KissSoft

KissSoft - пресмятане на зъбни колела.

Мощен софтуер за пресмятане на всички видове зъбни колела, зацепвания, скоростни кутии, пружини, лагери. Точен профил на еволвентата. Директен експорт на генерираните модели в 3D вид към: Pro/ENGINEER, SolidWorks, Solid Edge, Siemens PLM/NX, Inventor и т.н.

http://www.kisssoft.ch/ - сайт на KissSoft.

Конструирайте 3D зъбни колела с натискането на един бутон - моделирайте с помощта на CAD система чрез специализиран новаторски софтуер за ефективни и точни изчисления

Фиг. 1: Новият потребителски интерфейс на KISSsoft

Фиг. 2: Конично зацепване експортнато в Pro/ENGINEER

Директният интерфейс между софтуера за изчисляване KissSoft и CAD софтуерите за проектирана облекчава в значителна степен работата и задачите на инженерите, както ги спасява и от възможността да допуснат грешки. Съвременните 3D CAD системи помагат в развитието на машиностроенето, за бързина, за точност и са изключително полезни при сложни дейности във всички области на съвременната индустрия. Конструкторската дейност, се предшества от използването на високо-производителни инструменти за изчисляване като KISSsoft, които гарантират оптимизирани, надеждно проектирани машинни елементи и системи.Това изчислително средство след това прехвърля изчисленията към CAD системата, така че там се генерира автоматично тримерен модел на пресметнатото зъбно колело, зъбна двойка, скоростна кутия и т.н., като всичко това става само с натискане на един бутон. Така Вие вече имате в 3D вид точен модел с гарантирани параметри и геометрия, който вече можете да обработите в NC модул или програма по начин, който желаете.

Независимо дали крайният продукт трябва да бъде индивидуално зъбно колело или цяла система от зъбни колела - трансмисия, процесът започва с целева конструкция, оптимизация и ефективно преразглеждане на изчисленията в съответствие с приложимите стандарти.

В KISSsoft и KISSsys програмите в настоящата си нова последна версия са напълно обновени, давайки на конструкторите инструменти, които са необходи за провеждане на изчисления за оразмеряване на отделните машинни елементи и на целия трансмисионен път. Изпитаният интуитивен потребителски интерфейс, наскоро разработен от KISSsoft, прави този процес по-бърз и по-лесен.

Софтуерът предоставя 3D функция за директен експорт към водещите CAD производители, като повече информация за наличните CAD интерфейси има в приложената по-долу таблица.

Само с едно натискане на бутон KissSoft трансформира тези изчисления направо в CAD система по Ваш избор. Като част от тази функционалност, ние сме поставили особено значение за съвместимост с широк гама от основни софтуерни доставчици на CAD.

KISSsoft, отива няколко крачки напред: този софтуер предоставя мощен инструмент за всички, благодарение на връзките със SolidWorks, Solid Edge, Inventor,

Unigraphics NX, CATIA V5, Pro/ENGINEER и CoCreate OneSpace. Разполагаме и с връзка към по-екзотични 3D системи, в неутрален интерфейс, който е на разположение, което ви позволява да експортирате вашите изчисления в SAT, STEP и IGES 3D.

В следващата таблица е направен преглед на текущата възможностите на отделните интерфейси. Тези интерфейси, разбира се, постоянно се разширяват.

Софтуерът KISSsys предоставя допълнително и нови GPK инструменти за изчисляване индустриални трансмисии, като позволяват на конструкторите да изпълнят всички изчисления за оразмеряването. Товас означава, че всички отделни изчисления са съчетани и представени като отделна единица за цялата скоростна кутия със зъбни колела, валове и лагери, като всички тези изчисления се извършват едновременно.STEP интерфейса след това дава възможност да се вземат модели, генерирани тук и да се изнасът в 3D система по ваш избор.

Бързи изчисления

Когато се планират и изпълняват изчисления за машинни елементи, то софтуерът трябва да е съставна на основата на всички настоящи, признати стандарти като ISO, DIN, BS и AGMA, както и други признати методи за изчисление, като VDI, FKM и т.н. Цялата наука за зъбните колела е впрегната за пресмятане на оразмеряване, включва усилия за оптимизиране на шум, безопасност, тегло, форма на зъбите, и т.н. От цилиндрични зъбни колела до конусни зъбни колела, този софтуер може да изпълнява и показва всички изчисления до и включително натоварване които зависят от изчисленията за контакт.По този начин на софтуера също отговаря на конкретните нужди за едни по-задълбочени анализи, свързани със зъбните колела.

Модели експортнати в CATIA.

Фиг. 5: Чертеж на експортирано в SolidWorks зъбно колело.

Всичко под един покрив: изчисления, информация за версиите и срокове на приключване

Изчислителните данни, които са приложени към съответните 3D модели; в полза на потребителя тук е, че данните на изпълнение могат да се изнесът директно към CAD инструмента, като заедно с 3D модела на генерираното и експортнато зъбно колело, могат да се повикат и изчисленията, които са към него - по всяко време.Тази функция гарантира, че цялата информация, необходима на инженера за завършването на конструирането, е винаги под ръка.

Зъбни режещи инструменти могат да бъдат изнасяни в 2D като DXF или IGES файлове.

Фиг. 6: Скоростна кутия внесена от KISSsys в Pro/ENGINEER

Фиг. 7: Зъбни колела монтирани на вал, показани в Inventor

Толкова точно, колкото искате

Допустимите граници за производство на зъбни колела могат да се определят с точност чак до микрометър, което позволява на софтуера, за да отговари напълно на точнитев изисквания поставени от производството. Моделът можеда се генерира в 3D система посредством използването на полилинии, кръгови интерполации или сплайни.

Фиг. 8: Червячно колело внесено от KISSsoft и моделирано в OneSpace Фиг. 9: Зъбни колела на вятърна турбина в Pro/ENGINEER.

Софтуерът: лесен за работа и брилянтен като възможности и изпълнение

Самият софтуер е лесен за инсталиране и благодарение на модулната си структура, може да бъде напълно адаптиран към Вашите нужди.Комплексността на новият динамичен адаптиран потребителския интерфейс за работа е създаден за да се работи с лекота и е предназначен за всеки потребител, от базово до експертно ниво - за всеки, който се нуждае от ясни и надеждна изчисления.

KISSsoft се предлага във версия на заключен и на плаващ лиценз. Използването на т.нар. "глобални лицензи"(плаващи) позволява на потребителите да работят денонощно, навсякъде по света като се използва същия лиценз.KISSsoft със своите над 20 години опит в разработването на инженерно-конструкторски софтуер улеснява и подобрява в значителна степен конструктивната инженерна работа. Нашата световна мрежа от потребители се състои от хиляди компании във всяка област на машиностроенето. Днес, модерния и иновативен софтуер се използва всеки ден от конструктори и инженери навсякъде, използвайки този инструмент за намаляване на времето за разработка и за извършването на изчисления, които са по-прецизни и по-сравними от всякога.

Интересува ли ви? Свържете се с office@cadcamcae.bg за България.