Infoside for Byggekomiteen
Nettside for ny kirke for Mjøndalen syvendedags adventistmenighet

Forslag til inngangsparti, tegnet av Lauritz Lukos på grunnlag / J.W. Jensen.
Byggesøknad til Nedre Eiker kommune
Fra Byggekomiteen
14. juni 2011

Mjøndalen SDA menighet har besluttet å sende byggesøknad til Nedre Eiker kommune.
 

På møte i Mjøndalen SDA menighet den 8.6.2011 ble det besluttet å gi styret fullmakt til å fortsette prosessen fram mot bygging av ny kirke på tomten ved Rosendal Skole. Tegninger og 3D presentasjoner fra Arkitekt Jan W Jensen og Lauritz Lükos ble lagt fram og diskutert. Noen mindre justeringer må vi regne med før vi har det endelige resultat, men i store trekk er vi ved å ha et bilde av hvordan kirken kommer til på se ut. 

Følgende ble vedtatt av menigheten: 
Menighetsstyret gis fullmakt til å søke om rammetillatelse og til å ha ansvar for prosessen videre frem til pris fra entreprenør foreligger. Søknad om rammetillatelse sendes innen 1. juli, med vedlagte tegninger. 
Vedlagte økonomiplan legges til grunn, samtidig med at det arbeides videre med økte rammer for finansiering. Den usikkerheten som ligger i denne, vil menighetsstyret komme tilbake til menigheten med for ny beslutning, når dette er mer klarlagt før byggestart. 

Byggekomiteen


Arkitekt med erfaring i ryggen
Fra INFOAVIS Nr. 4
12. feb. 2011Arkitekt Jensen må være en av landets mest erfarne kirkearkitekter med 30 kirker på samvitigheten.

Menigheten Klippen i Sandnes fikk sin nye kirke i 1985. Dette var Jan W Jensen sitt første kirkebygg. Denne kirken ble innstilt til en arkitektpris. Dette ga Jensen inspirasjon til å fortsette med å tegne kirker. Siden har det blitt 30 stykker inklusiv vår egen nye kirke som snart skal bygges. Han har flere store kirker på samvittigheten. Nevnes kan Oslo Misjonskirke og Filadelfia Arendal, begge store kirker mellom 2-3000 m2. I tillegg holder han nå på med en kirke i Murmansk med 1000 sitteplasser.

Jensen er 60 år. Han har tilhold i Arendal hvor han bor sammen med sin kone. Dette har ført til både barn, svigerbarn og barnebarn. Hans hjerte ligger Sørlandskirka i Arendal nært. Dette er en frimenighet med sterk trosbinding mot Pinsevennene. Mange av medlemmene har tidligere vært knyttet til Pinsemenigheten. I den grad Jensen har fritid på kalenderen bruker han den i stor utstrekning til å studere oldtidshistorie relatert til det Gamle Testamentet.

Jensen har fortid som byggmester. Han har vært konstruktør med spesialinteresse for akustikk i NRK. Husbyggeren Jensen har vært daglig leder for både Romeriksbygg og Mesterhus Aust Agder. I dag deler han tiden mellom å tegne kirker og være takstmann. Det siste er å forstå som hans levebrød.Kirkebiten er mer en hobby som han utfører for å fremme vårt felles frelsesbudskap. Jensen opplyser at han har tegnet en kirke med en sal hvis konsept han har brukt ved noen tilfeller før. Dette, sier han, har fungert veldig godt, blant annet med henblikk på lyd og akustikk. Han peker også på den store og gode sosialsalen/spisesalen. Dette utgjør i dag en viktig del av en menighets satsing mot barn og unge. Han viser til Kristiansand hvor frimenighetene har hatt en fenomenal vekst blant de unge.

Erik Steinsvåg,
Byggekomiteen
Arbeidskirke i moderne ­design
Fra INFOAVIS Nr. 4
12. feb. 2011


Lauritz Lukos forteller at han er født og oppvokst i Klaipeda ved Østersøen i Litauen.  Etter ferdig skolegang ved Kunst gymnasiet i sin fødeby studerte han videre ved Kunstakademiet i hovedstaden Vilnius.  Her tok Lauritz sin utdannelse som arkitekt  – og bodde også i Vilnius  4 år hvor han tilegnet seg gode erfaringer for sitt fremtidige yrke.

I en alder av 25 år flyttet han til Norge - bor nå på Konnerud sammen med sin kone – de ble gift 9. januar 2011 og de liker seg godt her i Norge.  Sandra, som Lauritz’s kone heter - betyr alt for ham og de deler mange interesser sammen, idet hun er utdannet som landskaps arkitekt.

Lauritz har mange interesser - snowboard, power kiting, kunst og arkitektur. Har arbeidet med kunst i ulike materialer, tegning, fly- og bil modeller, camping, seiling, bueskyting, sykling og turgåing. Liker å studere Bibelen med venner, organisere møter samt finne gode relasjoner med Gud ...

For tiden jobber Lauritz med prosjekter til private hus som kan være helt opp til ca. 400 m2. I en periode jobbet han med et flyplass prosjekt - andre oppgaver har vært ulike kunst og design prosjekter som f.eks tegning av fly. 

Jeg syns det er spennende å arbeide med prosjektet for ny kirke til Mjøndalen Adventist menighet -  sier den nygifte arkitekt.  Han setter stor pris på tilliten som er vist ham - oppgaven vil uten tvil bli en utfordring og ikke minst tidskrevende, fordi han her må jobbe ut ifra planskisser som i store trekk er gitt på forhånd.    

