การออกแบบระบบไฟฟ้า

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:54โดยbundit_por@windowslive.com   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2556 23:48 ]

EE4227  การออกแบบระบบไฟฟ้า  Electrical System Design

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา  EE3221  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

หลักการออกแบบเบื้องต้น รหัสและมาตรฐาน แผงการแจกจ่ายกำลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ช่องเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การคำนวณโหลด การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุการออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สายป้อนและตารางเมน ระบบไฟฟ้ากำลังฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร ระบบการต่อลงดินสำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า

Comments