Cast Designer - за леене на черни и цветни метали и сплави. Изграждане на леякова система и прецизни анализи на процеса на леене.
За изграждане на леякова система и прецизен анализ на запълването на леярската форма при леене на черни и цветни метали и сплави.
Богата библиотека с материали от черни и цветни метали и сплави за леене. Богата база от материали за формите и кокилите. Богата база от налични машини за леене.
Налични са директни интерфейси към водещите CAD пакети, като Pro/ENGINEER - Creo Parametric, SolidWorks, NX.
Работи с Iges, step.

Предлагаме Ви възможността да направим за Вас БЕЗПЛАТНО един пълен анализ на процесите на леене с избор на най-оптималната леякова система! Свържете се сега с нас: office@cadcamcae.bg , 0888 44 77 21!

За леене под ниско налягане (LPDC).
За леене под високо налягане (HPDC).
За гравитачно леене (Gravity Casting).
За леене по стопяеми модели.

Част 1 - цветни метали и сплави


Cast-Designer включва в себе си два пакета: Cast-Designer за леене под налягане и Cast-Designer за гравитационно леене. Общият пакет покрива процесите на леене на черни и цветни метали и сплави.
l    Cast-Designer for die casting
l    System module
l    Gating System Design
l    CPI Analysis for Die Casting
l    CPI Functions
l    Cast-Designer for MCAD
l    System ConfigurationCAST-DESIGNER for Die Casting
CAST-DESIGNER for Die Casting е пакет от модули специално създадени за конструиране на леяковата система при леене с налягане (цинк, алуминиеви и магнезиеви сплави) , за проверка и валидация.
30 минути     за да се конструира леяковата система
                               1 час              за валидация на системата
  1 ден               за сравняване на 4 или 5 различни подхода
 
Интеграция на експертна система с CAE технология за прециезен анализ на запълването на формата с течен метал или сплав.
Cast-Designer е софтуерно решение за прецизно и в същото време бързо създаване на леярска система до най-малките подробности, с последващ етап на детайлен CAE анализ на процесите на запълване, така че да няма брак при леене. Основния момент тук е “upfront design & analysis technology” позволяваща на инженерите да имат детайлен и прецизен анализ на проследяване на поведението на стопилката, нейния температурен трансфер, налягане, газови мехури, втърдяване, изстиване и свиване. Това позволява на инженера да има правилни решения още на ранния етап на проектиране.
С  Cast-Designer потребителите могат да оптимизират конструирането на леярската система с откриването на потенциални проблеми в конструкцията, било на модела, било на формата, както и проблеми свързани с течни поток и неговото втвърдяване, неправилно изградена леякова система, неправилно подбрани точки на вливане, както и на бързото  намиране на адектвани решения. Дори човек с малък опит и познания в областта на инженерните симулации може бързо и лесно да открие проблемите и да предефинира системата. С други думи Cast-Designer може да помогне на металургичните предприятия да достигнат целта ‘Време до пазара’.
 


System Module
 


CAST-DESIGNER Basic

Като основен компонент от пакета CAST-DESIGNER, CAST-DESIGNER Basic е ефективен и гъвкав инструмент за конструиране, който помага на инженерите да създадът за много кратко време системата за леене с точките на вливане и цялата леякова система. С помощта на CAST-DESIGNER, конструкторите металурзи могат бързо на преобразуват идеята за леене на детайла започвайки от тримерния модел на крайния детайл напред през целия процес. CAST-DESIGNER дава възможност на потребителите лесно да управляват и променят параметрите за различните етапи, като се започне от концепцията, през междинния етап и накрая финалния етап. Възможно е да се създаде пълната леякова система съдържаща вътрешните и външните точки на вливане, каналите, преливниците, охлаждащата и вентилационна система – само за 10 минути до един час в зависимост от сложността на отливания детайл.

