Könyvtárinformatika

Ez a webhely 2021-től már nem frissül.

Az új változat: https://sites.google.com/view/konyvtarinformatika


A tanegység bevezetést ad a korszerű könyvtár világába. A hagyományos, nyomtatott dokumentumokon kívül sokféle olyan elektronikus információforrás van, amely meggyorsítja és megkönnyíti a tanulmányok alatt nélkülözhetetlen irodalom felkutatását és használatát. A hallgatók megismerik és megtanulják célszerűen használni a különféle katalógusokat, bibliográfiákat, elektronikus könyvtárakat, tudományos . Segítséget kapnak ahhoz is, hogy el tudjanak igazodni az interneten található információforrások özönében. 

A szakirodalmi kutatás, a források kiválasztása, hitelességük megítélése, dokumentálása és a saját munka során való újrafeldolgozás könyvtári információs műveltségen alapuló  mesterség, a féléves tárgy ennek elsajátításához kíván hozzájárulni.

A teljesítés feltételeit az oktató a kurzus első óráján ismerteti részletesebben.

Egyetemi jegyzet:
Digitális kiadás: Akadémiai Kiadó, MERSZ  https://mersz.hu/kiadvany/387/


Ranganathan, a könyvtártudomány öt törvénye:
  • A dokumentumok azért vannak, hogy használják őket.
  • Minden olvasónak a maga dokumentumát.
  • Minden dokumentumnak a maga olvasóját.
  • Kíméljük az olvasó idejét.
  • A könyvtár fejlődő szervezet.
+1 Egyetlen könyvtár sem létezhet elszigetelten. (Vickery)EPA + HUMANUS+ MATARKA közös kereeő