Items

Bed Roll Ladder

                    [
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .TOKEN SABANAS 
                        .HTIP ESSA 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporEscala 
                            [
                                .NUMUNIDADES  1.0 
                                .ACTIVADA 0 
                                .PORTATIL  1.0 
                                .SABANA  1.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CESCALASABANAS 
                        ]
                        .ANIMADOR 
                        (
                            AnimadorSimple 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANIM SABANADESPLEGABLE.ANI 
                                .ORDENACION_PREFERENTE  1.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Escala 
                            [
                                .SEMI_ANCHURA 12.0 
                                .IGUAL_CUANDO_INVERTIDA 0 
                            ]
                        )
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE FLAS 
                        )
                        .PUNTOMANEJO 
                        [
                            .TIPO ESCALA_DESENROLLABLE 
                        ]
                    ]

Binoculars

                    [
                        .TOKEN PRISMATICOS 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .ANGULO 0.0
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP PRIS 
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporPrismaticos 
                            [
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI PRISMATIC.AN2 
                            ]
                        )
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CPRISMAT 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Cigarettes

[
                        .TOKEN TABACO 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP TABC 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporTabaco 
                            [
                                .NUMCIGARROS  20.0 
                                .NUMUNIDADES  1.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI TABACO.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CTABACO 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            VISI SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Decoy

[
                        .TOKEN SENUELO 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP TSEN 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporSenuelo 
                            [
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI SENUELO.AN2 
                            ]
                        )
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  2.0 
                            .GFX CSENUELO 
                        ]
                        .ANGULO 0 
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Decoy Activator

[
                        .TOKEN ACTIVADOR 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP ACTI 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporActivador 
                            [
                                .TOKEN_SENUELO SENUELO 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI ACTIVADOR.AN2 
                            ]
                        )
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CACTIVADOR 
                        ]
                        .ANGULO 0 
                        .LISTAS 
                        (
                            VISI SELE EJEC 
                        )
                    ]

Diving Gear

[
                        .TOKEN BUCEO 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0  
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP BUCE 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporTraje 
                            [
                                .TIPOTRAJE TRAJEBUZO 
                                .ASPECTO BUZO 
                                .SEGASTA 0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI BOMBONABUZO.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  2.0 
                            .GFX CBUCEO 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Dog Food

                    [
                        .TOKEN FILETE 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporComidaPerro 
                            [
                                .NUMBOCADOS  5.0 
                                .TIEMPOPUDRIRSE 100.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI COMIDAPERRO.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .LIBRERIA CCOMIDAPERRO 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            VISI SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Dog Whistle

                            [
                                .TOKEN SILBATO 
                                .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                                .POS 
                                [
                                    .XYZ 
                                    (
                                        0.0 0.0 0.0  
                                    )
                                    .ESC EXTERIOR 
                                ]
                                .BANDO NEUTRAL 
                                .HTIP TSIL 
                                .COMPORTAMIENTO 
                                (
                                    ComporSilbato 
                                    [
                                        .PERRO WHISKY 
                                    ]
                                )
                                .ZONASELECCION 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 10.0 
                                        .ALTURA 20.0 
                                    ]
                                )
                                .VOLCOLISION 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 12.0 
                                        .ALTURA 20.0 
                                    ]
                                )
                                .ANIMADOR 
                                (
                                    Animador2d 
                                    [
                                        .VOL 
                                        (
                                            Cilindro 
                                            [
                                                .RADIO 20.0 
                                                .ALTURA 30.0 
                                            ]
                                        )
                                        .ANI SILBATO.AN2 
                                    ]
                                )
                                .ANGULO 0 
                                .BICHOENCUAD 
                                [
                                    .DIMBICHOX  1.0 
                                    .DIMBICHOY  1.0 
                                    .GFX CSILBATO 
                                ]
                                .LISTAS 
                                (
                                    SELE EJEC FLAS 
                                )
                            ]

