Θυμόμαστε ότι,

 
http://www.heathersanimations.com/history/chariot.gif
 
 Η Ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
ή Βυζαντινής αυτοκρατορίας ξεκινά με τη διαίρεση
το 286 μ.Χ. και την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης
(με αρχική επίσημη ονομασία "Δεύτερη Ρώμη"" και
αργότερα "Νέα Ρώμη") ως πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας,
 από τον Κωνσταντίνο Α' το 330.
 Η ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας τελειώνει με
 
 
                                                                                    ΠΑΡΑΚΑΤΩ...Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
 
ΦΤΙΑΞΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ


Για την καθημερινή ζωή ...εδώ!http://www.heathersanimations.com/history/0013.gif