CAST-DESIGNER CPI

Основан на уникална иновативна технология Cast-Designer CPI (Casting Process Insight) е единствен и наистина практически инструмент на пазара днес, който е предназначен да улесни инженерите металурзи, така че те да вземат бързи и точни решения за моделите и формите.  А те са важни и дават отражение върху динамиката на леенето и физическото поведение на стопилката, топлинния трансфер и втвърдяването. Сравнен със съвременните традиционни цифрови симулации CPI е единственият базиран на CAD среда и предоставя почти 100%-ви реални-времеви резултати от инженерния анализ. Красотата на този модул идва от съчетаването на функциите на Cast-Designer и бързината на работа, която предоставя, за да се получат резултатите от анализа още тук на конструктивния етап, на компютъра. Възможно е да има повече от едно решение, дори няколко алтернативи за работа. Бързият инструмент е важен, за да може експедитивно и точно да се проследят всичките възможности и да се отсее най-подходящия за случая. Това е мястото, където традиционните софтуерни системи не издържат състезанието.

CAST-DESIGNER Basic за MCAD

Cast-Designer за MCAD е добавка за пълно интегриране на съществуващата Ви CAD система с нашия продукт, така че те да работят като една програма.
Потребителите могат да използват наличната им CAD система, за да създадът модела на детайла, който ще се лее и след това с интерфейса да вмъкнат този модел в нашата програма. Когато леяковата система и формите бъдат завършени, потребителя може през този интерфейс да върне обратно в CAD средата цялата готова компановка – за по-финно домоделиране, използвайки мощните функции на тримерния моделиер. След това компановката се връща отново в системата за леене.
CAST-DESIGNER CPI for MCAD
Със своята уникална технология Cast-Designer CPI може напълно да интегрира CAE анализа на спектъра на флуидния поток, топлинния трансфер и втвърдяването със съществуващата при клиента MCAD работна среда, което позволява конструирането  на продукта и конструирането на леяковата система и металните форми да бъде извършвано заедно, прави инжерните решения бързи и едновременни.
Входни CAD данни за нашите продукти: С CPI в MCAD CAD геометрията може да бъде използвана за инженерния анализ. Когато се извърши промяна на геометрията да модела в CAD система (например в: Pro/ENGINEER, UG NX или Solidworks),Вие ще видите незабавно съответните изменения, които настъпват в CPI само след броени секунди, променяйки цялата система автоматично, съобразно тези изменения. Толкова е просто.
CAST-DESIGNER / CPI MCAD SUPPORT VERSION

Pro/ENGINEER Поддържани версии от 2000i до WF5. Очаквайте съвсем скоро тук и връзка към Creo Parametic!
UG NX Поддържани версии от 17 до NX 7
SolidWorks Поддържани версии от 2004 до 2010
Конструиране на леяковата система

 
 Конструиране
Базиран на BREP CAD математическо моделно ядро, CAST-DESIGNER™ започва с модела, който ще се лее и той е стартова отправна и най-важна основа за продукта. Детайла може да бъде CAD твърдотелен модел или всеки поддържан „мрежа” формат. В нашия продукт има един нов фичър, нямащ аналог, а именно – подмодул за буквално скициране в работната зона и относително добри опции за 3D моделиране, което означава, че в общия случай Вие можете да започнете работа и от тук, без да се нуждаете от друга първоосновна CAD програма. С тези възможности конструктора може да нахвърли своята идея на хартия или на каквото и да е друго нещо, и да сканира обекта във формат BMP, TIF или JPG. С такава картинка вкарана като фон, работата може да започне. Изображението може да се конвертира от т.нар. „битмап” тип към CAD векторно представяне, за по-лесна гъвкавост на работа с него.
§    Започнете със скица на лист хартия и импортирайте в Cast-Designer поддръжаните формати за сканирани изображения.
§    Поддържаните формати за картинки са: BMP, TIF и JPG.
§    Продукта поддържа работа в т.нар. „битмап” формат, както и векторен такъв, а също и конвертиране от „битмап”  към вектор.
§    Поддръжа международните транслатори за обмен на CAD данни, като: DXF, IGES и др.
§    Специални команди за скициране, означаване и мащабиране.

1.    Идея. 2. Модел с вкарано сканираното изображение на леяковата система, мащабирано според нуждата. 3. Работната зона след конвертиране на изображението към CAD вектор.

Конструиране на леяковата система

Design Advisor
Основана на масата или обема на отливания детайл, геометрични размери и вид на материала (стомани, цветни метали и сплави...) системата може да изчисли автоматично необходимото време за запълване, което спомага за правилното избиране на машината, с която ще се лее и съответно отговаря на нужното налягане на нейния тип камера. Системaта също може да предскаже и 1-ва и 2-ра скорост, критичната точка на промяна и да пресметне финалните райони за точката/точките на вливане, питателите, леяковите канали и самия леяк. Всички точки на вливане и леякови канали могат да бъдат изменяни и настройвани в реално време.

