14 mars 2010 kl 1600

Vi ønsker alle velkommen til en ny vårkonsert med variert musikk i Kolstad kirke. Bydelskonserten er et samarbeid mellom Flatåsen Musikkorps, Tillerblæsen og Kolstad Menighet, og konserten arrangeres i år for 6 gang. 
 
Orkesteret består av mer enn 40 musikere fra de to korpsene. Meget medvirkende til konserten er 
 
Nina Sæterhaug (mezzo sopran) og Sjetne pikekor som vil ha egne "avdelinger".

Orkesteret har med solistene Ivan Nygård på Bohemian Rapsody, Marie Åsheim synger "Himmel på Jord" mens  Elsa Kuvene Skaret er solist på Gabriellas sang. 
Konserten avsluttes med fellesnummeret  "Tomorrow".
 
Dirigent for Tillerblæsen og Flatåsen musikkorps er Sverre Vikhammermo og Roger Overå. Sjetne pikekor er under ledelse av Tina Trones
Arrangementet er støttet av Trondheim kommune.