Prosjektet ”nytt kirkebygg” betyr mye for Lauritz, idet han ønsker å vise nordmenn at det går an å lage mer spennende arkitektur enn det man ser noen steder i Norge i dag. Med sin utdannelse som arkitekt er det naturlig for ham å studere hvordan man bygger hus i Norge – av og til kan han bli litt trist når han ser bygninger som er dårlig konstruert.   Det er derfor et viktig argument for ham, når menigheten skal bygge et nytt Guds hus å få det så harmonisk som mulig.  Lauritz ser for seg en arbeidskirke, hvor menigheten kan møtes og være sammen om mange forskjellige aktiviteter – et sted hvor vi kan tilbede og opphøye vår skaper og Gud i himmelen.   

Lauritz sier - ”etter at jeg har fullført min utdannelse, har jeg jobbet noe med kunst, men har planer om å få meg en mer kreativ jobb.  Vår plan er å bo i Norge en stund, fordi jeg tror Gud ønsker det.  Trives med muligheter og utfordringer som dukker opp.   Er åpen for hva framtiden vil bringe – kanskje Gud etter hvert finner et annet sted hvor  min familie og jeg kan gjøre en god jobb i hans verk.”

David Gamborg, 
Medredaktør
Ny milepel
25. feb. 2010

Vi er nå kommet til en ny milepel

Plasseringsspørsmålet har gjennom lengre tid, og gjennom demokratiske prosesser, vært et hovedfokus for byggeplanleggingen. Nå er dette spørsmålet avklart, og Eiendomsforeningen har gitt en ramme for aktivitetene på eiendommen som vi skal drive både kirke og skole. Selv om noen kan ha fått noen sår som trenger litt tid til å gro, så er det viktig at vi nå finner gode samarbeidsmåter, slik at Rosendal skoles aktiviteter kan skjermes og fungere så godt som mulig, og at vi finner de gode relasjoner til driften av skolen, like mye som vi finner gode relasjoner til menigheten. Sammen skal vi glede oss over nye muligheter til å spre ”Adventbudskapet”, og våre tilbud, i våre nærområder.

Byggekomiteen har engasjert Kjell Knutsen som fagkonsulent for prosess og framdriftsplan. Det ser vi fram til i møte med Kjell Knutsen 1. mars. Likeså ser vi fram til å kunne konkretisere oppgaver som mange av oss må stå sammen om. Det må bli et stort engasjement, og vi må legge all godvilje til, og løfte sammen.

Tegninger og planer skal legges ut til høring, forskjellige instanser skal kontaktes og søknader skal framlegges i faglige, kommunale og andre instanser. Anbud skal innhentes og beslutninger må tas fortløpende. Vi må også intensivere mer fokus og iderikdom for å samle økonomiske midler. Nå er vi i gang. Er det ikke spennende?

Byggekomiteen vil forsøke å gi informasjon, slik at alle interesserte kan følge med etter hvert som noe skjer i prosessen. Alle positive bidrag er velkomne, selv om alle meninger selvsagt ikke kan passes inn i alt. Det viktige er allikevel at vi bryr oss, og forsøker å bidra.

Vi må snart være mer konkret på hvilke arbeider vi kan gjøre på dugnad. Det blir viktig at alle som kan bidra, er med, for at vi kan spare så mange kostnader at vi får det sluttproduktet vi helst vil ha.

Må Kristus, vår ”Hjørnestein”, være med oss. Og så ønsker vi hverandre lykke til videre.


Arnold Larsen,
Byggekomiteen

Siste nytt:

 • Søknad om rammetillatelse er levert til Nedre Eiker Kommune! Søknad om rammetillatelse for nytt bygg til skole- og forsamlingshus, samt nabovarsler, ble levert 21.juni. Midlertidig ansvarlig søker er Jan Willy Jensen (vår hovedarkitekt), inntil en totalentreprenør er valgt ...
  Posted Jun 29, 2011, 8:18 AM by David Gamborg
 • Ny Infoavis ute I den nyeste Infoavis finner du interessant og spennende artikler om livet i gymsalen og bl.a. personer som er involvert i designet av det nye kirkebygget.
  Posted Feb 12, 2011, 5:30 AM by Lars Christian Gamborg
 • ARKITEKT JAN W. JENSEN’s UTKAST TIL NY KIRKE Her kan du se Jan W. Jensens første utkast til plantegninger for kirken.  Det vil bli justert en del på dette før vi kommer fram til ferdige tegninger.
  Posted Dec 17, 2010, 7:31 AM by David Gamborg
 • Ny kirke! -- Smak på ordene. Ny kirke!Hva kjenner du? Personlig liker jeg smaken veldig godt. Tanken på at kirken blir ny, motiverer på en positiv måte.Dette blir bra. Dette skal ...
  Posted Dec 17, 2010, 7:38 AM by David Gamborg
 • Menighetsstyret har valgt hovedarkitekt! Valg av hovedarkitekt for Syvendedags Adventistmenigheten i Mjøndalen: Styret for Mjøndalen SDA menighet valgte i sitt møte 031110, til sin hovedarkitekt for tegning og prosjektering av ny Adventkirke i Mjøndalen ...
  Posted Nov 5, 2010, 9:32 AM by David Gamborg
Showing posts 1 - 5 of 16. View more »