Buro Brandwijk
Nobellaan 3
6006 NP  Weert
Introductie 
Mediator Henny Brandwijk begeleidt en ondersteunt werkgever en werknemers bij (dreigende) spanningen in arbeidsrelaties.

Een nieuw begin is het halve werk
Spanningen in de arbeidsrelatie kunnen bij een werknemer leiden tot lichamelijke, maar ook tot psychische klachten. Indien niet adequaat wordt ingegrepen, kunnen spanningen escaleren en ontaarden in een arbeidsconflict. Arbeidsconflicten kosten veel tijd en geld en leiden bovendien tot stress en minder motivatie om te werken, met als gevolg een verminderde inzet of een dalende productie. 

Waarom zou een bedrijf spanningen in de arbeidsrelatie laten escaleren? 
Immers, vroeg ingrijpen kan veel ergernis en kosten besparen. 

En hoe zorg je als werkgever dat er evenwicht is tussen de zorgzame en de zakelijke kant?