BALADA SOLITÀRIA

Domicilio Virtual edicións, 2009

Texto de Fran Alonso / Fotografías de Renato Roque 

Traducció al català de Fina Iglesias

A partir d'una proposta de Luis Mendonça –editor de les Edições Éterogémeas (Porto, Portugal)–, l'escriptor gallec Fran Alonso va escriure un text poètic per a la col·lecció Curtocircuito que va ser il·lustrat pel conegut fotògraf portuguès Renato Roque. A Balada solitària, l'autor viguès reflexiona –en un poema punyent– al voltant de la solitud i els canvis en les relacions humanes de les societats contemporànies. 

En
Balada solitària es fonen dos llenguatges, propis i distints, per explicar una història (la del text de Fran Alonso i la de les fotografies de Renato Roque), dos llenguatges que sintonitzen, s'entenen i es complementen a partir de la seva diferència, de la divergència dels seus suports, per crear una mateixa tensió narrativa. D'aquesta manera, l'autor literari i l'autor gràfic aconsegueixen a Balada solitària una gran harmonia, l'harmonia, potser, del desconsol, per repensar la individualitat de la societat actual.

El llibre es presenta com un poemari tot i que té com a base una estructura narrativa, una confusió deliberada per part de l'escriptor, qui reconeix que busca difuminar els llindars entre gèneres i s'estima més contemplar la seva obra des d'una perspectiva global.


La traducció al  català és responsabilitat de Fina Iglesias i va ser editada a la pàgina web de la Universitat de Barcelona, dins del programa del Taller de traducció del gallec i del portuguès al català de Filologies gallega i portuguesa de la UB. Es pot consultar a la pàgina web original o descarregar-la en pdf des de Domicilio Virtual edicións.

Balada solitària en català  (llibre complet en català, pdf)

Domicilio Virtual edicións, 2009

Edició electrónica en pdf

 

1ª edició: Balada solitària. Taller de traducció del gallec i del portuguès al català
[en línia]. Traducció de Fina Iglesias. Barcelona: Filologies Gallega i Portuguesa
– Universitat de Barcelona, 2007 [data de consulta].

Disponible a:
<http://www.ub.edu/filgalport/trad/alonso_1.htm>