Könyvtárinformatika


A tanegység bevezetést ad a korszerű könyvtár világába. A hagyományos, nyomtatott dokumentumokon kívül sokféle olyan elektronikus információforrás van, amely meggyorsítja és megkönnyíti a tanulmányok alatt nélkülözhetetlen irodalom felkutatását és használatát. A hallgatók megismerik és megtanulják célszerűen használni a különféle katalógusokat, bibliográfiákat, elektronikus könyvtárakat, tudományos . Segítséget kapnak ahhoz is, hogy el tudjanak igazodni az interneten található információforrások özönében. 

A szakirodalmi kutatás, a források kiválasztása, hitelességük megítélése, dokumentálása és a saját munka során való újrafeldolgozás könyvtári információs műveltségen alapuló  mesterség, a féléves tárgy ennek elsajátításához kíván hozzájárulni.

A teljesítés feltételeit az oktató a kurzus első óráján ismerteti részletesebben.

Tantárgyleírás

Jegyzet

Dudás Anikó: Információs műveltség felsőfokon. Frissített változat, 2018. (pdf, 9 MB)
Digitális kiadás: Akadémiai Kiadó, MERSZ  https://mersz.hu/kiadvany/387/


EPA + HUMANUS+ MATARKA közös kereeő