 
Създаване на питатели
§    Изчисляване на площта на питателите с Design Advisor
§    Сравнителни анализи в реално време 
§    Онлайн помощ, технически трикове и технически помощник от световния опит в областта
§    Онлайн техническа помощ
§    Възможности за създаване на много слoжни форми
Създаване на леякови канали
§    За бързо създаване с помощта на специален програмен помощник, за точно определяне на пътя на течния поток и напречните му сечения
§    Поддържа канали с кривини, тангентности
§    Различни стилове на твърдотелно моделно създаване и трансформиране 
§ 
Реална WYS/WYG визуализация в 2D и 3D вид:


 
Създаване на леяк
§    Поддържа машини със студени и горещи камери
§    Пълна параметризация и стандартна конструкция
§    Възможност за избор между много заложени в програмата различни видове машини и параметри 
§    Лесно се настройва според потребителя
Преливници, охлaждаща и вентилационна система 
§    Създава правоъгълни, заоблени и с друга форма преливници, в точки указани от конструктор-технолога с възможност за последващо предефиниране.
§    Поддържа много преливници в един детайл. Те могат да се преместват, завъртат и копират. 
§    Поддържа нестандартни видове
§    Охлаждащите и вентилационните канали могат да бъдат създавани на основа на предефинирането на линии и криви, с които в най-общ вид е бил указан
§    Изграждане с програмен помощник, който да изчисли тоталната дължина и площта на напречните сечения на охлаждащите канали, за да се постигне търсеният топлинен баланс в системата
Проверка
Управление на данните
§    Транслация, ротация, огледално копиране и екструдиране
§    Запазване/зареждане и експорт/импорт
§    Бързи сравнителни анализи
§    Създаване на собствена база от данни. Например за типичен тип като конструкция детайл дефинирането на шаблон, който в последствие само да бъде викан и променян съобразно съответните конкретни нужди, може да доведе до спестяването на -80% от времето за нов дизайн на леякова система.
§    Проверката обхваща сеченията и площта на леяковите канали, леяка, питателите и точката на вливане; степента на запълване, заключващите сили и работните параметри на машината.

 


CPI анализи за леенето под налягане


Преглед
Cast-Designer CPI (Casting Process Insight) е мощен инструмент за прецизен анализ на течния поток и запълването на леярската форма, проследявайки детайлно освен процесите на запълване, също и топлинния трансфер, втърдяването на стопилката, базиран на най-новите постижения в областта на инженерните анализи по методите на крайните елементи (МКЕ). CPI  е специално създаден за концептуалния етап на леене, така че да проследи виртуално целия процес на леене и да хване всички реални проблеми още на ниво конструиране.
С Cast-Designer CPI потребителя може да открие проблеми със запълването на формата, с втърдяването, с леяковата система и преливниците. Потребителя може да не бъде експерт в областта на металургията и симулациите, за да работи с нашия продукт. Той е с приятен интерфейс, логичен и лесен за усвояване и работа. Продукта може да се използва успешно от всички инженери в леярната компания.

Ползи за потребителя
CPI е единственият практичен софтуерен инструментариум за леене на черни и цветни метали и сплави на разумна цена.
§    Анализира дебелините на стените на модела, предназначен за леене за улесняване на последващото конструиране на леярската форма и охлаждащата система.
§    Иновационна технология с висока точност и практически без ограничения в работата, особено, ако я сравним с традиционните ултра скъпи пакети.
§    Показва реални резултати във виртуален вид за по-малко от час след стартиране на работата с продукта.
§    Интегриран с водещите CAD пакети посредством директен интерфейс. С всички останали работи през STEP, IGES и др.
§    Не изисква никакви предварителни знания и умения в CAE сферата, много кратка линия на усвояване на продукта.


