Engineering Analysis

Инженерни анализи по метода на крайните елементи (статика, кинематика, динамика, флуиди

ка, електроника, антени). Решаването на оптимизационни задачи по отношение на геометрията на дадена конструкция и др.

Computational Structural Mechanics

- Steady State Mechanics

- Fatigue

- Implicit Dynamics: Modal, Harmonic, Transient

- Explicit Dynamics: Drop, Shock, Impact, Crash Test

- Random Vibration, Response Spectrum, Earthquake

- Fracture Mechanics

- Contact and Material Nonlinearities

Multi Body Dynamics

Thermal Analyses

Computational Fluid Dynamics

Multiphysics

Electromagnetics

Reliability, FMECA, Lifecycle


За Контакти: office@cadcamcae.bg