home‎ > ‎

Nieuws

Opgavebrief (09 maart 2015):

Hallo Pritter bewoner(s),

Zoals jullie wellicht in onze nieuwsbrief hebben gelezen, hebben we de contributie voor het lidmaatschap verlaagd naar € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen, met een maximum van € 15,- per adres.

Mogelijk dat dit jullie op andere gedachten brengt en dat jullie ook lid willen worden.

Hierdoor kun je korting krijgen ten opzichte van niet-leden voor de door ons georganiseerde activiteiten.

Indien het bovenstaande jullie motiveert om lid te worden, vragen wij jullie om de contributie over te maken op NL56RABO0148356958 onder vermelding van jullie naam en adres. Daarnaast ontvangen we van jullie graag de namen en geboortedata van de gezinsleden. Voor onze administratie is het het handigst indien jullie dit per mail (depritter@ziggo.nl) kenbaar maken, natuurlijk wederom onder vermelding van jullie adres. Echter kunnen de gegevens ook gewoon bij Vera Stroecken (Jan Hendrickxstraat 14) in de brievenbus gedaan worden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van buurtvereniging De Pritter


Nieuwsbrief (24 februari 2015):

Beste buurtgenoten

Buurtvereniging “De Pritter” bestaat sinds de heroprichting al weer 11 jaar. Tijdens deze tijd hebben we ieder jaar een aantal vaste activiteiten en een aantal overige activiteiten georganiseerd. Ieder jaar staan de Paasactiviteit, de barbecue, de feestavond en de sinterklaasmiddag vast op de agenda. Daarnaast zijn ook verschillende activiteiten zoals de dropping, kindermiddag, dartavond en bowling meerdere malen georganiseerd.

Ook hebben we ook verschillende activiteiten uitgevoerd waar we inkomsten mee geworven hebben, zoals de Jantje Beton collectie in het verleden en het bijhouden van de groenvoorzieningen op het moment.

Echter we merken de laatste paar jaren dat de deelname aan activiteiten geleidelijk wat afneemt. Dit vinden we zeer jammer. We hebben namelijk als buurtvereniging het doel gesteld om de saamhorigheid in de buurt te vergroten. Dit willen we bereiken door de huidige contributie te verlagen en ook de buurtgenoten die geen lid zijn van de buurtvereniging de mogelijkheid geven om deel te nemen aan activiteiten. De volgende acties zullen worden gedaan:

We gaan bij ieder adres op de Pritter de aankondiging van een activiteit in de bus doen, mocht je dit niet op prijs stellen dan kun je dit kenbaar maken door te reageren op bovenstaande mailadres of telefoonnummer. Voor leden zullen we korting geven op activiteiten t.o.v. Niet-leden. Bovendien zullen leden het voordeel hebben dat ze mee mogen stemmen op zaken die behandeld worden tijdens de jaarvergadering én zullen ze nog meer korting verdienen op activiteiten door mee te helpen in het bijhouden van de groenstroken op de Pritter. Ook willen we d.m.v. een enquête in de gehele buurt, erachter komen of de huidige jaarlijkse activiteiten passen bij de buurt of misschien aangepast mogen worden?

Voor 2015 komt dat neer op:

De contributiekosten voor volwassenen zijn € 5,- p.p. en kinderen onder de 18 jaar € 2,50 p.p. met een maximum van €15 per adres.
In de tabel hieronder staan alle activiteiten voor 2015 op een rij. Tevens is vermeldt wat de eigen bijdrage per persoon zal zijn voor de activiteiten.

Activiteit

Datum

Bijdrage Leden (p.p.)

Bijdrage Niet-leden (p.p.)