Най-добър в своя клас
 Красотата на CPI е в съчетаването на пълните свойства на Cast-Designer с бързината на точна работа за получаването на прецизни резултати от процесите на леене още тук, на концептуално ниво. Могат да се изпробват много алтернативни варианти и именно бързината на работа, гарантираща същевременно и супер прецизност, е ключов фактор в съвременния свят.
Работен процес в CAST-DESIGNER CPI
CAD данни
§    Започва от 3D модела, който ще се лее, поддържа почти всички CAD системи
§    Стандартен CAD импорт и експорт: STEP, IGES, BREP, DXF, STL...
§    Директни интерфейси към: Catia, UG, Pro/ENGINEER (скоро и към Creo Parametric), SolidWorks
§    Поддръжа много CAE „меш” формати (STL, UNV, Ansys,  Nastran и др.)
§    Изграден е в  OpenCASCADE CAD ядро с пълни опции за 3D моделиране вътре в самия продукт (полезно, в случай че нямате или не използвате отделен CAD пакет!)
Леякова система
§    Използва базовата платформа Cast-Designer за конструиране на тримерната леякова система, както и за създаването на охлаждащата и вентилационна система
§    Експертна система за леене под налягане (високо!) с индустриална валидация
§    Естествена конструкция на работния поток, пълен контрол на всички параметри, гъвкавост, мощ и лекота на работа
§    Пакета е създаден въз основа на огромния индустриален опит и технологични знания „ноу хау”
§    Поддържа доста готови шаблони + възможността потребителя сам да дефинира нови
§    Поддържа работа със студени и горещи камери на леярски машини
§    Богата база от леярски машини.
§    Богата база от материали (метали, сплави с техните физични свойства, имащи пряко значение за процеса на анализ на запълването)
Бързо „мешване”
§    Пълно автоматично 3D и лесно „мешване” не изисквващо предварителни познания в CAE
§    Бързо и мощно „мешване”, гъвкав контрол на размера в различните посоки (X/Y/Z)
§    Поддържа мулти-домейни, не се изискват Булеви операции в CAD-а преди процеса на „мешване” 
§    Оригиналните данни могат CAD или  „меш” структура или смесени
§    Специални команди за корекции на „мешваната” структура, като оправяне на празнини, припокривания, отворени повърхнини и т.н.
§    Разширени технологични възможности като  „грубо мешване” и супер прецизно гладко „мешване”:


