Cadastre

Serveis professionals:

 

  • Rectificació de dades cadastrals de finques rústiques 
  • Rectificació de dades cadastrals de finques urbanes
  • Feines de topografia
  • Georeferenciació
  • Comprovació de dades / límits
  • Base de dades de propietats immobiliàries
  • Plànols d'arbitri
  • Aclariments de escriptures antigues
  • Propostes de reparcel·lació per herències