pentru liceeni EUROSCOLA (2016). Ediția din acest an a competiției naționale EUROSCOLA, organizată de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ), se va desfășura sub genericul Criza refugiaților într-o Europă a valorilor.
Context:
Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a refugiaților fără precedent, care ridică probleme excepționale de natură umanitară: sute de mii de oameni fug din țara lor, victime ale războiului, sărăciei și traficanților, pentru promisiunea unei vieți mai bune. Europa, care se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor este, astfel, provocată să-și demonstreze capacitatea de a face toate aceste valori vizibile, active. 
Gestionarea eficace a migraţiei constituie o provocare pe termen lung pentru Uniunea Europeană, la care construcția europeană, caracterizată prin stat de drept, democrație, pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi,  trebuie să răspundă prin acţiuni pe mai multe planuri, astfel încât fenomenul migraţiei să fie abordat sub toate aspectele sale: stabilitatea economică şi politică, drepturile omului, securitatea, gestionarea crizelor, precum şi aspectele umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de mobilitate.
Scopul proiectului:
Activarea resurselor de creativitate ale tinerilor în scopul sensibilizării opiniei publice și stimulării implicării cetățenilor în identificarea de strategii care să permită soluționarea crizei migranților în spiritul valorilor europene.
Obiectivele proiectului:
- o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta;
- creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic și politic european contemporan;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor și abilităților de lucru în echipă la elevi;
- dezvoltarea abilităților creative ale elevilor; 
- realizarea și filmarea unei scurte piese de teatru (scenete)  care să evidențieze creativitatea elevilor și înțelegerea contextului propus pentru tema dată.
Perioada de implementare a proiectului:
mai 2016 - octombrie 2016
Resurse umane implicate:
24 elevi (clasa a IX-a E), 2 profesori coordonatori (Petruța Lostun, Brîndușa Andrei)
Lista potențialilor beneficiari: ACATRINEI R. GEORGIA ALEXANDRA, ALBU G. LAURA, BĂLUȚ LC. MARIAN CĂLIN, CĂPĂŢÎNĂ M. DARIA, CHIRIAC V. MARIA ADINA, CHIRILĂ M. IOANA, CHIRILEASA D. ANDRA IOANA, DASCĂLU I. LORENZO, GĂINĂ-ROMILA A. IOANA, IONESCU ȘG. ALEXANDRA IOANA, IONESCU V. CĂLIN MIHAI, IVANOV I. LEONTE, LUCA VA. ANTONIA ELENA, LUPU SI. IULIA NICOLE, MIHĂILĂ A. ADRIAN IONUŢ, MISĂILĂ C. ŞTEFANIA, PETRESCU L. ALEXANDRA, SANDU I. IOANA ALEXANDRA, SOFRONIA ND. ŞTEFAN TUDOR, TELEUCĂ T. TEODOR, TOMA D. OTILIA, VARVARA GL. BIANCA LOREDANA, VOAIDEȘ I. ȘTEFANIA ANTONELA, ZAMĂ CG. ILINCA.

 


30 mai 2016
Comments