Настройки за леене
§    Прецизно настройване на процеса на леене, граничните условия и тотален контрол над параметрите при CPI анализа
§    Само една страница с параметри и настройки, при това много улеснена за работа
§    Богата библиотека с материали за леене – изберете съответния материал от базата данни или от система за менажиране на библиотеките
§    Всички настройки и параметри могат да бъдат запазени в CSF формат във вид на шаблон, който може да бъде използван многократно след това по всяко време
§    Не изисква CAE познания, много кратка крива на усвояване
Анализи и резултати
§    Изпълнява симулация на процеса на запълване на леяковата система и леярската форма със стопилка, извежда резултати и прави анализ на тези резултати
§    Технология от високия клас с много голяма скорост на извършване на инженерния симулационен анализ: от 10 минути до един час, в зависимост от комплексността на геометрията на отливания модел
§    Отливайте с лекота модели на партиди, по няколко детайла с една обща леякова система. Лесно е...тук.
§    Използва  ParaView като постпроцесор – много мощна функционалност, гъвкава и практически без ограничения
§    Богат резултат от анализа в различни формати, с поддръжка и на запис в анимация и VRML
§    Поддържа плъгин филтър за постпроцеса
Защо не използваме традиционните подходи при извършването на симулации на запълването?
Защото са тромави, много скъпи и трудно приложими на концептуално ниво.
§    В зависимост от геометричната сложност да отливания детайл симулацията на процеса на леене може да отнеме от часове до дниCPI функции
Висока скорост
Cast-Designer CPI е най-бързата към момента система за изграждане на леякова система и анализ на запълването на леярската форма
§    ~30 минути за конструиране на леяковата система
§    ~10 минути за анализ и настройка на системата
§    30 минути до 1.5 час за извършването на подробен флуиден анализ
§    ~30 минути за анализ на втвърдяването
Конструиране и изпробване на 4 – 5 варианта в рамките на един работен ден.
Потребителски ориентиран интерфейс: автоматично създаване на „меш”
§    Много бързо и мощно 3D „мешване” – напълно автоматично
§    Гъвкав контрол в различните посоки
§    Поддържа мулти твърдотелна геометрия, не изисква Булеви операции 
§    Работи с CAD и „мешната” геометрия или и с двата типа едновременно 
§    Специални команди за корекции в „мешната” структура
§    Разширени опции за работа с много тънки детайли, както и с много сложни такива
§    Спецаилна технология за плавно прихващане на повърхнините на CAD модела
Библиотека с материали
Cast-Designer CPI предоставя изключително богата база от данни с материали, и то като стандарт в нормалния пакет. Базата съдържа 300 най-често използвани метали (черни и цветни) и сплави. Може да се търси в библиотеката и само по името на съответния материал. Можете да промените заложените в базата материали и техни свойства, както и да въведето/създадете в базата нови материали.
Свойства залегнали в нашата библиотека с материали
§    Плътност
§    Топлинна проводимост
§    Специфично нагряване
§    Динамичен вискозитет
§    Латентна топлина
§    Първоначална температура
§    Температура на стопяване
§    Температура на втвърдяване
§    Фактор на свиване при изстиване като функция от обема
§    Линеен коефициент на запълване (тънколивкост)
§    Модул на Юнг
§    Плътност
§    и мн. др.
Интеграция на системата: потребителски шаблони
За всеки един проект в Cast-Designer CPI, потребителският шаблон ще бъде генериран автоматично. Потребителя може да вкара в нов проект предишно дефиниран шаблон и практически да го използва за работа директно, в случай, че детайлите  за леене си приличат като геометрия или да внесе съответните изменения в шаблона. Това води до значителното спестяване на ценно време.
„Солвер” за анализ
CAST-DESIGNER CPI се състои от няколко „солвера”, всичките с висока скорост на пресмятане. Те са налични за 32 бита, 64 бита, както и за паралелни калкулации, което още повече свива времето за анализ.
Оценка на дефектите и оптимална конструкция
Порьозност, шупли, линия на потока и др.
§    Свиване, порьозност, горещи петна и др.
§    Спойки, изкривявания, отклонения
§    Оптимизация на позициите на преливниците и охлаждащите, на леяка, на леяковите канали, на питателите и на точката на вливане
§    Скоростта на запълване температурите при запълване и др.
§    Обмисляне на резултатите и последваща оптимизация на процеса на леене
Анализ на флуидния поток
§    Статус на запълването на леярската форма от стопения метал/сплав (разпространение на степента на запълване, маркиране на газовите мехури в системата, вектор указващ стопеният метал като посока за движение, проследяване на въздушния поток в системата, анализ на налягането, скоростта на запълване и прочие)
§    Температурно разпределение на стопилката и леярската форма, максималната температура и др.
§    Времето за запълване
§    Графично представяне на точките на измерване (температура на течния поток, на леярската форма, налягането, скоростта на запълване, степента на запълване и т.н.)
Анализ на втърдяването
I.    Температурно разпределение (температура на течния поток, на леярската форма, температурен градиент, и др.)
II.    Време за втвърдяване
III.    Степен на охлаждане, оценка на оформящата се кристална структура (напр. разстоянието между дентритите - (DAS-II))
IV.    Графично представяне Graph
Постпроцесор
Постпроцесора визуализира резултатите от анализите в 3D вид. Налични са няколко различни метода за визуализация, секционно представяне на повърхнините или подчертано представяне посредством настройване на стойностите за мащабиране.
§    Резултати от флуидния анализ: температура, степен на запълване, скорост, коефициент на флуидния поток, завихряне, обем на изтласквания въздух и т.н.
§    Резултати от анализа на втвърдяване: степен на втвърдяване, температурен градиент, температура на леене, температура на леярската форма, степен на охлаждане и т.н.
§    Методи за визуализация: маркерно представяне, векторно представяне, контурно представяне, с графи и др.
§    Анимиране на всички процеси, които подлежат на анализи.
Съвместим с Windows 7
Съвместим с Windows2000/XP, Windows 7.

Cast-Designer за MCAD
Силата на симбиозата от директния интерфейс към CAD програмата

Cast-Designer CPI е CAE технология, която работи в тясна симбиоза с CAD пакетите. Директният интерфейс дава възможност на двете програми да работят практически като една и при това еднопосочно интерактивно асоциативно.Cast-Designer за MCAD на тази картинка е представен напълно интегриран с Pro/ENGINEER Wildfire 5.0. След като тримерния модел, който ще се лее, е напълно завършен в моделиера, посредством директния интерфейс само с едно натискане на бутон, целия детайл 1:1 се пренася в леярската среда на Cast-Designer.


