Pintem la Música de Mozart 2 Sonata Kv331

Cacera del Tresor adreçada al cicle superior de Primària i ESO
Autora: Núria Alart

Pintem la música de Mozart és una proposta d'activitats  interdisciplinars, on es treballen diferents intel·ligències. Podeu fer les activitats per parelles. (2010)
L’activitat plàstica és un mitjà d’expressió que ens permet desenvolupar les capacitats, les habilitats, la creativitat i la sensibilitat, entre altres. Aquesta proposta d’activitat planteja una manera de treball especial amb el dibuix, el color i al integració de la música, en aquest cas de W.A Mozart. Podreu dibuixar i pintar paisatges, objectes, persones, formes concretes, combinacions lliures i/o geomètriques que ens ajudaran a augmentar la creativitat.