ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

  

กระปุกใส่เครื่องหอม
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ม.1 ผลิตภัณฑ์ กระปุกใส่เครื่องหอม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ กระปุกใส่เครื่องหอม ขนาดใหญ่ สีตะกั่ว ขนาด กว้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 ซม. สูง 12.5 ซม.น้ำหนัก 456 กรัม ราคาขายปลีก 259 บาท สถานที่จำหน่าย กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ม.1 99/2 มอญ หมู่ 1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร11120 ติดต่อ: คุณสุรัตน์ บัวหิรัญ โทรศัพท์ : 08-1867-9522, 08-1989-8229, 0-2584-5094

โทรสาร : 0-2960-9762 

 

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบจำพวกของประดับ เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น กระถาง หม้อดิน โอ่ง คนโท กาน้ำ หม้อหัวไก่ และของประดับตกแต่งต่างๆ(OTOP)วัตถุดิบที่ใช้ ดินเหนียว การใช้/ประโยชน์ ใช้เป็นเของขวัญ ของที่ระลึก สถานที่จำหน่าย กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง เลขที่๒๓๘ หมู่ที่๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๖๐ ผู้ประสานงานจัดจำหน่าย คุณขอม โพธิ์ดี โทร :๐๗ ๒๐๐๕๕๑๘ ,๐ ๕๕๖๙๓๔๕๑

            

 

 เครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาโอบล้อม ชาวเกาะเกร็ดได้ชื่อว่า มีฝีมือเป็นเลิศในการทำเครื่องปั้นดินเผา มานานนับร้อยปี ตั้งแต่ยังอยู่เมืองมอญ ก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทย ชาวมอญได้ตั้งบ้านเรือนบริเวณปากเกร็ด ซึ่งสภาพดินเหมาะสมในการทำเครื่องปั้นดินเผา จึงกลายเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ที่รู้จักกันว่า ละเอียดงดงาม สีแดง ผิวมัน และมีความประณีตมาก งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา งานปั้นและแกะสลัก ซึ่งจัดเป็นงานแขนงหนึ่งของศิลปะสาขาประติมากรรม ซึ่งจัดอยู่ในงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด จัดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน(Folk Wisdom) ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิชาศิลปศึกษา ก ได้นำมาให้ ความรู้ และเผยแพร่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องปั้นดินเผา ของชาวเกาะเกร็ด มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงเล็ก ตกแต่งแบบเรียบง่าย...

 

  เครื่องสังคโลก
เครื่องสังคโลก เครื่องสังคโลกเป็นเครื่องสังคโลกที่ทำเลียนแบบของเดิมได้เหมือนจริงและงดงามมากเหมาะเป็นสินค้าที่ระลึกอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย เช่น ถ้วย ชาม ชุดกาแฟ พระพิฆเนศ ม้า ช้าง ฯลฯ แหล่งผลิต เลขที่ ๒๐๓/๒ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กำลังการผลิต มีสินค้าที่จัดจำหน่ายจำนวนมากและสามารถทำตามแบบที่ต้องการสั่งได้ ราคาย่อมเยา แต่ละแบบสามารถตกลงราคากันได้ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ร้านสุเทพสังคโลก ผู้ประสานงานจัดจำหน่าย นางสนอง พรมเพ็ชร
ที่ติดต่อ ๐-๘๗๑๙-๘๐๒๐-๓, ๐-๕๕๖๙-๗๐๓๖...

