4.วิธีการเล่น

วิธีการเล่น
 
 

          1. ตีทีละลูก คือใช้มือทั้งสองตีลงบนหน้าเปิงแต่ละลูก โดยใช้มือซ้ายตีทางด้านเสียงต่ำ และมือขวา     ตีทางด้านเสียงสูงตีแล้วเปิดมือเพื่อให้เสียงดังกังวาน

          2. ตีรัว คือการตีด้วยมือทั้งสองลงที่ลูกเปิงด้วยความเร็ว เรียงจากสูงไปหาต่ำ และ จากต่ำไปหาสูง

          3. ตีเสียงป๊ะ คือการตีด้วยมือ (ส่วนมากเป็นมือขวา) ลงที่เปิงมางลูกใดลูกหนึ่งด้วย กำลังแรง ตีแล้วห้ามเสียงโดยกดแนบฝ่ามือชิดติดกับหน้าหนัง

 

อ้างอิงจาก  www.isaansmile.com/Thai_musical/Project4.23.html
 
Comments