Empty Box

            [
                .TOKEN CAJA_MADERA 
                .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                .POS 
                [
                    .XYZ 
                    (
                        0.0 0.0 0.0 
                    )
                    .ESC EXTERIOR 
                ]
                .ANGULO 0.0 
                .BANDO NEUTRAL 
                .HTIP CAJA 
                .COMPORTAMIENTO 
                (
                    ComporCaja 
                    [
                        .CERRADA 0 
                    ]
                )
                .ZONASELECCION 
                (
                    Cilindro 
                    [
                        .RADIO 10.0 
                        .ALTURA 20.0 
                    ]
                )
                .VOLCOLISION 
                (
                    Cilindro 
                    [
                        .RADIO 12.0 
                        .ALTURA 20.0 
                    ]
                )
                .ANIMADOR 
                (
                    AnimadorSimple 
                    [
                        .VOL 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 20.0 
                                .ALTURA 30.0 
                            ]
                        )
                        .ANIM CAJAMADERA.ANI 
                    ]
                )
                .CONTENEDOR  1.0 
                .MICUADRICULA 
                [
                    .DIMCUADX  4.0 
                    .DIMCUADY  3.0 
                    .GFXCUAD CUADPERR 
                ]
                .LISTAS 
                (
                    SELE EJEC FLAS CHOC 
                )               
                .BICHOS 
                (
                    #place here the items
                )
            ]

Empty Locked Golden Metal Box

            [
                .TOKEN CAJA_DORADA
                .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                .POS 
                [
                    .XYZ 
                    (
                        0.0 0.0 0.0 
                    )
                    .ESC EXTERIOR 
                ]
                .ANGULO 0.0 
                .BANDO NEUTRAL 
                .HTIP CAJA 
                .COMPORTAMIENTO 
                (
                    ComporCaja 
                    [
                        .CERRADA 1.0
                    ]
                )
                .ZONASELECCION 
                (
                    Cilindro 
                    [
                        .RADIO 10.0 
                        .ALTURA 20.0 
                    ]
                )
                .VOLCOLISION 
                (
                    Cilindro 
                    [
                        .RADIO 12.0 
                        .ALTURA 20.0 
                    ]
                )
                .ANIMADOR 
                (
                    AnimadorSimple 
                    [
                        .VOL 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 20.0 
                                .ALTURA 30.0 
                            ]
                        )
                        .ANIM CAJAMUNICION.ANI 
                    ]
                )
                .CONTENEDOR  1.0 
                .MICUADRICULA 
                [
                    .DIMCUADX  4.0 
                    .DIMCUADY  3.0 
                    .GFXCUAD CUADPERR 
                ]
                .LISTAS 
                (
                    SELE EJEC FLAS CHOC 
                )
                .BICHOS 
                (
                      #place the items here      
                )
            ]

Empty Locked Silver Metal Box

            [
                .TOKEN CAJA_ARGENTADA
                .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                .POS 
                [
                    .XYZ 
                    (
                        0.0 0.0 0.0 
                    )
                    .ESC EXTERIOR 
                ]
                .ANGULO 0.0 
                .BANDO NEUTRAL 
                .HTIP CAJA 
                .COMPORTAMIENTO 
                (
                    ComporCaja 
                    [
                        .CERRADA 1.0
                    ]
                )
                .ZONASELECCION 
                (
                    Cilindro 
                    [
                        .RADIO 10.0 
                        .ALTURA 20.0 
                    ]
                )
                .VOLCOLISION 
                (
                    Cilindro 
                    [
                        .RADIO 12.0 
                        .ALTURA 20.0 
                    ]
                )
                .ANIMADOR 
                (
                    AnimadorSimple 
                    [
                        .VOL 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 20.0 
                                .ALTURA 30.0 
                            ]
                        )
                        .ANIM CAJAMETALICA.ANI 
                    ]
                )
                .CONTENEDOR  1.0 
                .MICUADRICULA 
                [
                    .DIMCUADX  4.0 
                    .DIMCUADY  3.0 
                    .GFXCUAD CUADPERR 
                ]
                .LISTAS 
                (
                    SELE EJEC FLAS CHOC 
                )
                .BICHOS 
                (
                        #place the items here      
                )
            ]

Empty Safe

            [
                .TOKEN CAJAFUERTE 
                .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                .POS 
                [
                    .XYZ 
                    (
                        0.0 0.0 0.0 
                    )
                    .ESC EXTERIOR 
                ]
                .BANDO NEUTRAL 
                .HTIP CAFU 
                .COMPORTAMIENTO 
                (
                    ComporCajaFuerte 
                    [
                    ]
                )
                .ZONASELECCION 
                (
                    Poly3d 
                    [
                        .VERTICES 
                        (
                            
                            (
                                -15.0 15.0 
                            )
                            (
                                -15.0 -15.0 
                            )
                            (
                                15.0 -15.0 
                            )
                            (
                                15.0 15.0 
                            )
                        )
                        .ALTURA 55.0 
                    ]
                )
                .VOLCOLISION 
                (
                    Poligono 
                    [
                        .VERTICES 
                        (
                            
