20.04.2007
PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMASI
RÜZGÂR YÖNLÜ BACA

RÜZGÂR YÖNLÜ BACA

PROJE RAPORU

 

PROJENİN ADI:            Rüzgâr Yönlendirici Baca

 

PROJENİN AMACI: Soba  bacalarından çıkan atık gazların geri dönüşünü engellemek ve    buna bağlı soba zehirlenmelerinin önüne geçmek.

 

GİRİŞ: Günümüzde genelde büyük illerde yerleşim yerine bağlı olarak soba ve şofben den sızan gazlardan büyük ölçüde zehirlenme olayları görülmüştür bazı olaylar ölümle sonuçlanmıştır Bu olaylar bazen yüzlerce aileyi etkilemektedir Günümüzde bazı teknikler kullanılmıştır ama kesin çözüm sağlanamamıştır.

 

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Soba ve şofben zehirlenmeleri genelde dışarıdaki hava basıncının rüzgâra bağlı olarak içeriye göre, fazla olması yani bacadan çıkan duman veya gazın geri dönmesine bağlı olarak gelişmektedir. Yani soba ve şofben atığının geri dönmesi olayıdır. Bu sistem konutların ve işyerlerinin bacalarına monte edilecek bir yapılanmadır. Bu sistem sayesinde soba ve şofben bacalarında oluşan sıcak havanın dışarı atılmasını rüzgâr yardımıyla sağlayacaktır ve atık gazın geri dönmesi önlenmiş olacaktır.

Sistemin çalışması çizimlerle daha iyi anlaşılmaktadır. Şekil 1’de; 360 derece dönebile ana başlık ve bu ana başlığa bağlı rüzgâr yönlendiricisi, ana başlığa rüzgar vektörüyle aynı yönde rüzgar giriş haznesi.

                

Rüzgar yönlendirici; rüzgar giriş haznesini rüzgarın esiş istikametinde tutarak havanın ana boru içerisine girişini sağlayarak bacadan çıkan atık gazın çıkışını itici bir basınç oluşturarak atılmasını sağlar.Çünkü baca içindeki atık gazın sıcaklık değeri dışarıdaki rüzgarın oluşturduğu havanın sıcaklığından yüksek olduğundan ana boruya girecek rüzgarın girişini kolaylaştırır(alçak basınç-yüksek basınç).Ana borunun içinden geçen rüzgar borusu çıkış noktasından 20 cm aşağıda bırakılarak çıkan atık gazın itmesini sağlar, ana boru çıkış ucu daraltılarak çıkan gazın basıncı artırılmış olur.

                 

Şekil 1’deki ana başlık baca çıkışına monte edilen başlığın üzerine yerleştirilir. Baca üzerine yerleştirilen başlığın içine 10 cm giren ana başlığı rüzgar yönlendiricinin kolay döndürmesi için başlık girişlerine milin iki ucuna yerleştirilen bilyeleri başlığa monte edilerek kolayca dönmesi sağlanır.

 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA: Sistem baca çıkışlarına monta edilerek yapılan ölçümlerde atık gaz çıkışının geri dönüşünün rüzgara bağlı olarak engellendiği ölçülmüştür.Sistemin boyutunun  60-80 cm tutularak rüzgarın bacayı kırması, görüntü kirliliğinin oluşmaması, lodosa bağlı olarak soba zehirlenmelerinin önlenmesinin sağlanabileceği hedeflenmiştir.

            Sistemimizin getirisi

  1. Bacadan gaz çıkışını standart değerlerin altına düşürmez
  2. Rüzgarlı havada bacadan çıkacak gazın geri tepmesini önler
  3. Bacadan gazın sürekli çıkışını sağlayarak baca iç sıcaklığını düşürmez
  4. Bacadan gazın çıkışını kolaylaştırdığından yanmayı güçlendirir, enerji tasarrufu sağlar.
  5. Baca çekişinin sürekliliğinden dolayı, baca ve boru içerisinde partikül birikimi önler
  6. Baca içerisinde meydana gelebilecek yoğuşmanın önlenmesini sağlar
  7. Rüzgar yönlendirici baca, katı yakıtların dışında sıvı ve gaz yakıt bacalarında da istenilen sonucu vermiştir.
  8. Mutfak ve havalandırmalarda sürekli hava çıkışı sağladığından ortamda oluşacak istenmeyen kokuları önler.
  9. Rüzgar yönlendirici baca, lodosun ve diğer basınç etkilerinden kaynaklanan bacalardaki geri tepmeyi lodosu (rüzgarı) kullanarak ortadan kaldırmıştır.

 
 

EKİP ÜYELERİ        :

            OKUL MÜDÜRÜ                      :         İSMAİL BAŞARAN

            DANIŞMAN ÖĞRETMENLER:   İLHAMİ ARAN

                                                                       KADRİ KANAT

                                                                       MUSTAFA TORAMAN

                                                                       YÜKSEL GÜNGÖR

             PROJEYİ

            HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER:    NECATİ YILMAZ (UGM-12)

                                                                       SERVET SAVRAN (9-B)

                                                                       ÖMER ŞERİF ARISAN (UGM-12)

 

Teşekkür:

v     Bize çalışmalarımızda destek sunan   HOŞ SEVEN SOBA A.Ş.’ye teşekkür ederiz.

v     Okulumuzdaki Endüstriyel Elektronik ve Makine Ressamlığı Bölümüne teşekkür ederiz.

v     Çalışmalarımızda sürekli yanımızda olan ve her konuda rehberlik eden danışman öğretmenlerimiz, İlhami ARAN, Kadri KANAT, Mustafa TORAMAN ve Yüksel GÜNGÖR    öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

v     Okulumuzda yaptığımız proje çalışmalarını kendi katılımıyla sürekli destekleyen ve hep yanımızda olan sayın okul müdürümüz İsmail BAŞARAN’a teşekkür ederiz

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler

v     Necati YILMAZ

v     Servet SAVRAN

v     Ömer Şerif ARISAN