น้ำต้นคำ-น้ำต้น
ชื่อสินค้า น้ำต้นคำ รายละเอียดข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 5 ดาว แหล่งผลิตและกำลังการผลิต สามารถผลิตได้ตามที่กำหนด ราคาตั้งแต่ ๒๕๐ บาทขึ้นไป การใช้ประโยชน์ การใช้น้ำต้นเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ของการต้อนรับที่อบอุ่นของชาวล้านนา สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นของตกแต่งบ้าน ของฝากที่ระลึก การจัดส่งและจำหน่าย สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ บริษัทขนส่ง เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิบัตร สล่าสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ บ้านน้ำต้น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ การคิดค้นการนำเทคนิคลงรักปิดทองมาใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน การทดลองอุณหภูมิในการเผาเพื่อให้เนื้อดินเกิดเป็นสีต่างกัน การศึกษาปฏิกิริยาของควันที่มีผลต่อเนื้อดินในการขึ้นรูปน้ำต้น การศึกษาการนำเคลือบมาประยุกต์ใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผา การทดลองนำเทคนิคฝังมุกของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้กับเครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว
ประธานกลุ่ม: นางลัดดา ก๋าคำ สถานประกอบการ: บ้านเลขที่ 251 บ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์: 054-334547ประวัติการจัดตั้งองค์กร:กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 มีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 10 คน จากคำแนะนำของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตให้กับชุมชน ปัจจุบันกลุ่มฯ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 40 คน และได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าระบาด
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าระบาดใช้ดินเหนียวในการทำผลิตภัณฑ์อยู่ ๒ ชนิด คือ ดินเทอราคอตตา (Teracotta) และดินสโตนแวร์ (Stone ware) อุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิต ได้แก่ ตะแกรงกรองดิน เครื่องปั่นดิน ถังใส่ดิน ใบมีด ฟองน้ำ เตาเผา และบล็อกพิมพ์ ส่วนกรรมวิธีการผลิตนั้น เริ่มด้วยการทำพิมพ์ต้นแบบเตรียมน้ำดินเพื่อหล่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการเทน้ำดินลงบล็อกต้นแบบตกแต่งชิ้นงานและเช็ครายละเอียด นำไปชุบน้ำเคลือบ เผาดิบที่อุณหภูมิ ๗๕๐-๘๐๐ องศาเซลเซียส จากนั้นเผาเคลือบที่อุณหภูมิ ๑,๐๕๐-๑,๒๓๐ องศาเซลเซียส จะได้เครื่องปั้นดินเผาเนื้อเนียนแข็งแรง ทนทาน น้ำไม่ซึม และน้ำหนักเบา ที่นี่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อมากกว่า ๕๐ ชนิด โดยจะมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้รางวัลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ ๕ ดาว ประเภทเครื่องใช้เครื่องตกแต่งอีกด้วย สินค้าที่วางขาย

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
จากการค้นพบเครื่องปั้นดินเผา โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่องใช้สำริด ในอดีตซึ่งมีอายุระหว่าง 4,000 - 5,600 ปี ทำให้บ้านเชียงเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และหลุมขุดค้นกลางแจ้งที่วัดโพธิ์ศรีใน จำนวนมาก ชาวบ้านปูลู บ้านคำอ้อ และบ้านเชียง ได้จัดทำของที่ระลึกจากเครื่องปั้นดินเผา อาทิเช่น หม้อ ไห แจกัน รูปแบบต่างๆ ที่มีลายเลียนแบบเครื่องปั้นดินเผา ที่ขุดค้นพบบริเวณบ้านเชียง จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนในแต่ละวัน กรรมวิธีการผลิต เริ่มจากรับหม้อ ไห ที่ผ่านการปั้น และเผาโดยวิธีธรรมชาติจากบ้านคำอ้อ (ห่างจากบ้านปูลู 2 กม.) นำมาเขียนลายเลียนแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเหมือนในอดีต แต่ละลายจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น ลายก้นหอย ลายรูปสัตว์ และลายตามจินตนาการต่างๆ 

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงสาย 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) ในสมัยโบราณตำบลนี้เป็นที่พักกองเกวียนที่ค้าขายระหว่างโคราช-เขมร มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ชาวบ้านใช้ดินริมฝั่งแม่น้ำมาปั้นภาชนะใช้สอย และได้ทำสืบต่อกันมานับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันด่านเกวียนมีชื่อเสียงมากในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตาดินเผา ได้สวยงาม มีรูปแบบที่แปลกและหลากหลาย แต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของกรรมวิธีในการปั้นและใช้ดินดำสัมฤทธิ์ที่มี เอกลักษณ์ของสีแบบดินเผาด่านเกวียนโดยเฉพาะ หากเอ่ยถึงสินค้า"โอทอป" (OTOP) หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทตุ๊กตาดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงแล้วล่ะก็ เชื่อแน่ว่าต้องมีชื่อของ"เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน" จากตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ติดอยู่ในอันดับต้นๆ กับเขาด้วย

 

 

 

'

 
 
 
Comments