Pintem la música de Mozart. "Alla Turca"

Cacera del Tresor adreçada al cicle superior de Primària i ESO Diversitat
Pintem la música de Mozart és una proposta d'activitats  interdisciplinars, on es treballen diferents intel·ligències. Podeu fer les activitats per parelles (2010)
Autora: Núria Alart
L’activitat plàstica és un mitjà d’expressió que ens permet desenvolupar les capacitats, les habilitats, la creativitat i la sensibilitat, entre altres. Aquesta proposta d’activitat planteja una manera de treball especial amb el dibuix, el color i la integració de la música, en aquest cas de W.A Mozart. Podreu dibuixar i pintar paisatges, objectes, persones, formes concretes, combinacions lliures i/o geomètriques que ens ajudaran a augmentar la creativitat.