ЕДИН САЙТ ПОСВЕТЕН НА ИНЖЕНЕРНИТЕ УСЛУГИ В CAD/CAM/CAE ТЕХНОЛОГИИТЕ.

Инженерни услуги за 3D моделиране и конструиране, анализи на процесите при металолеене, анализи по метода на крайните елементи (статика, кинематика, динамика, флуидика, електроника, антени) др.

Анализ на NC програмиСтатика, кинематика, динамика, флуидика


3Д моделиране, конструиране, чертожна документация