Buurtenergie Zwolle Algemeen

Deze site is verplaatst naar http://www.duurzaamzwolle.nl/buurtenergie/

WAT IS BUURTENERGIE ZWOLLE?

Buurtenergie Zwolle bestaat uit Zwollenaren die samen aan de slag willen met eigen duurzame energie. 
Er zijn momenteel 6 zelfstandige wijkgroepen actief, die op deze site hun eigen plek hebben om informatie te delen.

Elke wijkgroep heeft een eigen trekker.


Het beheer van deze site wordt 
gedaan door Duurzaam Zwolle 
Contact: Duurzaam Zwolle 
Contact: webmaster 
HOE IS BUURTENERGIE ZWOLLE ONTSTAAN?

Op 26 april 2011 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst gehouden voor inwoners in Zwolle die een eigen duurzame energievoorziening belangrijk vinden en daar mee aan de slag willen.
Op deze avond waren circa 100 belangstellenden aanwezig. Na een inleidende presentatie zijn de belangstellenden in 6 groepen op wijkniveau verdeeld. Vervolgens is geïnventariseerd welke ideeën er leven en wie een actieve rol zou willen bekleden.

Op 7 juni 2011 is een 2e bijeenkomst geweest, waarbij de wijkgroepen kort de stand van zaken met elkaar deelden.
Er is een presentatie gegeven van vergelijkbare initiatieven elders in Nederland en was er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Daarnaast is geinventariseerd welke kennis binnen de wijkgroepen aanwezig is en welke kennis men mist.
AANSPREEKPUNTEN PER WIJK
 • Berkum: Jurgen van der Heijden
  (035-5434343) jhe@atosborne.nl)
 • Park Eekhout: Wijnand Jonkers
  (
  038-4250966) jonkers@natuurmilieu.nl)
 • Aa-landen: Annemiek de Wolf
  (038-4982718) , a.de.wolf@zwolle.nl)
 • Wipstrik: Henriëtte Agterhuis
  (038-4982792) , h.agterhuis@zwolle.nl)
 • Zwolle Zuid: Linda van Hilten
  (035-5434343) , lhi@atosborne.nl
 • Stadshagen: Jurgen van der Heijden
  (035-5434343 jhe@atosborne.nl)
 Buurtenergie is een initiatief van 
 de gemeente Zwolle.
 zie www.samenmakenwedestad.nl 
 Contact: Henriëtte Agterhuis