Home‎ > ‎

Traseu 1

Traseul 1.  Com. Bozioru – Cãtunul Bozioru de susValea Pãrului – sat Fişici – sat Nucu

    Traseu de apropiere de aşezãrile rupestre din zona satului Nucu. Durata: 1,5 – 2 ore.

    Din centrul comunei Bozioru, pãrãsim drumul judeţean cãtre Brãtileşti (16 km) întrucât, chiar la vãrsarea pârâului Murãtorii în pârâul Bãlãneasa, începe drumul auto comunal spre Bãile Fişici (4 km). Putem folosi acest drum, sau putem sã o luãm în amonte chiar prin vadul Murãtorii pe drumeagul de cãruţã spre bisericuţa de lemn din cãtunul Boziorul de sus.

    Astfel, de la podul de pe drumul asfaltat mergem pe firul apei 10 min. Dupã un urcuş continuu ajungem la un monument de lemn – veritabil punct de atracţie pentru turistul aflat pe aceste meleaguri buzoiene. Este lucrat din blãni groase de lemn dispuse orizontal, având un mic pridvor iar acoperişul iniţial din şiţã este protejat cu tablã.

    Pentru a ajunge la Fişici vom coborâ în 7 min. la apa Murãtorii. Din traseu, distingem sub culmea dealurilor Hoţilor şi Tocitorilor aşezãrile satelor Vãvãluci şi Scãieni. Urmeazã un urcuş de 15 min. pe lângã un saivan şi printr-o plantaţie de pomi fructiferi (Valea Pãrului) pe drumeagul de cãruţã, unde drumul auto Bozioru – Fişici se ramificã. Spre stânga conduce cãtre Vãvãluci, Scãieni şi Buduile iar spre dreapta (drumul pe care-l urmãm) cãtre Fişici.

 

   Coborând pe acest drum, în faţa noastrã apare Dealul Nenişoaia şi în fundal, puţin spre dreapta vârfurile îngemãnate Spãtar (în stânga şi mai înalt) şi Ţurţudui. Pe dealul din stânga Gârlei Fişicilor zãrim în depãrtare câteva case ale satului Pinu şi conturul drumeagului de cãruţã care-l uneşte cu Fişici.

 

   În 10 min. ajungem la clãdirea fostului motel-bãi Fişici pe terasa cãruia mai funcţioneazã doar un magazin-bufet. Datoritã prezenţei în zonã a numeroase izvoare minerale (sãrate, feruginoase, sulfuroase, etc.) satul a avut o importanţã balnearã mai ales în tratamentul bolilor aparatului locomotor, însã deocamdatã este în aşteptare de investitori pentru exploatarea resurselor.

    Pentru deplasarea spre satul Nucu, recomandãm utilizarea drumeagului de cãruţã ce însoţeşte în aval Gârla Nucului, unde întâlnim izvoraşe minerale  <<ciuciure>>  în limbajul localnicilor, de o mare varietate coloristicã, olfactivã şi gustativã. În nici 10 min. de la motel, apare pe dreapta un versant de gresie de Tarcãu complet dezgolit, frumos modelat de agenţii climatici.

    Malurile râpoase oferã privirii straturi geologice divers cutate, impresionante mãrturii ale activitãţii telurice de altãdatã. Impresionante formaţiuni stâncoase vom întâlni şi la nord de satul Nucu, în punctul <<La Contraforturi>> (la circa 50 min. de la motel).

    Satul Nucu este principala bazã de pornire spre zona vestigiilor rupestre presãrate în perimetrul delimitat de culmile Martirei şi Spãtarului.

Comments