9.ความผิดต่อชีวิต

ความผิดต่อชีวิต  หมายถึง การกระทำผิดกฎหมายที่ผู้กระทำผิดกระทำต่อชีวิตร่างกายต่อผู้อื่นโดยตรง เช่น การทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนา กระทำโดยไม่เจตนา กระทำโดยประมาท กระทำอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นฆ่าตนเองหรือพยามฆ่าตนเอง หรือการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้อันเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่ความตาย


        การอพยพ ประชาชนที่อพยพมาทำกินในเขตพื้นที่เกิดความขัดแย้งในเรื่องการประกอบอาชีพ  การซื้อขายมีการหักหลังกัน และคดโกงกัน  การพนัน  การกู้หนี้ยืมสิน  การผิดสัญญาในเรื่องอื่น ๆ  

         การทะเลาะวิวาท  การดื่มสุรา  การทะเลาโต้เถียงกัน  การบันดานโทสะ  การมีงานลื่นเริง การละเล่นแข่งขันกันในงานต่าง ๆ  ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาชญากรรม
           

         มือปืน  พวกมือปืนที่หลบหนีการกวาดล้าง จับกุมจากที่อื่นเข้ามาหลบซ่อนตัว  ต้องดิ้นรนหารายได้  จึงประกอบอาชีพตามถนัด  รับจ้างฆ่าคนหรือการปล้น
          

         อาวุธปืน  อาวุธปืนเถื่อน  ปืนราชการสงครามที่มีอานุภาพร้ายแรง  ได้เข้ามาสู่มือประชาชน  และคนร้ายมากขึ้น  จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความผิดเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้น


 
    ที่มา   www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/criminology4.htm

Comments