ประมวลภาพวงอังกะลุง ปีการศึกษา 2554
29092554 วงอังกะลุงแสดงดนตรีร่วมงาน มุฑิตาจิต ครูเครือวัลย์ ภาคสุนทร ณ ร .ร .อนุบาลทับคล้อ

15122554 ประกวดวงอังกะลุง(มัธยม) งานศิลปะหัตถรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 จ.พิจิตร

23122554 วงอังกะลุงเล่นดนตรีในงาน วันคล้ายวันเกิดพระครูสิริวิสุทธิสาร วัดทรงธรรม

30122554 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 จ.พิจิตร

11012554 วงอังกะลุงขอพรจากหลวงพ่อ พระมหาโกศล วัดทับคล้อ (สวดพระโพธิสัตว์ จังหวัดพิจิตร)

12012555 เล่นดนตรีวงอังกะลุง งานพิธีสวดแจง คุณพ่อทองหล่อ คุ้มแก้ว ณ วัดต้นชุมแสง อ.ตะพานหิน

19012555 เล่นดนตรีวงอังกะลุง กิจกรรมดนตรีจิตอาสา ณ รพ.ทับคล้อ

29012555 เกียรติบัตร วงอังกะลุง เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

26-28012555 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ เมืองทองธานี

31012555 เล่นดนตรีแก้บน หลวงพ่อองค์ดำ วัดทรงธรรม

04022555 ร่วมงานพิธีปลุกเสกหลวงพ่อ เงิน พุทธิโชติ ณ วัดทรงธรรม


Comments