ประวัติของผีเสื้อ

ประวัติผีเสื้อ 
 
ผีเสื้อเป็นแมลงที่ได้ขึ้นชื้อว่ามีปีกแสนสวย จัดเป็น แมลงที่สวยที่สุดในโลกมีสีสันสอดประสานกันอย่างงดงาม
มีหลากสีหลายลายเป็นที่น่าอัศจรรย์ กรดูผีเสื้อนั้นสนุก แต่ต้องใจเย็นค่อยๆ เดินค่อยๆตามดูและดูอย่างสงบ
 เพราะผีเสื้อไวต่อการเคลื่อนไหวและยังตื่นต่อสีสันฉูดฉาด ดังนั้น ผู้ที่เดินป่าชมผีเสื้อ จึงต้องแต่งตัว ด้วยสีทึมๆ
      ที่เรียกว่าสีเอิร์ธโทน (earth tone)เช่น สีดำ สีน้ำตาลเพื่อจะได้ไม่ไปรบกวนวิถีชีวิตของเหล่าผีเสื้อนั่นเอง   
 ผีเสื้อมีทั้งปี มีทุกฤดูกาล มีทุกแห่งหนของโลก ทั้ง บริเวณภูเขาสูงอากาศหนาวเย็นทั้งในทะเลทรายอากาศร้อนผ่าวทั้งในทีชื้นตามป่าเขาเขตมรสุมเราจึงพบผีเสื้อได้ทั้งในป่าเบญจพรรณ  ป่าไผ่ ทุ่งหญ้าป่าดิบชื้น ป่าดิบแห้ง ป่าชายแลนตามโป่งดิน ตามริมน้ำ  ริมทะเล ตามมูลสัตว์  ตามบ้านเรือน ส่วนชนิดของผีเสื้อที่พบเห็น  ขึ้นอยู่กับต้นไม่อันเป็นแหล่ง
อหารขตัวหนอนผีเสื้ออย่างยิ่งเพราะเหตุนี้เอง เราจึงสามารถเพาะเลี้ยงหรือทำฟาร์มผีเสื้อได้ ด้วยการปลูกต้นไม้อันเป็นแหล่งอาหารของตัวหนอนของผีเสื้อแต่ ดูผีเสื้อให้กระจ่างตา ให้จะจะตา ก็ต้องดูยามฤดู ผสมพันธของผีเสื้อซึ่งผีเสื้อแทบทุกชนิดะจผสมพันธุ์กันในช่วงปลายของฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎราคมและสิงหาคม เราจะพบผีเสื้อตามสุมทุมพุ่มไม้ บนดิน ริมทางเดินในป่า มากมาจริงๆ เกาะกันนิ่งๆ แม้เราจะเดินผ่านก้ไม่ขยับตัว ทำให้เราพินิจความงามสีสันของปีกผีเสื้อได้อย่างเต็มที่ ผีเสื้อเป็นแมลงพันธุ์บริสุทธิ์ จะไม่ผสมข้ามพันธุ์กันเด็ดขาด  เพราะอวัยวะเพศของตัวผู้และตัวเมียถูกสร้างขึ้นมา อย่างเหมาะเจาะสอดคล้องกันเฉพาะในสายตาพันธ์นั้นๆ ผีเสื้อจึง
 ผสมพันธุ์กันได้เฉพาะผีเสื้อชนิดเดียวกัน ผีเสื้อจึงไม่กลายพันธุ์
 
 

Comments