DANH SÁCH SKKN

TT
Tên đề tài
Tên tác giả
Môn
Chức vụ
Điểm
XL-TP
1
Hoàng Thị Miền
Ngữ văn
Giáo viên
B
2
Lê Thị Hoài Thu
Ngữ văn
Giáo viên
B
3
Lê Ngọc Độ
Ngữ văn
Giáo viên
C
4
Bùi Thị Loan
Ngữ văn
Giáo viên
C
5
Nguyễn Thị Hương Lý
Ngữ văn
Giáo viên
K
6
Nguyễn Thị Thanh
Ngữ văn
Giáo viên
K
7
Nguyễn Thị Hường
Ngữ văn
Giáo viên
C
8
Nguyễn Xuân Trường
Toán
Phó hiệu trưởng
C
9
Lê Đình Chiến
Toán
Thư ký hội đồng
C
10
Lê Xuân Thông
Toán
Giáo viên
C
11
Nguyễn Thị Uyên
Toán
Giáo viên
C
12
Trần Thu Thu Hiền
Toán
Giáo viên
C
13
Hoàng Thị Thu Hà
Toán
Giáo viên
C
14
Nguyễn Thị Hường
Toán
Giáo viên
C
15
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Hoá học
Giáo viên
C
16
Công Thị Thúy Hằng
Hoá học
Giáo viên
C
17
Nguyễn Thanh Nhạn
Hoá học
Giáo viên
C
18
Bùi Thị Thu Nga
Sinh học
Giáo viên
C
19
Nguyễn Thị Lan
Sinh học
Giáo viên
C
20
Nguyễn Thị Xuân
Sinh học
Tổ trưởng chuyên môn
C
21
Trương Công Năng
Công nghệ
Giáo viên
C
22
Lê Văn Ánh
Công nghệ
Giáo viên
C
23
Trần Thị Mai Lan
Thể dục
Giáo viên
C
24
Nguyễn Hữu Sinh
Thể dục
Giáo viên
C
25
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngoại ngữ
Giáo viên
C
26
Lê Gia Cường
Tin học
Giáo viên
K
27
Nguyễn Phi Long
Tin học
Giáo viên
C
28
Nguyễn Thị Lan Phương
Chủ nhiệm
Giáo viên
B
29
Lê Thị Minh Nguyệt
Chủ nhiệm
Giáo viên
C
30
Nguyễn Văn Chính
Quản lý
Hiệu trưởng
B
31
Tạ Minh Thu
Quản lý
Phó hiệu trưởng
C
32
Nguyễn Thị Hạnh
Công tác Đoàn, Đội
Giáo viên
C
33
Lê Thanh Thủy
Nhân viên
Giáo viên
C
Comments