                            (
                                -17.0 17.0 
                            )
                            (
                                -17.0 -17.0 
                            )
                            (
                                17.0 -17.0 
                            )
                            (
                                17.0 17.0 
                            )
                        )
                        .ALTURA 55.0 
                    ]
                )
                .ANIMADOR 
                (
                    AnimadorHumano 
                    [
                        .VOL 
                        (
                            Poligono 
                            [
                                .VERTICES 
                                (
                                    
                                    (
                                        -15.0 15.0 
                                    )
                                    (
                                        -15.0 -15.0 
                                    )
                                    (
                                        15.0 -15.0 
                                    )
                                    (
                                        15.0 15.0 
                                    )
                                )
                                .ALTURA 55.0 
                            ]
                        )
                        .ANIM CAJAFUERTE.ANI 
                    ]
                )
                .ANGULO 0 
                .CONTENEDOR  1.0 
                .MICUADRICULA 
                [
                    .DIMCUADX  4.0 
                    .DIMCUADY  3.0 
                    .GFXCUAD CUADPERR 
                ]
                .LISTAS 
                (
                    SELE EJEC CHOC 
                )
                .PUNTOMANEJO 
                [
                    .TIPO PRECONFIGURADO 
                    .PUNTOS 
                    (
                        
                        [
                            .POS 
                            (
                                22.0 0 0 
                            )
                        ]
                    )
                ]
                .BICHOS 
                ( 
                      # place items here
                )
            ]

Emtpy Crate

            [
                .TOKEN CAJA_CARGA
                .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                .POS 
                [
                    .XYZ 
                    (
                        0.0 0.0 0.0
                    )
                    .ESC EXTERIOR 
                ]
                .ANGULO 0.0 
                .BANDO NEUTRAL 
                .HTIP CAJA 
                .COMPORTAMIENTO 
                (
                    ComporArmario 
                    [
                    ]
                )
                .ZONASELECCION 
                (
                    Cilindro 
                    [
                        .RADIO 10.0 
                        .ALTURA 20.0 
                    ]
                )
                .VOLCOLISION 
                (
                    Cilindro 
                    [
                        .RADIO 12.0 
                        .ALTURA 20.0 
                    ]
                )
                .ANIMADOR 
                (
                    AnimadorSimple 
                    [
                        .VOL 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 20.0 
                                .ALTURA 30.0 
                            ]
                        )
                        .ANIM CAJACARGA.ANI
                    ]
                )
                .CONTENEDOR  1.0 
                .MICUADRICULA 
                [
                    .DIMCUADX  4.0 
                    .DIMCUADY  3.0
                    .GFXCUAD CUADPERR 
                ]
                .LISTAS 
                (
                    SELE EJEC FLAS CHOC 
                )               
                .BICHOS 
                (
                      #place here the items
                )
            ]

Food Can

                    [
                        .TOKEN LATA_COMIDA 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP LACO 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporLataComida 
                            [
                                .NUMUNIDADES  1.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 20.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI LATACOMIDA.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CLATACOMIDA 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            VISI SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Fish Food

                            [
                                .TOKEN PAN 
                                .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                                .POS 
                                [
                                    .XYZ 
                                    (
                                        0.0 0.0 0.0 
                                    )
                                    .ESC EXTERIOR 
                                ]
                                .BANDO NEUTRAL 
                                .HTIP CDPZ 
                                .COMPORTAMIENTO 
                                (
                                    ComporComidaPeces 
                                    [
                                    ]
                                )
                                .ZONASELECCION 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 10.0 
                                        .ALTURA 20.0 
                                    ]
                                )
                                .VOLCOLISION 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 12.0 
                                        .ALTURA 20.0 
                                    ]
                                )
                                .ANIMADOR 
                                (
                                    Animador2d 
                                    [
                                        .VOL 
                                        (
                                            Cilindro 
                                            [
                                                .RADIO 20.0 
                                                .ALTURA 30.0 
                                            ]
                                        )
                                        .ANI COMIDAPECES.AN2 
                                    ]
                                )
                                .ANGULO 0 
                                .BICHOENCUAD 
                                [
                                    .DIMBICHOX  1.0 
                                    .DIMBICHOY  1.0 
                                    .GFX CCOMIDAPECES 
                                ]
                                .LISTAS 
                                (
                                    VISI SELE EJEC FLAS 
                                )
                            ]

