Klaverjasmarathon

2015
Marathonkaarten
Op zaterdag , 28 maart jl. om 10.00 uur waren er zo’n 40 fervente kaarters verzameld in buurthuis De Kratong voor de jaarlijkse klaverjasmarathon van Buurtvereniging Buitenlust. Geheel verzorgd door vrijwilligers, met Gerard & Laura voor de telling, Peter & Belinda voor het overheerlijke eten en de nodige vrijwilligers voor de nodige natte en droge ondersteuning, heeft iedereen met veel inzet tot 22.00 uur geklaverjast, met de koppelmaat en verplicht gaan. Na einde klaverjassen was er een loterij met vele mooie, te winnen, prijzen. Onderwijl werden de totalen opgeteld en konden de winnaars per categorie en de overall winnaar worden bepaald, hun namen zijn hieronder weergegeven. Het is weer een fantastische dag geworden, met dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen,  kijken we alweer uit naar volgend jaar.  
De Klaverjascommissie

2014


23 MAART 2013  KLAVERJASMARATHON BIJ BUURTVERENIGING BUITENLUST.Comments