Същия детайл, този път създаден изцяло в средата на леярския продукт, използвайки неговите силни функции за 3D моделиране (в случай, че нямате или не желаете да използвате моделиер като външен прдукт. Модела е с изцяло завършена леякова система.И на края, изцяло завършена леякова система може отново да се върне в тримерния външен моделиер за по-прецизно домоделиране на леяковата систем, както и за да се прехвърли в CAM частта, където на тази база да се създаде леярската форма.
Специални функции в MCAD
Параметрична интеграция
CAST-DESIGNER CPI Ви предоставя пълна параметрична интеграция с: UG NX, Pro/ENGINEER (скоро и с Creo) и SolidWorks.
Всяка промяна по геометрията в CAD системата автоматично се отразява и в CAST-DESIGNER CPI.
Мениджмънт на работата
Cast-Designer CPI за MCAD  предоставя възможности за управление на целия проект и всички данни.
Ситуиране в Cast-Designer CPI:
§    Проектно ниво
§    Конструктивна версия за управление на геометрията
§    Ниво за инженерни симулации и управление на „меш” дизайна
§    Ниво за управление на условията на запълване и параметрите на/при леене

Системни изисквания
 


Data Exchange
§    CAD General: STEP/IGES/BREP/STL/DXF
§    CAD Advance: CATIA/UG/Pro-E/SolidWorks/ParaSolid
§    CAE Мрежа: Cast-Engineer/STL/Ansys/Nastran/Patran/Ideas/OFF
§    CAM: STL
SYSTEM REQIRMENTS
§    O.S.:  Windows XP (32 bit) , Vista orWin7 (32bit & 64bit)
§    Processors:  2.0GHz and above, Core 2 Dual or better
§    Memory:  1GB and above
§    Display Card:  128 MB display memory and above
§    Monitor:  1280*1024 solution and above
§    Hard disk:  120GB and above
§    DVD ROM:  With write capability for data backup is recommended


Информация за:
леене под високо/ниско налягане
, гравитачно леене и леене по стопяеми модели.Леене под високо/ниско налягане:


High Presure Die Casting - брошура;

High Presure Die Casting - презентация


High Presure Die Casting - CastDesigner_Report_For_Shimano, леене под високо налягане


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube
Гравитачно леене:

Gravity Casting - брошура;

Gravity Casting  - презентация;

Gravity Casting - Доклад от подробен анализ на CastDesigner гравитачно леене за металургична компания;

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Леене по стопяеми модели:
Cast Investment - брошура;

Cast Investment - презентация;

Cast Investment - Доклад от подробен анализ на CastDesigner за леене по стопяеми модели за металургична компания;

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube
CastDesigner


Cast Insight

Информация за CastDesigner:

тук (форум, демо филми, обучителни материали);

тук (фейсбуук специализирана група - демо филми, обучителни материали);

Сайт на производителя: http://www.c3p-group.com .

Поискай безплатна демо версия ето тук.

Повече за CastDesigner ето тук.


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTubeПОПЪЛНЕТЕ ФОРМА ПО ИЗБОР, ЗА ДА ИЗГОТВИМ ЗА ВАС БЕЗПЛАТЕН ПРОЕКТ, С ЦЕЛ ДА
ТЕСТВАТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПАКЕТА, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО НИ ИЗПРАТИТЕ И ТРИМЕРНИЯ МОДЕЛ НА ФАЙЛА:


Леене в пясъчни форми, форма за безплатно изпълнениеЛеене под високо налягане, форма за безплатно изпълнение
System Requirements

  • OS: Windows 2000/XP (32 bit) Vista (32bit & 64bit)
  • CPU: Intel Pentium IV 2.0G / AMD 2.0G and above, Core 2 Dual or better
  • Memory: 2GB and above
  • Display Card: 128 MB display memory and above
  • Monitor: 1280*1024 solution and above
  • Hard disk: 120GB and above
  • DVD ROM: with write capability for data backup is recommended
Comments