សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូក្រុងព្រះសីហនុ សូមស្វាគមន៍‌‌

            
 សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូយើងខ្ញុំ គឺជាអង្ការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយ ដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់សិស្សក្រីក្រនូវមុខជំនាញជាច្រើនដូចជា៖

-ផ្នែកអគ្គិសនី -ផ្នែកយន្ដសាស្រ្តទូទៅ -ផ្នែកយន្ដសាស្រ្តរថយន្ដ -ផ្នែកលេខាធិការ -ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម -ផ្នែកការិយាល័យជួរមុខ -ផ្នែកគេហកិច្ច -ផ្នែកសេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ  និងផ្នែកចុងភៅ ។

                  សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូក្រុងព្រះសីហនុ ក៍មានបំរើសេវាកម្មជាច្រើនដូចជា៖-ជួសជុលរថយន្ដ​ -ម៉ូតូ-តបណ្ដាញអគ្គិសនី​ -ជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ គ្គិសនី -បកប្រែភាសា-ធ្វើស្លាកយីហោ-វាយអត្ថបទ-ជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់-ថតវីដេអូរ -បង្កើតវ៉ែបសាយ  -និងសណ្ឋាគារ។