Grappling Hook

                    [
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .TOKEN GANCHO 
                        .HTIP GNCH 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporGancho 
                            [
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  2.0 
                            .DIMBICHOY  2.0 
                            .GFX CGARFIO 
                        ]
                        .ANIMADOR 
                        (
                            AnimadorSimple 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANIM gancho.ani 
                                .ORDENACION_PREFERENTE  1.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Gancho 
                            [
                                .SEMI_ANCHURA 12.0 
                                .IGUAL_CUANDO_INVERTIDA 0 
                            ]
                        )
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE FLAS 
                        )
                        .PUNTOMANEJO 
                        [
                            .TIPO GANCHO 
                        ]
                    ]

Lockpicks

                    [
                        .TOKEN GANZUA 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP GANZ 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporGanzua 
                            [
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI GANZUA.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CGANZUA 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Medikit

                    [
                        .TOKEN BOTI
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .ANGULO 0.0
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP BOTI 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporBotiquin 
                            [
                                .CANT_DE_DOSIS  1.0
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI BOTIQUIN.AN2 
                            ]
                        )
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  2.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CMALETIN 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Mine Detector

                    [
                        .TOKEN DETECTOR 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .HTIP DETE 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporDetector 
                            [
                                .RADIODETECCION 0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI DETECTOR.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  3.0 
                            .GFX CDETEC 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Rollable Ladder

                    [
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .TOKEN ESCALAPORTATIL 
                        .HTIP ESEN 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporEscala 
                            [
                                .ACTIVADA 0 
                                .PORTATIL  1.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  2.0 
                            .DIMBICHOY  2.0 
                            .GFX CESCALAENROLLABLE 
                        ]
                        .ANIMADOR 
                        (
                            AnimadorSimple 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANIM ESCALAPORTATIL.ANI 
                                .ORDENACION_PREFERENTE  1.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Escala 
                            [
                                .SEMI_ANCHURA 12.0 
                                .IGUAL_CUANDO_INVERTIDA 0 
                            ]
                        )
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE FLAS 
                        )
                        .PUNTOMANEJO 
                        [
                            .TIPO ESCALA_DESENROLLABLE 
                        ]
                    ]

Shovel

                    [
                        .TOKEN PALA 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP PALA 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporPala 
                            [
                                .NUMDEUSOS  5.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI PALA.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  2.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CPALA 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Sleeping Pills

                    [
                        .TOKEN NARCO
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0  
                            )
                            .ESC EXTERIOR
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP NARC 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporNarcoticos 
                            [
                                .NUM_PASTILLAS  5.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI NARCOTICOS.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CNARCOTICOS 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            VISI SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Smoke Grenade

                    [
                        .TOKEN BOMBA_HUMO 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0  
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP BOHU 
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporBombaHumo 
                            [
                                .NUMUNIDADES  1.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI BOMBAHUMO.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CBOMBAHUMO 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            VISI SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Wine Bottle

                    [
                        .TOKEN BOTELLA
                        .COLORPUNTOLIBRETA OBJETO 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporBotella 
                            [
                                .NUMTRAGOS  30.0 
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI BOTELLA.AN2 
                            ]
                        )
                        .ANGULO 0 
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  1.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .LIBRERIA CBOTELLA 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE VISI EJEC FLAS 
                        )
                    ]

Wire Cutters

                    [
                        .TOKEN CIZALLA 
                        .POS 
                        [
                            .XYZ 
                            (
                                0.0 0.0 0.0 
                            )
                            .ESC EXTERIOR 
                        ]
                        .ANGULO 0.0
                        .BANDO NEUTRAL 
                        .HTIP TENA 
                        .COMPORTAMIENTO 
                        (
                            ComporTenazas
                            [
                            ]
                        )
                        .ZONASELECCION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 10.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .VOLCOLISION 
                        (
                            Cilindro 
                            [
                                .RADIO 12.0 
                                .ALTURA 20.0 
                            ]
                        )
                        .ANIMADOR 
                        (
                            Animador2d 
                            [
                                .VOL 
                                (
                                    Cilindro 
                                    [
                                        .RADIO 20.0 
                                        .ALTURA 30.0 
                                    ]
                                )
                                .ANI TENAZAS.AN2 
                            ]
                        )
                        .BICHOENCUAD 
                        [
                            .DIMBICHOX  2.0 
                            .DIMBICHOY  1.0 
                            .GFX CTENAZAS 
                        ]
                        .LISTAS 
                        (
                            SELE EJEC FLAS 
                        )
                    ]
Comments