Email: bundenusamen15@gmail.com
 Website: www.bundenusamen.nl
 Facebook: bundenusamen
 Telefoon:06 30149001  (centrale meldpunt) contact met Paul Wijckmans, Tiny Philipsen of Harry Habets
 Ontmoetingscentrum:mgr. Theunissenplantsoen

Bunde Nu Samen (ontmoetingscentrum)