Knutselmiddag
Paasbrunch

5 april

- Kinderen onder 12 jaar: €0,-
- Kinderen boven 12 jaar + volwassenen:
  €7,50

- Kinderen onder 12 jaar: €2,50
- Kinderen boven 12 jaar + volwassenen
  ± €10,-

BBQ

4 juli 

- Vanaf 16 jaar en ouder: €12,50

- Vanaf 16 jaar en ouder: €15,-

Feestavond

7 november

- Volwassenen: €10,-

- Volwassenen: €12,50

Sinterklaasmiddag

28 november

- Kinderen: €5,-

- Kinderen: €7,50

We hopen dat bovenstaande verhaal jullie motiveert om deel te nemen aan de activiteiten van de buurtvereniging. Indien er interesse is om jezelf op te geven als lid, kun je contact opnemen met Vera Stroecken (Jan Hendrickxstraat 14), tel: 06 53 37 86 30,
email: depritter@ziggo.nl)

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur B.V. De Pritter


Toelichting "Samen in het Groenbeheer" (05 januari 2015):

Woensdag 28 augustus 2013 is er een bijeenkomst geweest op het veldje aan de Jan Hendrickxstraat. Hier heeft Peter Philipsen aan alle aanwezigen uitleg gegeven wat "het onderhoud van de groenvoorziening op De Pritter" allemaal inhoudt.

We willen jullie nogmaals informeren over het bijhouden van de groenvoorzieningen op de Pritter, waar we een mooie bijdrage vanuit de gemeente voor mogen ontvangen. Op onze beurt als bestuur willen we iedereen die meehelpt tegenmoet komen in de eigen bijdrage voor de activiteiten. Per gewerkt dagdeel (max. 4 h) wordt een korting van €2,50 verdiend voor een activiteit.

E
en aantal van jullie heeft zich al opgegeven. Er is een overzicht van de werkzaamheden naar alle buurtleden gestuurd. Hierin staat wanneer de personen die zich opgegeven hebben zijn ingedeeld en wat de taken zijn die uitgevoerd dienen te worden. Afhankelijk van hoe goed of hoe slecht het weer is geweest, kunnen de taken licht afwijken van wat er in het schema beschreven staat. Het afgelopen jaar hebben we het geluk gehad dat er minder gedaan moest worden, omdat het weer minder mooi was.

Voor aanvang van de werkzaamheden willen we graag dat contact opnemen met Peter Philipsen (06-54380626). Hij is de contactpersoon richting de gemeente en zal het bijhouden van de groenstroken coördineren. Hij weet hierdoor het beste welke activiteiten noodzakelijk zijn. Ook in geval van onderling ruilen of bij uitvoeren van de werkzaamheden op afwijkende tijden graag hem informeren.

De stroken die bijgehouden dienen te worden zijn de volgende:

·    Pritterweg (vanaf de splitsing met de Jan de Rooijstraat). Hier dienen de grasstroken gemaaid te worden.

·    Jan de Rooijstraat. Hier dienen de rozenperken geschoffeld te worden en eens in de 2 jaar gesnoeid te worden.

·    Frank van Bijnenstraat. Hier dienen de perken voor huisnr’s 1, 3 en 7 geschoffeld te worden en eens in de 2 jaar gesnoeid
     te worden. De grasstrook aan de bosrand dient daarnaast gemaaid te worden.

·    Pater Bleijsstraat vanaf de splitsing met de Jan de Rooijstraat. Hier dienen de perken geschoffeld te worden en eens in
     de 2 jaar gesnoeid te worden.

·    Jan Hendrickxstraat. Hier dienen de perken geschoffeld te worden en eens in de 2 jaar gesnoeid te worden.

Natuurlijk mag er ook buiten de vastgestelde periodes ook aan de groenvoorzieningen gewerkt worden. Dit kan ook met Peter afgestemd worden.

Daarnaast als jullie zien dat er achterstallig onderhoud is aan de groenstroken, kan dit ook bij Peter gemeld worden, zodat hij kan regelen dat de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Degenen die zich ook willen aanmelden voor het bijhouden van de groenstroken, kunnen daarvoor terecht bij 
Vera Stroecken (Jan Hendrickxstraat 14), tel: 06 53 37 86 30, email: depritter@ziggo.nl).

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur B.V. De Pritter


Comments