Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog is een stichting die tot doel heeft inwoners van Wageningen-Hoog desgevraagd hulp en bijstand te bieden indien deze in (acute) nood verkeren, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken:
  • door het in stand houden van een organisatie die inwoners van Wageningen-Hoog desgevraagd helpt of hen doorverwijst naar de volgens  haar meest geëigende instelling of personen,
  • door middel van het uitgeven van een Wijkbericht, respectievelijk Nieuwsbrief,
  • door het houden van bijeenkomsten, deze zijn in maart en oktober.

De stichting kent uiteraard geen leden en heft dus geen contributie. Het inkomen van de stichting wordt voornamelijk gevormd door giften en opbrengsten van advertenties in de Wijkberichten.

Contact: e-mail secretaris  
Subpagina''s (1): Nieuws