Traseul 5.

Sat Fişici – Sat Gãvanele – Sat Ruginoasa

    De la vechiul motel din Fişici drumul communal începe sã strãbatã satul Gãvanele şi î15 min suntem la ieşirea din acest sat.

    Varianta 1: potecã (trecând prin Poiana Şoimarea – 1,5 ore)

    Chiar lângã ultimile case din satul Gãvanele o potecã ne oferã posibilitatea de ajunge foarte curând la schitul Gãvanele.      Aşezat într-o frumoasã poianã bordatã din trei pãrţi de culmi nu prea înalte, dispuse în formã de potcoavã, schitul este un valoros monument istoric ctitorit în anul 1786 de domnitorul Mihai Şuţu.

    De la schit, pe piciorul cuprins între Dealul Pinului şi Dealul Nenişoaia se aflã o stâncã pe care este scrijelitã o minuscule “hartã” în care se poate obseva o asemãnare izbitoare cu contururile Peşterii lui Iosif. De aici existã posibilitatea de a ajunge rapid (45 min) în satul Ruginoasa.

    Trecând printr-o micuţã înşeuare culmea nord-esticã a poienii schitului şi apoi prin Poiana Şoimarea pe lângã Culmea Manciu-Mãcãşu (pe care o lãsãm în stânga) ajungem în sat.

    Aceastã potecã ne scoate în pãdurea de pin din sat aproape de punctual numit de localnici “La Oale”, situat puţin în amonte – este un mic sector în care albia Pârscovelului se îngusteazã şi ferestruieşte porţile de piatrã care au voit sã-I taie calea. În gresia de Tarcãu pârâul a sculptat în albia sa nişte marmite ovale care dau locului denumirea semnificativã amintitã.

    Prinsã în strânsoarea culmilor ce strãjuiesc valea Pârscovelului, Ruginoasa este o aşezare de un pitoresc aparte. Peisajul cu ţancuri şi pereţi verticali stâncoşi adãpostesc câteva relicve rupestre care vor fi servit ca loc de refugiu în vremuri de grea cumpãnã sau ca loc de izolare umanã.

    Poleite de legende locale ce amintesc în special de vremea domniei lui Mihnea Turcitul şi a soţiei sale Doamna Neaga (originarã din Cislãu), aceste relicve sunt în general mici cavitãţi natural în stâncã, parţial amenajate.

    În abruptul perete al Colţului Pietrei se aflã douã obiective: Peştera - o grotã naturalã cândva locuitã (mai greu accesibilã) şi Uşa Pietrei – o nişã în forma unei uşi sãpatã de mâna omului dar neterminatã. Uşa Pietrei se aflã la cca 10 min de urcuş din uliţa satului, la baza masivului abrupt de formã aproape trapezoidalã (oare coincidenţã cu Peştera lui Iosif?).

    Pe malul opus, în dreptul şcolii zãrim un mic ţanc al Culmii Ghiocei care gãzduieşte douã firide supraetajate (“La Policiori”). Din aceastã poieniţã se poate accede prin pãdure, pe la poalele peretelui stâncos, la izolata şi micuţa grotã Piatra Îngãuritã.

    În perimetrul satului Ruginoasa se întâlnesc şi câteva izvoare minerale. Urmând în aval pe drumul nemodernizat, apa Pârscovelului, la ieşirea din sat avem o frumoasã privelişte spre culmile din amonte. Distingem în fundal spre stânga Vf.Spãtarului, iar mai apropiat şi în central câmpului nostrum visual, golaşa culme stâncoasã Colţu Pietrei – Grohotiş.

    De aici din drumul communal existã câteva poteci spre satele Pârscovel şi Pinul, ambele aparţinând comunei Brãeşti. Pânã în central localitãţii Brãieşti, tot urmând în aval apa Pârscovelului, se mai fac 30 min.


    Varianta 2: drum nemodernizat (forestier – 2 ore)

    La ieşirea din satul Gãvanele, drumul forestier prezintã o ramificaţie spre stânga care conduce în satul Nucu. Continuãm itinerarul pe sub culmea Dealului Nenişoaia cãte Vf. Spãtarului şi Vf. Ţurţudui. În 40 min drumul forestier atinge punctual sãu de maximã altitudine şi începe sã coboare  spre stânga ajungând în 15 min la apa Pârscovelului în dreptul unei foste barãci forestiere Bãleanca.

    În aceastã porţiune de coborâş avem în permanenţã în faţa noastrã profilat muntele Arsenie.

    Ca o parantezã, existã o posibilitate uşoarã de a ajunge la Lacul Hânsaru: mergem în amonte pe

Pârscovel 1 km pe drumul forestier şi apoi la terminarea acestuia pe un drumeag de cãruţã cu pantã modestã. Dupã 40 min timp în care am strãbãtut Pãdurea Bãleanca, ajungem în şaua omonimã, situatã în culmea ce uneşte Vf. Sãpãturi de Vf. Colţii Stâlpilor unde întâlnim poteca marcatã cruce albastrã (Traseul 3) care coboarã din Vf. Crucea Spãtarului şi se îndreaptã spre Lacul Hânsaru, pe curba de nivel spre dreapta noastrã. De aici pânã la lac mai sunt doar 10 min.

    Revenind la traseul descries, în punctual unde drumul forestier din satul Gãvanele ajunge la apa Pârscovelului, urmãm î naval un drum (mai puţin amenajat) care însoţeşte firul vãii şi dupã 30 min ajungem în dreptul câtorva gospodãrii isolate ale satului Ruginoasa şi intrãm imediat în sat imediat dupã punctual “La Oale”.