Talleres

Todos podemos participar 

 

  • Talleres de Guitarra
  • Talleres de Reforzamiento
  • Talleres de Deporte
  • Talleres de Atletismo 
  • Taller de Cheerleader 

Sin costos