Link-IT

Един продукт за създаване на технически спецификации (BOM), работещ с водещите CAD пакети. Интеграция с ERP системите!

Link-It™ продуктова фамилия е система за управление на CAD данните предназначена за инженерите. Тя свързва – ефективно и интелигентно – Вашата CAD система с други информационни системи, в т.ч. свързват и вътрешно-фирмените правила и утвърдените стандарти.

Link-It™ софтуерите автоматизират време-поглъщащите рутинни операции като въвеждането на данни, управлението на данни и тяхната синхронизация. Link-It™ също така стандартизира и унифицира съдържанието на масивите от данни и ги форматира за различните системи. Link-It™ елиминира ефективно не само грешките, но също така и процесите на неконсистентност.

Управлява техническите спецификации (BOM), прави директен експорт в различни формати към ERP, PDM и PLM системи.

Работи с доста CAD системи и се явява като тяхно ново меню в меню зоната (Pro/ENGINEER Wildfire, Creo Parametric, CATIA, SolidWorks, Autocad, Inventor).

Можете да поръчате продукта от тук.

Налични са три отделни модула:

1. Link-It Manage Properties.

2. Link-It Manage BOM.

3. Link-It Publish Documents.


Поръчай продуктите на LinkIT онлайн от тук.


Повече информация за отделните модули можете да намерите ето тук:

1. Link-It Manage Properties:
2. Link-It Manage BOM:


3. Link-It Publish Documents:Свали безплатна 30-дневна демо версия на модулите ето тук.
Comments